Cichliden kwekers

Vaktermen

Vaktermen die in de literatuur aqua fora gebruikt worden.

Vaktermen

Op deze pagina vind je een overzicht van vaktermen die in de literatuur gebruikt worden.

 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

 

A
vaktermen
Afvalstoffen
Onder andere uitwerpselen van vissen, dode vissen en planten resten en voedsel resten.
Aufwuchs
Naar het Duitse “Aufwuchs”, dat ‘opgroei’ betekent. De term Aufwuchs wordt gebruikt voor de laag algen die groeit op rotsblokken in het water. Ook spreekt men soms over losse aufwuchs, waarmee men de punten van de algen bedoeld. Losse aufwuchs bevat ééncellige algen, tussen deze algin leven micro-organismen, larven, schaaldieren, mijten, slakken en dierlijk plankton.
Amfibisch
Betekent zowel in het water als op het land levend.
Ammoniak
Ammoniak is een chemische verbinding van stikstof en waterstof met samenstelling NH3. Deze wordt veroorzaakt door het afbreken van afgewerkte producten in uw aquarium. De afvalstoffen zijn meestal niet opgegeten voedsel, ontlasting van vissen, stervende planten, en ook de vis zelf produceert ammoniak uit hun kieuwen. Ammoniak is de eerste stap van de stikstofcyclus, in een rijp aquarium zullen de bacteriën de ammoniak omzetten in een minder schadelijke nitriet en nitraat. Ammoniak komt alleen extreem voor als er niet genoeg bacteriën zijn die de afval stoffen kunnen omzetten “afbreken”. Ammoniak is dodelijk en zal de vissen zeer snel doden.
Alkalisch
Het water is alkalisch of basisch, wat wil zeggen dat de pH (zuurgraad) hoger is dan 7 (neutraal), lager dan 7 is “zuur” water.

 

B
vaktermen
Balsen
Parings ritueel, het nest tonen en het vrouwtje met zachte “harde” dwang het nest in zien te krijgen waar zij de eitjes afzet en tevens worden bevrucht.
Biotoop
Een biotoop (Gr: bios – leven, topos – plaats) is het geheel van abiotische factoren in een ecosysteem. Binnen een biotoop kunnen habitats worden onderscheiden. Een habitat is de specifieke plaats binnen een biotoop waar een organisme zich ophoudt.
Bicarbonaat
Dit ontstaat door kooldioxide / CO2 en water / H2O.
Biparentale muilbroeder
Hierbij praat men over vissen waarbij beide ouderdieren deel nemen aan de (muil)broedzorg. Het eerste deel van de broedperiode word in de meeste gevallen verzorgt door de vrouwe, de man zal dit na een periode over nemen om de broedperiode verder door te zetten .
Bloat
Visziekte, ook bekend onder de namen: “Malawi bloat”, “schommelziekte” en “Tropheusziekte”. Lees hier meer over deze visziekte.

 

C
vaktermen
CA Calcium
Calcium is nodig voor de groei.
Wanneer deze voedinsstof ontbreekt zie je dit aan misvormingen van planten en verkleuring van de bladeren.
Carnivoor
Een vleeseter of carnivoor is een dier dat in de natuur dierlijk voedsel doet eten om te overleven.
Cichliden
De cichliden, Cichlidae, is in de biologie de benaming voor een familie van baarsachtigen (Perciformes). Cichliden vormen ecologisch en evolutionair een succesvolle familie, die voornamelijk in de grote meren van Afrika en de rivierstelsels van Zuid- en Midden-Amerika vele soorten heeft. Een beperkt aantal cichliden-soorten komt ook voor in het zuiden van India (inclusief Sri Lanka) en Texas in Noord-Amerika. De meeste cichlidensoorten onderscheiden zich van overige vissen door hun voortplantingsgedrag. De meeste soorten spreiden een voorbeeldige broedzorg ten toon. Dit gaat van de bewaking van de eieren, tot het uitbroeden in de bek bij muilbroeders of het laten eten van de huid bij discusvissen.
CL chloor
chloor zit in een kleine hoeveelheid in leidingwater en komt daardoor in het aquarium terecht.
Chloor werkt op de slijmhuid van de vissen
Chloor verminderd de afbraak van schadelijke stoffen in het filter omdat de nuttige bacteriën die daarin zitten worden afgebroken.
C02
kooldioxyde- Koolzuur/kooldioxyde is een belangrijke voedingsstof voor de planten.
Hoe meer CO2, hoe mooier de planten en door de groei van de planten minder vlug last van algen.
Zonder Co2 hebben vissen te weinig zuurstof, wordt de PH waarde te hoog en vermenigvuldigen de slakken zich beter.
CO2 wordt toegediend via een bemestingssysteem.
CU koper
Koper is giftig voor alle wezens in een aquarium.
Koper kan via water en verzorgingsmiddelen in het aquarium komen.
Cultivar
Een plantaardige kweeksoort. Het is een plant die in het wild niet voorkomt maar door een kweker is gecreëerd meestal door het kruisen/enten van twee soorten.

