Cichliden kwekers

Voortplanting

Voortplanting

Voortplanting/kweken

Wanneer men wil gaan kweken met Cyphotilapia’s dient men te beseffen dat u een bepaalde verantwoording heeft. Verantwoording betekend in dit geval, dat men alleen gezonde raszuivere Cyphotilapia’s voor de kweek gebruikt. Van kruisingen tussen de verschillende varianten moet men helemaal af zien. Heeft men de beschikking over vissen die aan deze voorwaarden voldoen, En die geslachtsrijp zijn kan men met het kweken beginnen.

Gemiddeld bereiken de Cyphotilapia bij 2 jaar de leeftijd van geslachtsrijpheid Maar het hangt natuurlijk ook af in de mate van de verzorging van de vissen. Cyphotilapia’s die onder (zeer) goede omstandigheden en afwissellend voedsel groot zijn gebracht kunnen daardoor eerder geslachtsrijp zijn.

De goede condities

Besluit men de Cyphotilapia te gaan kweken, of besluiten de Cyphotilapia’s zichzelf te gaan voortplanten, dan is men als verzorger aangewezen om de juiste omstandigheden te creëren. Om te zorgen dat de vissen in kweekstemming komen, zijn goede leefomstandigheden nodig. Dat betreft niet alleen hygiënische omstandigheden, maar ook een juiste en wel overwogen voeding. Ook de watertemperatuur is bij het kweken belangrijk, deze moet goed zijn net zoals de waterwaardes en de helderheid van het water. Cyphotilapia zijn grote watervervuilers dus men moet voor een goede en sterke filtercapaciteit zorgen. Vaak werkt een temperatuurwisseling en de mate waarin men het water ververst stimulerend op het kweken. Een waterwisseling/verversing van 30 procent is aan te raden.

Samenstelling

1 man op 3 vrouwen, dit is de aanbeveling voor de samenstelling voor de groep Cyphotilapia’s in het aquarium. Wilt u echt gaan kweken dan kan men beter uitgaan van een samenstelling van 1 man op 6 vrouwen. Mocht u willen gaan kweken met de vissen dan kunt u het beste een grote jonge groep Cyphotilapia’s aanschaffen en deze in de loop van de tijd gaan sorteren op mannen en vrouwen. U kunt het teveel van mannen dan verwijderen uit de groep en zo de ideale samenstelling creëren. Heeft u de mogelijkheid om besloten om volwassen dieren aan te schaffen dan is de samenstelling man vrouw natuurlijk veel gemakkelijker.

Wanneer de dieren geslachtsrijp zijn en er een teveel aan mannen is kan het tot gevechten leiden. Deze gevechten kunnen voor zwakke dieren een dodelijke afloop hebben. Hoe gevaarlijk de situatie wordt hangt van de grootte van het aquarium af.

Meer vissen in een groot aquarium is beter omdat de agressie zich op meerder individuen kan richten en er vlucht mogelijkheden zijn. Mochten zich er te vaak ruzies voordoen dan kan men beter het aquarium anders gaan inrichten en meer schuilruimtes creëren.

Men moet er met de inrichting naar streven dat er voldoende schuilruimte is en dat de kleiner vissen zich terug kunnen trekken aan de groteren.

Geen spectaculaire vertoning.

Het dominante mannetje zal geen andere mannen in zijn beurt dulden bij het paaien. Pas wanneer deze andere man zich terug trekt komt de rust terug. Heeft men de agressie in de hand dan kan het paaien beginnen. Als het vrouwtje zich bereid toont komt het geheel langzaam op gang. Bij dit gebeuren vertoont de man geen grote spectaculaire show zoals bij andere soorten, alleen de blauwkleuring verandert zich tijdens het paaien. Het vrouwtje kan bij de ei afzetting verbleken. Net als in andere situaties is bij het paaien het gedrag van de Cyphotilapia’s erg rustig . Het afzettingsgedrag verschilt echter van het gebruikelijke patroon. Het mannetje neemt het initiatief en zwemt voorop, naar de afzetplaats toe. Daar aangekomen vertraagt hij en terwijl hij met zijn genitaliën over de bodembedekking glijdt, stort hij zijn sperma op deze plaats. Het wijfje volgt hem op de voet en wanneer het mannetje van de broedplaats weg zwemt zet ze één tot drie eieren op deze plaats af. Vervolgens zwemt ze eventjes achterwaarts, gaat dan op de kop staan en neemt de (bevruchte) eieren in de muil. Voor een video klikt u hiernaast op movie om deze te zien.


Het totale aantal eieren per broedsel schommelt tussen een tiental tot ruim vijftig of bij sommige varianten zelf tot aan 100 eieren. De eieren zijn ongeveer 6 mm lang en wanneer de jongen vier tot vijf weken later voor het eerst worden vrijgelaten zijn ze ongeveer 20 mm lang.

