Cichliden kwekers

Diagnose visziektes

Diagnose visziektes

Waneer een vis een teken geeft van een vermoedelijke ziekte, is het handig om eerst een diagnose vast te stellen voordat u de diverse medicijnen gaat toevoegen.

Diagnose en preventie

Een witte vlek is een symptoom, wat niet betekent dat we ook de oorzaak kennen.
In de eerste plaats moeten we ons afvragen wat de oorzaak is.
Daarna kan er een juiste behandeling worden gegeven.
In het beginstadium is een ziekte beter te behandelen dan in een gevorderd stadium.
Daarom is observeren heel belangrijk.
Iedere aquariumhouder moet regelmatig naar de dieren in het aquarium kijken.
Zo wordt iets ongewoons sneller opgemerkt, en hoe sneller er iets aan de afwijkingen wordt gedaan, hoe groter de kans dat het weer helemaal goed komt.

Oorzaken en ziektenbeelden

Door diverse factoren worden vissen, evenals andere levende wezens, ziek:
– slechte waterkwaliteit (te veel nitriet of ammonium bijvoorbeeld)
– overbevolkt aquarium (te veel vissen of te weinig schuilplaatsen)
– parasitaire aandoeningen (wormen, witte stip, bacteriën)
– verkeerde voeding (vitaminegebrek, voedsel met zware metalen of bacteriën, overvoeding)

Het is belangrijk dat zo vroeg mogelijk in het ziekteproces wordt ingegrepen.

Een vis onder stress verzwakt. Aanvankelijk kan men uiterlijk nog niets waarnemen.
Maar als stress aanhoudt, zal de vis na een tijd bijvoorbeeld aan de kant van het aquarium blijven stilhangen of met toegeknepen vinnen gaan schommelen.
Hij komt niet meer eten of krijgt hiertoe geen kans omdat hij wordt verjaagd.
Als in dit stadium te lang wordt gewacht zullen de echte symptomen niet lang meer op zicht laten wachten.
De vinnen kunnen gaan rafelen , er verschijnt een zweertje op de huid of de vis ademt wat sneller.
De vissen kunnen vlak onder het wateroppervlak gaan hangen en uiteindelijk dood gaan.
Het is verstandig om zieke en nieuwe vissen onder te brengen in een quarantaineaquarium.
Er zijn namelijk heel veel ziekten die niet duidelijk zijn in het beginstadium, en pas later tot uiting komen.
Als u deze vissen direct in het aquarium hebt ondergebracht, bestaat er een risico voor de hele populatie.
In een quarantaineaquarium kunt u zonder risico medicijnen toedienen.
Bij het toedienen van medicijnen in een goed functionerend aquarium bestaat de kans dat de (gunstige) bacteriepopulatie in het filter afsterft of dat bepaalde gevoelige (maar gezonde) vissen reageren op de medicatie.
Een quarantaineaquarium is dus zeker geen overbodige luxe!

Het is een gouden regel om dode vissen zo snel mogelijk uit het aquarium te verwijderen.

Voeding

Veel vissen hebben de gewoonte om naar het glas te zwemmen als u in de buurt komt.
Het lijkt dan dat de dieren hongerig zijn, maar dit is meestal niet het geval!
Overvoeding met als gevolg een vette lever komt veel meer voor bij vissen dan uitgehongerde vissen!

Overvoeding kan zelfs de dood veroorzaken.
In de dierentuin krijgen vissen 2- a 3-maal per week eten.
Jonge dieren hebben wel dagelijks en soms zelfs meerdere keren per dag voer nodig.

Levend voedsel geven is prima, maar u kunt er ook problemen mee in huis halen.

Als vissen vervoerd worden, moeten ze eerst vasten tot hun darm helemaal leeg is.
Op die manier kunnen ze het transportwater niet erg bevuilen.
Na het vervoer is het verstandig om de voedering langzaam op te bouwen anders kunnen de vissen zich overeten en sterven.

