Cichlidenkwekers

Voor de Aquarium liefhebbers en hobbykwekers van Cichliden.

Aquarium biotoop realiseren

Biotoop (Gr: bios – leven, topos – plaats) een plaats waar een dier of plant geheel in zijn omgeving ingepast is , homogeen groei- of woongebied .

Onze mening is dat je, je vissen het beste kunt houden en verzorgen in zo goed mogelijke omstandigheden.
Deze omstandigheden kun je voor je vissen scheppen door er een biotoop op na te houden.

Een biotoop komt hier op neer:

Een aquarium als biotoop is dus een gebied met karakteristieke levensomstandigheden, gekenmerkt door een bepaalde flora en fauna.

Inrichting van je aquarium:
Zo goed mogelijke nabootsing van hun natuurlijk milieu.
Dit kun je bereiken door foto’s en filmpjes te bekijken van het gebied dat je wilt na bootsen.

Bijvoorbeeld:

Malawi onderwater

 

 

Tanganyika onderwater

 

 

Waterwaardes:
Zo goed mogelijk trachten de natuurlijke wateren waarin je vissen voorkomen te benaderen.
Deze kun je vinden in de literatuur (boeken of internet) van het gebied.

Planten/Algen:
Als het enigszins kan…. idem als bovenvermeld.

Visbestand:
De vissen houden die in de natuur in een zelfde biotoop voorkomen, rekening houdend met de compatibiliteit.

In onderstaand voorbeeld is er geprobeerd om een Tanganyika aquarium zo natuurlijk mogelijk in te richten.
Uiteraard is dit ook te realiseren voor een Malawi, Victoria of ander soort Aquarium (biotoop).

Aquarium (biotoop) Art Landman:

Art Landman

Onderwater foto Tanganyika meer:

Biotoop Tanganyika

 
Reacties

Nog geen reacties beschikbaar.

Plaats een reactie