 

D
vaktermen
Dorsal
Een dorsal “fin” is de vin op de rug bij sommige vissen.
Deze vin zorgt er voor dat de vis is gestabiliseerd tegen het rollen.
Dimorf
Dit heeft betrekking op soorten waarvan mannetjes en vrouwtjes niet hetzelfde uiterlijk hebben. Denk hierbij aan verschillende vormen, kleuren, grote, enz. Geslachtsbepaling is visueel mogelijk.
Diffusor
Een lucht toevoeger die aan de uitstroommond van de filterslang wordt bevestigd. Deze zorgt voor een fijne bellenstroom in het water en maakt het water aldus zuurstofrijk.

 

E
vaktermen
Emers
Emers betekend boven water levend. Veel aquarium planten groeien van oorsprong boven water, maar in hun natuurlijke omgeving overleven ze ook een periode per jaar onderwater, denk hierbij aan het regenseizoen.

 

F
vaktermen
F1 / F2
Eerste jongen van Wildvang. (WV). In Duitsland spreekt men dan over NZWF (Nacht Zeught Wiltfang). F2 zijn weer de eerste jongen van F1 enz.
FE
Ijzer is heel belangrijk voor voor de planten maar teveel is weer schadelijk voor de vissen.
Ijzer wat afkomstig is uit leidingswater kan weer nadelig zijn voor de planten.
Een tekort aan ijzer is zichtbaar bij de nieuwe bladeren.
De bladeren kleuren geel. Rode planten worden ook groen tot geel.
Flagellaten
Parasieten die bij stress of een verkeerde voedering de darmen kunnen koloniseren en zo een ziektebeeld veroorzaken. Lees hier meer over dit ziektebeeld.
Fosfaat
Fosfaten zijn een bron van voedingsstoffen dat bijdraagt aan de agressieve algen in je aquarium. Hoewel fosfaat geen rechtstreekse gevolgen heeft voor de vis, het doet algen voeden, en dit kan het water van de zuurstof onthouden dat op zijn beurt dodelijk kan zijn voor uw vissen. Fosfaat kan afkomstig zijn van bepaalde soorten voedsel, water toevoegingen, afvalstoffen en zelfs van sommige kool soorten. Als het niveau te hoog zou zijn, kan deze worden verwijderd met behulp van een fosfaat spons en door het verminderen van afvalstoffen.

 

G
vaktermen
GH
De gezamenlijke hoeveelheid calcium- en magnesiumzouten bepaalt de hardheid van het water. Dit wordt de GH-waarde van het water genoemd, uitgedrukt in Duitse hardheidsgraden (DH). 1°D komt overeen met 10 mg calciumoxide per liter. Waterleidingbedrijven hanteren de volgende indeling: 0 – 4 °DH zeer zacht, 4 – 8 °DH zacht, 8 – 12 °DH gemiddeld, 12 – 18 °DH vrij hard, 18 – 30 °DH hard water.
Gulden snede
De Gulden Snede “Golden Ratio” is de theorie/wetenschap dat alles draait om het getal 1,618.
Het bepalen “uitrekenen” van de Gulden Snede in het aquarium gaat als volgt:
Aquarium 100cm breed: 100×0,618 = 62cm en 100-62 = 38cm.
Aquarium 50cm hoog: 50×0,618 = 31cm en 50-31 = 19cm.