Vitaminetekort

Vissen kunnen zelf geen vitamine C aanmaken, maar hebben deze stof wel nodig om te kunnen groeien.
Een tekort aan vitamine C geeft kromme ruggen en slappe kieuwdeksels.
Vissen die uitsluitend met droogvoer in leven worden gehouden, lopen risico op een tekort.
Droogvoer heeft namelijk een beperkte houdbaarheid.
Bij de fabricage gaan door het droogproces al veel vitamines verloren.
Laat voer nooit te oud worden omdat er dan ook vitamines verloren gaan.

Waterkwaliteit en vergiftiging

60% van de beginnende visziekten vindt een oorzaak in slechte waterkwaliteit.
Aquariumwater is niet stabiel.
Regelmatig meten van de pH en het ammoniagehalte is dan ook noodzakelijk.
Ammonia komt in het water terecht via de kieuwen en urine van de vissen, en door de afbraak van voedsel en planten.
In een biologisch filter wordt dit ammonia omgezet in het eveneens giftige nitriet en dit gaat later over in het minder giftige nitraat.
Nitraat zorgt voor de groei van de planten (en algen).
De omzetting van ammonia naar nitriet en nitraat gebeurt door bacterien die in het aquarium aanwezig zijn.
Bij een ammoniavergiftiging schieten de vissen als gekken door het water en sterven plotseling.
De overige vissen moeten dadelijk in totaal vers water worden overgebracht.
Wanneer slechts een deel van het water wordt ververst, zijn er risico’s.
als er teveel ammonia in het water zit, gekoppeld aan een lage pH, dan gaat die pH bij een gedeeltelijke waterverversing stijgen.
Ammonia wordt dan omgezet in ammoniak, dit is zeer giftig en dodelijk. In andere gevallen, zoals een nitrietvergiftiging, volstaat een gedeeltelijke waterverversing.

Nitriet neemt, net als koolmonoxide, in het bloed de plaats van zuurstof in.
Bij een nitrietvergiftiging hebben de vissen het benauwd en zoeken gezamenlijk de zuurstofrijke plaatsen op.

De gasblaasjes is herkenbaar aan luchtblaasjes in de staartvin.
Deze situatie berust op het hetzelfde principe als de caissonziekte bij duikers.
Meestal treedt deze aandoening op bij een nonchalante waterverversing.
Leidingwater uit de boiler wordt onder druk geleverd en zit vol luchtbellen.
Als nu koud water wordt gemengd met warm water, stijgt de temperatuur en vormt de aanwezige luchtbelletjes.
Die belletjes of gasblaasjes kunnen in de bloedvaten terechtkomen.
Zo’n luchtbel verstopt een bloedvat en laat geen bloed meer door.
De regio achter de bel wordt niet meer voorzien van bloed en sterft af door zuurstoftekort.
En zo ontstaat er vinrot. Bij jonge visjes gaat ook de zwemblaas stuk.
In de natuur zien we sporadisch een dergelijke toestand optreden bij algenbloei in water waarop de volle zon schijnt.

Als plotseling veel of alle vissen sterven, gaat het vaak om vergiftiging. Helaas worden deze meestal door onszelf veroorzaakt.

De achterwand van een aquarium wordt vaak gemaakt van tweecomponentenschuim.
Als dit niet goed is uitgehard, komen er stoffen in het water die de nieren aantasten en enorm giftig zijn.
Vissen met dit pit probleem zijn te herkennen aan een vochtophoping rond de ogen.
Bij de vinnen zijn blaren te zien en er is sprake van schubruigheid.
De schubben staan rechtop, net als schuurpapier. Het lijkt alsof de vissen hun vocht niet meer kwijt kunnen.

Een verkeerde dosering van medicijnen kan ook dodelijk zijn.
Houdt u daarom altijd aan de juiste dosis! Sommige medicijnen kunnen erg schadelijke bijwerkingen geven.
Dit hangt onder meer af van de gevoeligheid van de vissoort.

