Cichliden kwekers

L-nummer biotoop aquarium

L-nummer biotoop aquarium

aquariumDe inrichting van het aquarium moet afgestemd worden op de toekomstige bewoners.
Het is dus verstandig om al rekening te houden met de vissen die je in je bak wilt houden, voordat je de bak gaat inrichten.

Loricariidae moeten gehouden worden op een zandbodem.
Daarnaast moet er hout in het aquarium aanwezig zijn.
Wil men Panaque soorten houden, het liefst meerdere soorten hout.
Sommige kleinere soorten laten planten met rust, maar over het algemeen kan men wel zeggen dat planten van ondergeschikt belang zijn.
Indien je toch planten wil gebruiken, kies dan harde planten zoals Echinodorus soorten,of snel groeiende planten.
Er bestaat een grote kans dat de L-nummers de planten kaal vreten.
Dit zijn de basisvoorwaarden.

Daarnaast is het goed om te weten uit welke rivier of welk gebied je vissen komen.
Daar kan je bij de inrichting rekening mee houden.
Zo zijn er biotopen waar de bodem bezaaid is met afgevallen blad.
Hier vindt men de meeste Loricaria en Rineloricaria soorten.
Dit kan men goed nabootsen in het aquarium door gebruik te maken van gedroogde eiken- of amandelbladeren.
Ook zijn er biotopen aan te wijzen waar er soms meer hout dan water lijkt te zijn.
Dit zijn bij uitstek mooie voorbeelden voor een aquarium waarin je Panaque soorten gaat houden.
Het water in deze twee biotopen zal licht tot donkerbruin gekleurd zijn door de looizuren uit het hout en de bladeren.
Andere biotopen bevatten voornamelijk gladde stenen.
In deze delen zal men Hypancistrus, Chaetostoma en Ancistrus soorten aantreffen.
Hier is de stroming vaak ook een stuk sterker.
Dit kan men nabootsen in het aquarium door gebruik te maken van een zogenoemde powerhead of een zeer sterke filter.

Heb je geen idee uit welke omgeving jou vis komt, zorg dan dat de basisvoorwaarden in orde zijn.
Kort gezegd houdt dat in:

  1. een hoog gehalte aan opgenomen zuurstof (DO)
  2. een sterke filter
  3. een zandbodem
  4. kienhout en/of wortelhout
  5. gladde stenen

Hoe groot moet het aquarium zijn?

Loricariidae zijn vissen die overdag weinig zwemmen en zich veel verstoppen.
Het zijn dan ook nachtdieren.
’s Nachts hebben ze wel degelijk enige zwemruimte nodig.
Om te berekenen hoe groot het aquarium moet zijn, hanteer je de volgende formule:

Maximale lengte van de vis X 7 = minimale lengte van het aquarium.
Heb je bijvoorbeeld een Hypancistrus sp. L260, die maximaal 11 cm wordt, dan is de minimale bakmaat dus 11 X 7 = 77 cm.

Aquaria van 80 cm:

In deze afmeting kan men L-nummers plaatsen die niet groter worden dan 11 cm.
In het rekenvoorbeeld zagen we al Hypancistrus sp. L260, die door zijn geringe afmeting geschikt is voor dit formaat aquarium.
Enkele andere voorbeelden zijn Peckoltia vittata (L015), Panaque maccus (L162), Panaque sp. (L206), Panaque sp. (L272), Hypancistrus sp. (L270), Hypancistrus sp. (L316) en de welbekende Hypancistrus zebra (L046).

Aquaria van 100 cm:

Loricariidae voor deze afmetingen mogen niet groter worden dan 15 cm. Enkele voorbeelden:
Leporacanthicus joselimai (L264), Panaque sp. (L204), Chaetostoma sp. (L276), Dekeyseria sp. (L052).
Voor deze afmetingen zijn nog veel meer geschikte soorten te noemen.

Aquaria van 120 cm:

Kleiner dan 20 cm is hier maatgevend.
Vanaf 120 cm en groter kan men ook kiezen uit de groep van de naaldmeervallen, zoals de Farlowella acus of de Sturisoma aureum, bijzondere vissen die wel aparte eisen stellen aan hun omgeving.
Andere voorbeelden: Hemiancistrus sp. (L128), Hypancistrus inspector, Hypostomus cochliodon, Lamontichthys filamentosus en nog vele anderen.

Aquaria van 150 cm:

Parancistrus sp. (L332), Baryancistrus spp. (L177, L115), Pseudacanthicus sp. (L065), Ancistrini sp. (L082), Lamontichthys ilanero en vele anderen.

Aquaria van 300 cm:

Voor deze afmetingen is de keuze zeer ruim.
Veel Loricariidae worden groter dan 30 cm.
In deze bakken zijn soorten te houden die niet veel groter worden dan 40 cm.
Weer enkele voorbeelden: Panaque nigrolineatus, Baryancistrus sp. (L018), Peckoltia sabaji (L075), Pseudacanthicus sp. (L185), Pterygoplichthys pardalis (L021), Pterygoplichthys gibbiceps (L083) en vele anderen.

Reacties
van bezoekers

Er zijn nog geen reacties.

Reactie plaatsen:

Control

Aquarium en Cichliden artikelen

Bent u op zoek naar informatie betreffende het aquarium, filtersystemen en filtersubstraat, extra randapparatuur, gegevens over het houden van tropische vissen zoals bijvoorbeeld cichliden, of wilt u een biotoop realiseren?

Dan bent u bij Cichlidenkwekers.nl aan het juiste adres!