Cichlidenkwekers

Voor de Aquarium liefhebbers en hobbykwekers van Cichliden.

Categorie: Nuttige informatie

Nuttige en handige informatie met betrekking tot het aquaria de biotopen en de onderwaterflora en -fauna.

Beschrijving over de term F1,F2,F3 enz. oftewel de nakweek generaties van wildvang vissen. Wat is nu Wildvang: Wildvang is de benaming voor vissen die worden gevangen uit het wild en worden geëxporteerd naar de hobbyist. Wildvang nakweek: Dit zijn vissen die in de handel worden aangeboden als wildvang nakweek exemplaren. Lees meer Wildvang, en nakweek generatie

Veel van onze aquarium vissen zijn het gevolg van inteelt. Zoals geweten kan inteelt erfelijke afwijkingen en ziektes teweegbrengen en kan tevens het immuniteitssysteem worden aangetast. Door het laatstgenoemde kunnen alle soorten uit uw aquarium zelf uitgeschakeld worden. Hoe komt dit nu, waarom kan inteelt zulke gevolgen met zich meebrengen? Lees meer Gen. Diversiteit, Immuunsysteem en Inteelt