Jonge vrouwtjes eten hun eerste kroost vaak op. Het staat bekend dat de Cyphotilapia Burundi makkelijker kweekt als de variant Cyphotilapia Zaïre. Onder de Zaire varianten is de Moba de moeilijkste kwekende variant. Vaak is de opbrengst eieren bij deze variant zeer laag.

cyphotilapia-voortplantingOp het tijdstip dat de jongen vissen uit de muil van de moeder komen zijn ze al tamelijk groot en redelijk zelfstandig. Dit maakt het kweken makkelijker. Jongen Cyphotilapia’s eten dan ook vaak probleemloos het voor hun geschikte voer. Als voer is eigenlijk alles geschikt zolang het maar niet te groot is, er kan dus hetzelfde gevoerd worden aan de jongen als wat men aan de ouders voert alleen in kleinere groottes. De vissen ontwikkelen zich de eerste paar dagen zeer snel en hebben daardoor een grote behoefte aan voedsel, er moet dus altijd genoeg voer aanwezig zijn om de broed tot gezonde vissen te laten opgroeien. Het is dus belangrijk meerder keren per dag te voeren, dit kan bijvoorbeeld wel oplopen tot 10 maal daags, maar men moet bij het voeren wel uitkijken dat er niet te veel voedsel blijft liggen. Ook is het verstandig alvorens te voeren dit voor te weken. Wanneer men granulaat voert is het risico dat dit in het water gaat uitzetten. Wanneer de jongen het voer al hebben genutigd zal dit dus gebeuren in de maag.

Groeien de jongen samen met de volwassen vissen op in 1 aquarium op dan moet men er rekening mee houden dat er wel eens een jong verdwijnen kan. Wanneer men zo’n groot mogelijk aantal jongen wil overhouden dan is het aan te bevelen om de moeder met het broed in de mond over te zetten naar een apart aquarium. Het beste is om de moeder 3 week na de paring in haar slaap te verrassen. Dit kan men het beste doen door een aantal uur nadat men het licht heeft uitgeschakeld en het huis en aquarium tot rust zijn gekomen de dan verdwaasde vis uit te vangen. Probeert u dit gebeuren zo snel mogelijk te laten verlopen, ter voorkoming van stress.

Vaak tegen de tijd dat de vis zich in de andere bak bevind begint deze pas wakker te worden. Op deze manier zal de vis minder stress krijgen en is er minder kans dat de moeder de jongen uit zal spugen. De bak waar moeder en broed in zal komen hoeft maar spaarzaam ingericht te worden, men kan een aantal stenen gebruiken waardoor de moeder zich terug kan trekken en men hoeft maar een spaarzame bodembedekking te gebruiken. Hierdoor bereikt men een betere hygiëne.

Wanneer de moeder de jongen de eerste maal uitspuugt zal men merken dat zij ze bij “gevaar” weer zal opnemen in de bek. Dit is een zeer interessante vertoning die zij nog meerdere malen zal herhalen. De moeder zal dit ongeveer een dag of 3 nog blijven herhalen en zal dan de jongen niet meer opnemen. In de meeste gevallen zal de moeder haar jongen niet opeten maar ze verder negeren.

In tegenstelling tot sommige andere muilbroedende cichlides is bij de Cyphotilapia’s het (bijna) nooit een probleem om de vrouw weer terug te plaatsen in de huidige groep. Het is verstandig om de vrouw na het uitspugen van de eieren nog even appart te houden. Dit zodat zij weer op krachten kan komen. Een vrouw zal tijdens de broed wel eten maar dit is zeer minimaal. Ook zal het zwaarder voor haar zijn om zich te verdedigen, dus om te zorgen dat de vrouw sterk genoeg is alvorens haar weer in de groep te plaatsen is het raadzaam om haar eerst bij te voeren.

Groeischema eieren

Dag 1
Alle eieren eivormig
cyphotilapia-voortplanting-eieren1


Dag 2
Eivormig

Dag 3
Eivormig met begin naad vanaf punt

Dag 4
Eivormig met naad

Dag 5
Begin zwarte stipjes/staartjes aan de punt
cyphotilapia-voortplanting-eieren2


Dag 6
Staartjes/bloedvaten/kopjes zichtbaar aan de punt

Dag 7
Lichaampje worden zichtbaar

Dag 8
Lichaampje en het skelet worden zichtbaar

Dag 9
Ogen worden zeer blauw

Dag 10
isjes worden actief Het eizakje begint te krimpen

Dag 15
Het eizakje begint te krimpen
cyphotilapia-voortplanting-eieren3


Dag 20
Strepen duidelijk zichtbaar, eten vast voer

Dag 25
Eizak halve grote, visjes ontwikkelen zich verder

Dag 30
Eizak verdwenen, visjes volledig ontwikkeld

Reacties
van bezoekers

Er zijn nog geen reacties.

Reactie plaatsen:

Control

Aquarium en Cichliden artikelen

Bent u op zoek naar informatie betreffende het aquarium, filtersystemen en filtersubstraat, extra randapparatuur, gegevens over het houden van tropische vissen zoals bijvoorbeeld cichliden, of wilt u een biotoop realiseren?

Dan bent u bij Cichlidenkwekers.nl aan het juiste adres!