Cichliden kwekers

Wildvang, en nakweek generatie

Wildvang, en nakweek generatie

wildvang-nakweekBeschrijving over de term F1,F2,F3 enz. oftewel de nakweek generaties van wildvang vissen.

Wat is nu Wildvang:
Wildvang is de benaming voor vissen die worden gevangen uit het wild en worden geëxporteerd naar de hobbyist.

Wildvang nakweek:

Dit zijn vissen die in de handel worden aangeboden als wildvang nakweek exemplaren.
Vaak worden deze F1 exemplaren genoemd.
Deze zijn direct nakomelingen van vissen die uit het wild afkomstig zijn, maar in het aquarium zijn geboren.
De vissen zijn gewend aan de aquarium omstandigheden en omdat de ouders uit het wild komen is er geen sprake van inteelt. Hierdoor is wildvang nakweek vaak van goede kwaliteit.

F1:
F1 is een term die word gebruikt om aan te duiden dat een vis de eerste generatie nakweek van wildvang is.
In ons buurland Duitsland spreekt men dan over NZWF (Nacht Zeught Wiltfang).

Filial:
De F verwijst naar de Latijnse term ‘Filial’, terwijl het cijfer aangeeft welke generatie men over praat.
Bij de tweede generatie nakweek praat men over F2 (nakweek van twee F1 exemplaren), de derde generatie is F3.
Na F3 praat men niet meer over F4, F5, … maar wordt er overgegaan op aquarium grootgebrachte vissen.
Men doet dit omwille van de mogelijkheid op genetische overeenkomsten tussen de exemplaren waarmee men kweekt.
Er zijn gedeelde meningen over wat een kweek tussen een F1 en F2 exemplaar van dezelfde bloedlijn bijvoorbeeld oplevert.
De 2 meningen worden verdeeld door mening 1, de wet van mendels en mening 2, die van de hobbyisten.
In beide gevallen word er gebruik gemaakt van de Letter F wat het verwarrend maakt.

De mensen die gebruik maken van de wet van Mendels zullen zeggen dat de andere manier een onjuiste manier is van het gebruik maken van het F systeem.

Lees hier de wet van Mendel.

Hij is deze testen begonnen met niet wilde planten, hem ging het alleen om te kijken hoe het in zijn werk gaat met genen en hoe dit naar de herkomst terug te leiden is, wat er zou gebeuren wanneer X met Y word gekruist.
Wanneer men begint met de ouder, F0 of ook wel P genoemd.
F0 is trouwens een niet gebruikte term van Mendel maar is ingevoerd door hobbyisten om wildvang aan te geven en is geaccepteerd.
In Mendels theorie zijn de jongen van Wildvang (F0, P), F1.
Wanneer deze F1 word gekruist zal daar F2 uit komen, wanneer deze F2 word gekruist krijg je F3, etc etc.
Op deze manier gebruikt de andere partij ook het F systeem. (let wel Mendel is niet met F0, P begonnen maar met een willekeurige generatie).

Maar hier het verschil.
In Mendels systeem gaat het om de genetische overeenkomsten die worden doorgegeven.
Bij de hobbyisten gaat het erom om aan te geven hoever de jongen afstammen van het wild.
Wanneer er met Mendels theorie een niet verwante F1 met een andere F1 word gekruist, komt hier weer een F1 exemplaar uit voort.
Dus alles wat met elkaar gekruist word, als het maar niet verwant is aan elkaar, (F1, F2,.., F8) zou dus F1 opleveren aangezien het niet uit dezelfde genenpoel komt en dus weer een zuivere F1 oplevert.
Hobbyisten zeggen dat is onmogelijk, F1 + F1 = F2, namelijk 2 generaties gekweekt van wildvang af.

De letter F word dus op 2 verschillende manieren gebruikt, 1 (de wet van Mendel) om aan te geven of er genen (inteelt) zijn gekruist, en manier 2 om aan te geven hoever de jongen van het wild afstaan.
Wanneer de hobbyisten hadden besloten om een andere letter te gaan gebruiken dan de F zou er veel minder verwarring zijn ontstaan over het hele F gebeuren.

De officiële internationale reglementen die gelden voor dieren/planten etc geven het volgende aan.
De f (filial) geeft dus de lijn aan, maar wanneer je twee exemplaren van verschillende filial jongen laat ‘produceren’ krijg je een gehele andere benaming die bestaat uit de referentie naar 2 filials!! En dus niet naar een enkele filial.
Een voorbeeld: wv exemplaar + f1, jong heeft dan als officiële benaming f x f1
Ander voorbeeld: f2 vrouw kruist terug met een wv man, jong heeft dan als officiële benaming f2 x f .
Wanneer men een f1 kruist met een f1 uit een andere lijn, dan is het jong geen f2 en ook geen f1, maar een f1 x f1.
Verder telt men ook niet verder dan filial 3.
Alles wat na filial 3 komt heet tankraised (ned. benaming gekweekt) en heeft geen filial meer!

Bron: www.mompampa.nl

Reacties
van bezoekers

stefan

Goede uitleg bedankt !

Beantwoorden

Reactie plaatsen:

Control

Aquarium en Cichliden artikelen

Bent u op zoek naar informatie betreffende het aquarium, filtersystemen en filtersubstraat, extra randapparatuur, gegevens over het houden van tropische vissen zoals bijvoorbeeld cichliden, of wilt u een biotoop realiseren?

Dan bent u bij Cichlidenkwekers.nl aan het juiste adres!