Artikel: Gulden snede theorie 

 

H
vaktermen
Herbivoor
Een planten “algen” eter of herbivoor is een dier dat in de natuur plantaardig voedsel doet eten om te overleven.
Hybride
Een hybride “bastaard” is een nakomeling uit een kruising tussen twee meestal nauw verwante soorten. Beide ondersoorten hebben daarbij een aantal (uiterlijke) eigenschappen “meegegeven” aan de hybride. Het is in veel gevallen moeilijk te bepalen uit welke kruising zo’n hybride is voortgekomen.
Heteromorf
Bij planten betekend dat, dat de bladeren verschillend gevormd zijn.
Heterophyl
Bij een planten betekend dat, dat de plant met verschillende bladeren kan hebben.
Holenbroeder
Deze zal ervoor kiezen om de eieren in een hol (soms in de vorm van een schelp) af te zetten en deze daar te laten uitkomen. De jongen zullen ook nog gedurende een aantal weken in dit hol verblijven ter bescherming.

 

I
vaktermen
Ijzer
IJzer is belangrijk voor de planten, maar teveel is weer schadelijk voor de vissen. Ijzer wat afkomstig is uit leidingwater kan weer nadelig zijn voor de planten. Een tekort aan ijzer is zichtbaar bij de nieuwe bladeren, deze bladeren kleuren geel “Rode planten worden ook groen/geel”.
Incubatietijd
De term incubatietijd in relatie tot voortplanting van muilbroedende cichliden staat voor de tijd van het moment van bevruchting van de eieren tot aan het voor het eerst loslaten van de larven.

 

J
vaktermen
Juveniel
Een jonge vis.
Als een larve volgroeid is en het skelet en alle organen, zintuigen en vinnen zijn aangelegd, dan spreek men van een juveniel.

 

K
vaktermen
Kaamlaag
Het is een dun vliesje omschreven als een olieachtige laag of wazige slijmlaag dat op het wateroppervlakte drijft en bestaat uit miljoenen afgestorven bacterien.
Artikel: Kaamlaag
Kalium
Kalium is een van de drie hoofdelementen voor planten. Kalium is een voedingsstof, zonder Kalium overleven de plantjen het niet in een aquarium.
KH
KH is de carbonaathardheid van water. De KH stabiliseert de pH waarde in het aquarium. Een ideale KH voor Tanganyika en Malawi is “moet” boven de 10°dKH. Een KH onder de 5°dKH leidt vaak tot een schommelende PH. Gebruik KH+ “NaHCO3” om de KH te verhogen, zou het nodig zijn om de KH te verlagen, filter dan over bioturf.
Kosmopoliet
Plantensoorten die over de gehele aarde voorkomen.
Koper
Koper is voor zowel planten als dieren giftig. Koper kan via water, medicatie en verzorgingsmiddelen in het aquarium komen.

 

L
vaktermen
Legbuis
Bij discussen, maanvissen en vele andere cichliden hebben de vrouwen een legbuis. De legbuis zit onder de buik van de vis en wordt wel eens omschreven als een wit stokje. Door deze buis zullen de eieren gelegd worden op de schoon gepoetste broedplaats.
L-nummer
De L staat voor loricariidae ofwel harnasmeervallen. Het nummer duidt op het soort die nog geen officiële naam hebben gehad. Het systeem van l nummers is ingevoerd door het Duitse aquariumtijdschrift DATZ.
Artikel: L-nummers
Lux
De waarde waarmee lichtsterkte wordt gemeten.