Verwonding

Trauma’s of verwondingen kunnen ook dodelijk zijn.
Als er in het aquarium onvoldoende schuilplaatsen zijn, zullen territoriumvormers gaan vechten met verwonding als gevolg.
Oogletsels kunnen ontstaan wanneer vissen in en plastic zak worden vervoerd, daarom moeten de hoeken van deze zak afgerond zijn.
Bij het vervoer beweegt het water, de vissen zullen zich als reactie hierop proberen klem te zwemmen in een hoek.
Bij een niet-afgeronde hoek, schuurt de plastic zak over het oog met beschadiging als gevolg.
Bij vervoer kunt u de hoeken van de zak omhoog plakken.
Bij niet ernstige gevallen kan deze oogaandoening worden behandeld door de vissen in zo zuiver mogelijk water te plaatsen om infectie te voorkomen.
Soms wordt ook wel 3 gram zout per liter water toegevoegd.
Hierdoor wordt het slijmvlies beschermd en de vis kan er continu in zwemmen.
Als het oogprobleem erger wordt, moet er een antibioticum aan te pas komen.
Dit wordt in het water gedaan. Heel soms is een operatie de enige mogelijkheid.
Als er niet behandeld wordt, komt er een putje in het oog en is het oog verloren.

Infectieziekten

Er zijn diverse infectieziekten, de oorzaken kunnen o.a. bacterieel of viraal zijn.
Een degelijk onderzoek geeft uitsluitsel en biedt meteen de mogelijkheid om een juiste therapie in te stellen.

Parasieten

In de natuur zijn de overdrachtsrisico’s klein, omdat het verspreidingsoppervlak zo groot is.
Daardoor wordt voor parasieten de kans om een nieuwe gastheer te vinden beperkt.
In het aquarium is dat niet het geval.
Daar leven veel vissen op een klein oppervlak en in een klein volume.
Worminfecties kunnen zich o.a. in de darmen voordoen.
Darmwormen nemen de vitamines weg en de jonge vissen groeien niet meer.

Onderzoek van een van de vissen is noodzakelijk.
Daarbij wordt een dun schijfje van de darm gesneden en onder de microscoop bekeken.
Daarna kan een behandeling worden gegeven, ook aan de ouderdieren.
Als dit niet gebeurd zal de ziekte worden doorgegeven aan de jongen en aan met het transport meeverhuizen naar eventuele andere aquaria.

Bij onderzoek van de uitwerpselen worden wormeieren gevonden en kan men ook bepalen om welke soort wormen het gaat.

Wormstaar vertroebelt de vissenogen en komt alleen voor bij wildvangdieren.
De wormen zitten tegen de lens aangekleefd. De vissen zien slecht, maar kunnen zich in het aquarium nog handhaven.

Eendenmosselen (die bekend staan als een goed biologisch filter) kunnen tussengastheer zijn van wormen.

Bepaalde lintwormsoorten, hebben een ingewikkelde cyclus en komen daarom vooral bij wildvangdieren voor.
Ze kunnen echter ook in het aquarium komen door de vissen levende Cyclops te voeren.
Deze voedseldiertjes zijn namelijk tussengastheer.
In een goed draaiend biologisch filter kunnen kleine kreeftachtigen zoals Cyclops en Daphnia leven.
De witte uitwerpselen van de vissen bevatten eieren, deze komen uit en worden door de Cyclops gegeten.

Kieuwwormen kunnen kortademigheid veroorzaken (dit symptoom komt ook voor bij een gebrek aan zuurstof in het water!).
Andere symptomen van kieuwwormen kunnen zijn: schuurgedrag, het dichthouden van een kieuw en met de andere klappen, hoestgedrag (alsof de vis iets naar buiten wil stoten).
Soms zien we ook slijmvorming tussen de kieuwdeksels.
De kieuwen van een vis produceren slijm als reactie op een parasiet.
Maar dat doen ze ook als het dier in te zuur of te basisch water zit.
Een kieuwworm is vrij vissoortspecifiek.
In een vijver bijvoorbeeld zullen de koi worden aangetast terwijl de goudwinde ongedeerd blijft.
Kieuwwormen zijn hermafrodiet (tweeslachtig): er is geen koppel nodig om tot voortplanting over te gaan.
Een tussengastheer is ook niet nodig. Uit een ei van deze worm komt een trilhaarlarve, die een worm wordt.
De parasiet plant zich in een aquarium heel makkelijk voort.

