Cichliden kwekers

Cyphotilapia Kavala

Cyphotilapia Kavala

kavalaDeze variant is één van de Cyphotilapia familie die nog niet is ingedeeld en daarom nog geen duidelijk naam heeft. Hij is noch een Cyphotilapia frontosa, noch een Cyphotilapia gibberosa. Zijn morfologie toont aan dat hij vermoedelijk het dichtste verwant is met het type Burundi. Het vangstgebied ligt dan ook in het noordelijke gedeelte van het Tanganyika meer, maar wel aan de kant van de democratische republiek Kongo.

Zijn lichaamskleur is zwart wit, en dit type heeft 6 strepen. De streep over het hoofd loopt vanaf de kieuwen in een vrij brede streep dwars over de ogen en de bult door naar de andere kant. Vergeleken met het type Burundi is de streep veel duidelijker, breder en gelijkmatiger en de streep geeft de indruk dat hij over de gehele kop heen loopt, dus ook onderdoor. (zie foto) Bij het type Burundi eindigt de streep duidelijk bij de kieuwen. Zijn vinnen hebben geen bijzonder vormen of uitlopingen, zoals bij de varianten gibberosa.

Wel is in de rugvin een licht gele tot gouden gloed waar te nemen.

kavalakaartHet gevaar van verwisseling.

Dit type wordt vanwege zijn grote overeenkomsten met het type Burundi gauw verwisseld.

Ook het type Karilani lijkt op deze 2 varianten, daarom moet men er rekening mee houden dat er kruisingen van deze varianten in de handel kunnen zijn.

Ook is het dus belangrijk om deze 3 varianten niet samen te houden in 1 aquarium vanwege dit kruisingsgevaar. Daarom hebben de importeurs een grote verantwoording en moet de herkomst van deze varianten duidelijk aangegeven worden. Zelfs als dit gebeurt kan het bij de handelaren nog tot verwisselingen leiden.

Reacties
van bezoekers

Er zijn nog geen reacties.

Reactie plaatsen:

Control

Aquarium en Cichliden artikelen

Bent u op zoek naar informatie betreffende het aquarium, filtersystemen en filtersubstraat, extra randapparatuur, gegevens over het houden van tropische vissen zoals bijvoorbeeld cichliden, of wilt u een biotoop realiseren?

Dan bent u bij Cichlidenkwekers.nl aan het juiste adres!