Cichliden kwekers

Handboek voor Cichlidenliefhebbers

Handboek voor Cichlidenliefhebbers

Sommige groepen cichliden maken het mogelijk de processen van het ontstaan der soorten en de werking der evolutiefactoren goed te bestuderen.
Verder werpen de verervingsmechanismen, die ten grondslag liggen aan het bij cichliden veel voorkomende polymorfisme (veelvormigheid) vragen op, waarvan de beantwoording tot nu toe nog in veel gevallen op zich laat wachten.
Deze biologische aspecten, waaraan in vergelijkbare publicaties weinig aandacht wordt geschonken, worden door Dr. Wolfgang Staeck in dit boek uitvoerig behandeld, omdat ze ook voor de in cichliden geïnteresseerde leek van belang zijn.
Bovendien wordt er belangrijke informatie verstrekt over kweekvormen en kruisingen en over de verschillende typen aquaria en hun inrichting.
In het tweede deel van dit boek worden, in alfabetische volgorde, genera en soorten afzonderlijk besproken.
Onder de trefwoorden “Gedrag”, “Geslachtsonderscheid” en “Voortplanting” vind de liefhebber alle gegevens die hij of zij nodig heeft voor het met succes houden en kweken van cichliden. Dr. Wolfgang Staeck geeft een overzicht van de veelvormigheid in voorkomen en levenswijze der cichliden en bespreekt in hoofdzaak soorten die geschikt zijn voor het aquarium.


Auteur: Wolfgang Staeck
Taal: Engels
ISBN: 9003982058

Reacties
van bezoekers

Er zijn nog geen reacties.

Reactie plaatsen:

Control

Aquarium en Cichliden artikelen

Bent u op zoek naar informatie betreffende het aquarium, filtersystemen en filtersubstraat, extra randapparatuur, gegevens over het houden van tropische vissen zoals bijvoorbeeld cichliden, of wilt u een biotoop realiseren?

Dan bent u bij Cichlidenkwekers.nl aan het juiste adres!