Cichliden kwekers

Wetenschappelijke namen

Wetenschappelijke namen

Wetenschappelijke namen, vaak in het Latijns en Grieks, worden gebruikt door wetenschappers “biologen” om een vis (zoals de grote groep cichliden) te beschrijven.
Bijvoorbeeld Cyrtocara moorii, is zowel in Nederland, Engeland, Duitsland en in ander landen een bekende Cichlide naam.
Zouden er geen wetenschappelijke namen worden gebruikt, dan zou een Dolfijn Cichlide “meest gebruikte Nederlandse benaming” in het buitenland onbekend zijn.


In onderstaand gedeelte vindt u meer informatie over benamingen:


De eerste naam van een vis is de geslachtsnaam, bijvoorbeeld Copadichromis begint met een hoofdletter en is nooit in meervoud, ook niet als er word verwezen naar meerdere soorten.

De tweede naam is de soort naam, bijvoorbeeld borleyi die meestal in het Latijnse of Griekse is geschreven en dan zonder hoofdletter in het begin.

Binomiale (geslacht/soorten) namen worden gevolgd door de naam of namen van de beschrijver(s) en het jaar van publicatie van de wetenschappelijke beschrijving.
Als er een andere naam of jaartal tussen haakjes achter staat, betekend dit dat de vis eerder is beschreven onder een ander naam, bijvoorbeeld voorheen Tropheus moorii (Boulenger, 1898).
De naam van de soorten volgt het “geslacht” van de Latijns GENUS naam, zoals (mannelijke naam) Astronotus ocellatus of (vrouwelijk naam) Rineloricaria parva.
Het zelfde geldt wanneer de naam naar de beschrijver verwijst, het resultaat van een mannelijke naam Cyrtocara moorii, een vrouwelijk naam daar in tegen zal resulteren Labeotropheus treawavasae.
De soort naam kan van oorsprong ook verwijzen naar een land, rivier of meer, zoals brasiliensis (betekende van Brasil).
Om deze regels volledig te begrijpen zult u zich bewust moeten zijn van de Latijnse basis beginselen.


Soms word de geslachtsnaam gevolgd door afkortingen, zoals sp. cf. aff. die staan voor:

 

SP.

SP. betekend dat een bepaalde soort nog niet is beschreven, en kan in de toekomst eventueel worden gewijzigd.
Tevens word dit ook wel beschreven als “Msobo“, beginnende met een hoofdletter, wat aangeeft dat het geen “juiste” wetenschappelijke naam betreft, bijvoorbeeld Pseudotropheus sp. “Msobo”.

AFF.

AFF. betekend dat een soort “soortgelijk” is aan een ander soort, bijvoorbeeld Maylandia sp. aff. “Zebra”, wat staat voor een onbeschreven Maylandia die overeenkomt met de zebra soorten.

CF.

CF. betekend het geslacht, ook al is het niet volledig beschreven.
Het word geacht het geslacht te zijn, maar er is nog geen positieve identificatie, bijvoorbeeld Maylandia cf. greshakei betekende dat de vis hoort dicht bij de greshakei, maar dit is niet zeker (mogelijk een nauw verwante soort).


Overige afkortingen:

BB staat voor: black-barred blue.

OB staat voor: orange blotched.

WB staat voor: black and white blotched.

Reacties
van bezoekers

Er zijn nog geen reacties.

Reactie plaatsen:

Control

Aquarium en Cichliden artikelen

Bent u op zoek naar informatie betreffende het aquarium, filtersystemen en filtersubstraat, extra randapparatuur, gegevens over het houden van tropische vissen zoals bijvoorbeeld cichliden, of wilt u een biotoop realiseren?

Dan bent u bij Cichlidenkwekers.nl aan het juiste adres!