 

M
vaktermen
Maternale muilbroeder:
Hierbij neemt de vrouw de jongen in de bek, zij zal de eieren de gehele broedperiode vast houden en beschermen. Na het loslaten van de jonge visjes zal de moeder nog enige tijd zorgen voor het welzijn van de jongen en bij gevaar de jongen weer in de bek opnemen. .
Mbuna
De Mbuna is een van de groepen waarin de Cichliden uit het Malawimeer zijn onderverdeeld. Dit zijn de rotsbewoners van het meer. Deze groep leeft in grote groepen in de rotsachtige omgeving langs de randen van het meer. Deze groep kenmerkt zich onder andere door hun korte gedrongen lichamen en vele kleuren. Mbuna zijn over het algemeen agressiever dan een andere groep uit het meer de Haplochromis groep.
MicroSiemens
De geleidbaarheid of electro conductivity (EC) is een indicator voor de hoeveelheid opgeloste zouten in water. Het meer zouten, zuren of stoffen in water of een ander vloeistof, hoe lager de elektrische weerstand of hoe hoger de geleidbaarheid en omgekeerd. De gebruikte meeteenheid is tegenwoordig Siemens (S), uitgedrukt in Siemens/cm. Dit is één miljoenste van Siemens ( microSiemens μS/cm 1 )
Muilbroeder
Vissen “vrouwtjes” die de eitjes voor en na het uitkomen bewaard en beschermd in de bek. In geval van gevaar en zolang ze kan, zal ze de jongen terug in de bek nemen om ze te beschermen.
Migratiefase:
De bacterien zoeken een geschikt substraat waar voor hun de omstandigheden gunstig zijn.
Dit substraat hoeft zich dus niet in een filter te bevinden maar kan ook de bodem, ruiten of planten zijn.
Bij een hoge bacteriedruk zijn zelfs de vissen aan de beurt.
Soms met dodelijke afloop.
Morfologie
Morfologie betekent letterlijk “vormkunde” en bestudeert de uitwendige bouw en vorm van organismen en hun organen en probeert hun veelvormigheid terug te brengen tot enkele grondtypen.
Monomorf
Monomorf heeft betrekking op soorten waarvan mannetjes en vrouwtjes hetzelfde uiterlijk hebben, de zelfde vorm, kleuren, grote, enz. Geslachtsbepaling is alleen mogelijk via inwendig onderzoek. Bij enkele soorten is geslachtsverschil te zien tijdens het paren.

 

N
vaktermen
NO3 Nitraat
Een hoog nitraatgehalte kan dodelijk zijn voor de vissen. Nitraat is in het algemeen het gevolg van de afbraak van ammoniak, niet alleen een ontsmettingsmiddel, maar ook een natuurlijk onderdeel van de afgewerkte producten. Tevens is nitraat is een belangrijke voedingsstof, maar het probleem is dat nitraat bij hoge concentraties giftig wordt. Het is dan van groot belang om het nitraatgehalte laag te houden. Vier eenvoudige regels kunnen ons helpen bij het vervullen van deze taak. (1). Niet teveel vissen in het aquarium “grote overbevolking”. (2). Niet teveel voeren, voer wat er wordt opgegeten. (3). Houdt het aquarium schoon: bodem afzuigen, het verwijderen van dode planten, eventueel ook dode vissen. (4). Ververs regelmatig een deel van het water.
NO2 Nitriet
Nitriet is een zeer giftig tussenproduct uit de stikstofkringloop. Zelfs bacteriën sterven hierdoor als concentraties boven 1,5 mg/l ontstaan. Voor vissen kan een nitrietgehalte boven 0,15 mg/l al giftig en zelfs dodelijk zijn. Vaak spreekt men over een nitrietpiek dit is meestal een oorzaak van een beginnend “startend” aquarium waar in een keer te veel vissen in worden uitgezet waardoor er een te hoog nitriet gehalte ontstaat.
NZWF
Duitse term voor nakweek van Wildvang dieren, NZWF (Nacht Zeught Wiltfang). In Nederland spreekt men dan over F1

 

O
vaktermen
Ovofiel muilbroeder
Eierminnend; Deze term wordt gebruikt voor muilbroeders die niet slechts de larven, maar ook de eieren in de mondholte verzorgen.
O2 zuurstof:
Zuurstof is heel belangrijk voor alles wat er in een aquarium beweegt.
Zelfs de planten hebben s’nachts zuurstof nodig.
Te weinig zuurstof kan lijden tot verstikking.
Omnivoor
Een alleseter of omnivoor is een dier dat in de natuur zowel plantaardig als dierlijk voedsel kan eten om te overleven.
Osmose apparaat
Hiermee wordt water gezuiverd door zoveel mogelijk de slechte stoffen uit het water te filteren.

