Cichliden kwekers

VisMycobacterium (VisMB of VisTBC)

VisMycobacterium (VisMB of VisTBC)

VisMB wordt meestal veroorzaakt door Mycobacterium fortuitum.
Deze infectie gebeurt meestal via orale besmetting door het eten van besmet voedsel “vooral bij muggenlarve”, bij het opeten van andere vissen die besmet zijn met VisMB of het opeten van de uitwerpselen van de andere vissen die besmet zijn met VisMB.
Deze ziekte is ook overdraagbaar via open wonden of uitwendige parasieten.

LET OP:
Bevriezing doodt deze bacterie NIET… ook niet bij diepvries muggenlarve.
Sterilisatie van de muggenlarve is beter.

TIP:
Als u kans op VisMB wilt vermijden moet u zo weinig mogelijk muggenlarve/vers de vase voeren.

Als VisMB voorkomt in de gonaden van een vrouwelijke vis dan kan deze ziekte doorgegeven worden aan de eieren.
Overbevolking en slechte selectie bij de kwekerijen leiden ook tot deze VisMB.

De lange incubatieperiode van ongeveer 6 weken maakt het moeilijk om tijdig de ziekte te ontdekken.
En bovendien is ze niet meer te genezen als ze al zoveel schade heeft veroorzaakt.
Door deze schade en verzwakking van de vis kunnen er nog andere (vooral bacteriäle) infecties optreden.

Mycobacterium is een grampositieve bacterie waardoor de meeste antibacteriële medicijnen (die wij kennen en die werkzaam zijn tegen gramnegatieve bacteriën) niet helpen.
Komt vooral voor in de nieren en milt, maar ook in de lever, de darmen en/of maag en de huid als knobbeltjes (tuberkels) van 1-4mm grootte.
Als we een drukpreparaat maken van de organen kunnen we duidelijk de knobbeltjes herkennen.

VisMB komt vooral voor bij de kweek van Anabantidae, Characidae, Cyprinidae, Aplocheilinae, Aplocheilichthyinae, Cichlidae.

Ziektebeeld:
De vissen worden lethargisch, liggen op de bodem, verstoppen zich, hebben weinig eetlust, ofwel vermagering ofwel krijgen ze een gezwollen buik, ex-oftalmie, troebele ogen, versnelde ademhaling, verkleuring (meestal donkerkleuring), uitrafelen van de vinnen, witte etterige huidwonden of uitstulping, soms huidzweren en soms misvormingen.
Komt regelmatig voor bij oude vissen.

Behandeling:
Voorkomen is dus beter dan genezen: door goede selectie, euthanasie van de zieke vissen en desinfectie.
Alleen behandeling in het beginstadium van de ziekte (meestal bij de kweker) zou goede resultaten kunnen opleveren.
Erythromycine, Rifampycin, Streptomycine bij experimenten hebben resultaten gegeven en ook Kanamycine zouden kunnen helpen.
Ook zouden Tetracycline, Minocycline, Doxicycline of Tylosine helpen.

Informatie voor de aquariumliefhebber:
We hebben meestal te maken met vergevorderde stadium en dan is een behandeling niet praktisch en moeilijk uit te voeren.
We geven dan het advies om op de zieke vissen euthanasie te plegen, verspreiding te voorkomen en desnoods alles grondig te desinfecteren.

Informatie voor de kweker:
Wij moeten gedurende minimaal 1 maand behandelen met medicijnen via het voer (1x week medicinaal voer geven). Dosis: te proberen met Rifampicine, Isoniazide of Minocycline (te verkrijgen in Europa) 0,2-0,3 gr/100gm visvoer.

Opmerking:
Mycobacterium kan ook bij de mens een infectie veroorzaken indien hij met niet verzorgde wonden rechtstreeks ermee in contact komt.
Deze ziekte is goed te behandelen als de huisarts daarvoor de goede medicijnen voorschrijft.

Bron: De nieuwe wegwijs in visziekten van Gerald Bassleer.

Reacties
van bezoekers

Er zijn nog geen reacties.

Reactie plaatsen:

Control

Aquarium en Cichliden artikelen

Bent u op zoek naar informatie betreffende het aquarium, filtersystemen en filtersubstraat, extra randapparatuur, gegevens over het houden van tropische vissen zoals bijvoorbeeld cichliden, of wilt u een biotoop realiseren?

Dan bent u bij Cichlidenkwekers.nl aan het juiste adres!