 

P
vaktermen
Parasiet
Een parasiet is een levensvorm die zich ten koste van een ander organisme (de gastheer) in stand houdt en vermenigvuldigt.
Nagenoeg alle soorten dieren hebben parasieten, deze kunnen van groot tot heel klein zijn.
Peacock
Ook wel Aulonocara of keizersbaars genoemd, ze worden zowel in open water als in de overgangsbiotopen aangetroffen. Ze voeden zich voornamelijk met kleine organismen die men uit de zandbodem haalt. Deze cichliden worden niet zo groot.
Perciformes
De baarsachtige, Cichliden
PH
De pH-waarde geeft het aantal vrije waterstof (H+) ionen weer. Het aantal H+ ionen bepaalt de zuurgraad van het water in een schaal van 0 – 14.
Piscivoren
Piscivoor betekent visetend, en is een term in de biologie die gebruikt wordt voor carnivore dieren die vrijwel uitsluitend leven van vissen.
PO4 fosfaat
Fosfaat is belangrijk bij de stofwisseling van alle dieren in het aquarium.
Een te hoge fosfaatwaarde ontsaat door te veel vissen, fosfaat rijk voer en fosfaathoudende voedingsstoffen voor planten.
Als de nitrietwaarden te hoog zijn en de fosfaatwaarde ook dan leidt dit tot algengroei.
Pondbreeding
Cichliden die in vijvers, liggend bij de meren, gekweekt worden in grote getallen.
Meer informatie: Pondbred artikel

 

Q
vaktermen
Quarantaine
Zowel voor de koud- en warmwater vissen, wordt hiermee bedoeld een aparte vijver of aquariumruimte om nieuwe vissen een periode in te laten zwemmen om te kijken of deze gezond zijn en geen parasieten bij zich dragen.

 

R
vaktermen
Reofiel
Reofiel komt uit het Grieks en heeft betrekking op vissen die zich graag in sterk stromend water bevinden en die hierop aangepast zijn.

 

S
vaktermen
Semi-emers
Planten die gedeeltelijk onder en boven water groeien “scheuten die boven de wateroppervlakte uitsteken”.
Submerse vorm
Betekent de onderwater vorm van boven water groeiende planten (bekijk ook semi-emers).
Schelpenbroeder
Vergelijkbaar met een holenbroeder, ook deze zal ervoor kiezen om de eieren in een schelp af te zetten en deze daar laten uitkomen. De jongen zullen ook nog gedurende een aantal weken in dit hol verblijven ter bescherming.
Substraatbroeder
Hierbij praat men over vissen die in het zand een broedkuil graven met in het centrum een steen waaronder de eitjes worden afgezet. De vissen zetten hun eieren dus af op substraat. Verder is het algemeen dat substraatbroeders broedzorg hebbendat wil zeggen dat ze zowel de eieren als de jongen beschermen en opvoeden, tijdens deze periode zijn de ouders feller tegen andere vissen dan normaal zowel tegen hun eigen soort als tegen andere vissoorten.

 

T
vaktermen
T8 / T5
De T8 lamp is de meest voorkomende TL “Tube Light” lamp. Deze lamp wordt voor het overgrote merendeel gebruikt in een combinatie met een conventioneel voorschakel apparaat. De T5 lamp in combinatie met een elektronisch voorschakel apparaat is energiebesparend tot 40% en de levensduur is 2 tot 3 keer langer als een T8. De T5 lamp is echter 5cm. korter en dunner dan de T8 lamp en past derhalve niet in bestaande T8 armaturen.
Tumbler
Dit is een apparaat waar de eieren in beweging worden gehouden en het broedproces kunstmatig word nagebootst. Dit kan dmv stromend water of door te werken met lucht. Let wel wanneer de lucht direct in aanraking komt met de eieren/larven kunnen deze verschimmelen.

 

U
vaktermen
Utaka
Cichliden die leven in de overgangsbiotopen, het open water en boven de zandbodem. Ze voeden zich voornamelijk met zooplankton.
UVC-lamp
Een UV-lamp is een lamp die ultraviolet licht uitzendt. UV verlichting, straler of UV lamp is een van de meest efficiënte oplossingen tegen groen water (niet tegen draadalgen!)
Artikel: UVC-lamp
Ultra violet
Ultra violet licht wordt gebruikt voor het doden van bacteriën en algen door de UV-straling.
Artikel: UVC-lamp
Uitschudden
Sommige kwekers/handelaren schudden muilbroedende cichliden uit. Men doet dit door het uitvangen van de muilbroedende cichlide. Vervolgens trekt men de bek open om boven een bak water de vis uit te schudden. Vaak doet men dit door de bek open te houden en de vis langzaam achterwaarts het water uit te trekken, hierdoor vallen de eieren/larven uit de bek van de vis en kunnen deze in een kweekbak worden grootgebracht Deze kweekbak word vaak een tumbler genoemd. In Nederland word er met boze tongen over het uitschudden van cichliden gesproken omdat dit de vissen veel stress zou opleveren en vermoed word dat deze jongen een belangrijk inprentingproces mislopen, dit is echter nooit bewezen. Echter is het uitschudden in bv Amerika/Australië/China ed de normaalste zaak van de wereld en worden de meeste cichliden bij een broedperiode van rond de 15 dagen uitgeschud.

 

V
vaktermen
Verdervinnigen
Vedervinnigen behoren tot een groep cichliden die zich onderscheiden door de duidelijk verlengde eerste vinstralen van de buikvinnen. Onderaan deze vinstralen bevindt zich meestal een lichtgekleurde vlek, die dienst doet als nep-ei bij de bevruchting van de eitjes.
Vrijleggers
Dit zijn de vissen die hun eieren afzetten op alles en overal Deze vrijleggers hebben geen broedzorg. Dat wil zeggen dat ze na het afzetten van de eieren er niet meer naar om kijken en de kans zelfs groot is dat ze hun eigen eieren opeten.

 

W
vaktermen
Waterbloei
Bacteriën bevinden zich voornamelijk nog in het water.
Als hier voldoende voedingstoffen zijn dan kunnen ze goed in het water groeien en een waterbloei is het gevolg, vaak zichtbaar als een witte mist. De remedie is wachten tot de voedingstoffen zijn opgebruikt of water verversen met water waarin weinig voedingstoffen zitten.
Waterstof
De Nederlandse benaming voor het chemisch element Hydrogenium.
Waterstof is geurloos en kleurloos, dat onder normale omstandigheden bij een kamertemperatuur en onder normale atmosferische druk, gasvormig is.
Wildvang
Een vis die direct uit zijn natuurlijke habitat wordt gevangen en geïmporteerd wordt. Het voordeel is dat het geen inteelt is en goed bruikbaar is voor nakweek. Het nadeel is dat de dieren niet gewend zijn aan aquariumomstandigheden, wat betekent dat ze vatbaarder zijn voor ziekten.
Wildvorm
Zowel vissen als planten die in de natuur voorkomen.

 

X
vaktermen

Nog geen termen beschikbaar.

 

Y
vaktermen

Nog geen termen beschikbaar.

 

Z
vaktermen
Zuurstof
Zuurstof is heel belangrijk voor alles wat er in een aquarium leeft. Zelfs de planten hebben ’s nachts zuurstof nodig. Te weinig zuurstof kan lijden tot verstikking.

 

 

Aquarium en Cichliden artikelen

Bent u op zoek naar informatie betreffende het aquarium, filtersystemen en filtersubstraat, extra randapparatuur, gegevens over het houden van tropische vissen zoals bijvoorbeeld cichliden, of wilt u een biotoop realiseren?

Dan bent u bij Cichlidenkwekers.nl aan het juiste adres!