Kieuwwormen komen in het aquarium door een besmette vis aan te schaffen of door planten en ander materiaal besmet met wormeieren in het aquarium te brengen. Doe nooit het vervoerwater in uw aquarium!
Laat de vissen acclimatiseren in de quarantainebak door er langzaam wat water bij te doen.
Zet ze dan over in de quarantainebak en gooi het wenwater weg.
Hierdoor voorkomt u ziekten.
Als iemand een bepaalde vissoort niet in leven kan houden, is het mogelijk dat er sprake is van wormen.

Reacties
van bezoekers

a.hoeve

ik heb momenteel 3 vissen ( 2 goudvissen en 1 variant koi) met een afwijking.
1 goudvis heeft een gezwel een de rechterkieuw,
de andere 2 vissen hadden geen staart meer.
weet iemand wat het kan zijn?
en hoe ik het eventueel kan tegengaan bij misschien de andere vissen in mijn vijvertje?

mvgr, a. hoeve

Beantwoorden
Beheerder

Zijn deze aandoeningen plots gekomen, heb je misschien last van katten of reigers?

Het vijver gebeuren en koud water vissen is niet zo mijn ding, maar misschien dat de volgende link je een heel stuk verder kan helpen:
Gezondheid Goudvis

Veel suc6
M.vr.gr. de Beheerder

Beantwoorden
rene

ik heb een labidichromis caruleus (malawi cichliden) die de hele tijd stilhangt op 1 plek en hij heb een dikke bult op ze rechterflank en daar hangt een soort doorzichtig wit draadje aan.
hij heeft ook al een paar dagen niet gegeten,en toont een beetje grauw.
heb me water voor 50% ververst sera toxivec in het water gedaan maar hij doet nog niet veel wat zou dit kunnen zijn gr rene

Beantwoorden
Beheerder

Het gene wat u beschrijft lijkt meer op een aandoening van wormen of een flinke huid beschadiging waardoor wat weefsel vrij hangt.
Sera Toxivec is geen behandeling tegen wormen (als het wormen zouden zijn), het is geen medicijn maar een middel voor de behandeling van aquarium/vijver water waardoor gevaarlijke stoffen worden verwijdert.

Een goed medicijn voor bacterie, ontstekingen of gezwellen is:
https://www.cichlidenkwekers.nl/sera-vismedicijnen/#Baktopur%20direct
https://www.cichlidenkwekers.nl/colombo-vismedicijnen/#Bactyfec

M.vr.gr. de Beheerder

Beantwoorden
ina

Hallo,

Ik heb een aantal cichliden in mijn aquarium; voornamelijk Aulonocarasoorten en een paar Borleys en yellows. De vissen krijgen regelmatig en afwisselend te eten, maar lijken toch een ingevallen buik te krijgen.
Hoe kan dit?

Groet,

Ina

Beantwoorden
Beheerder

Beste Ina,

Misschien dat het volgende artikel je op weg kan helpen: Draadwormen – Nematoden

Bij afwisselend voer spreek je over de voer soorten ?

M.vr.gr. de Beheerder

Beantwoorden
corinne

Hallo,

Ik heb twee sluierstaartvisjes. Eén van hen is ziek. Met de ander is niks aan de hand. Het viel me een paar dagen geleden op dat hij minder actief werd en soms tussen de planten bleef hangen. Nu ligt hij al de hele dag op de bodem. Hij doet steeds z’n mond open en dicht alsof hij naar adem hapt. Uiterlijk lijkt er verder niks mis, geen schimmelinfectie of iets kapot ofzo. Ik heb de kwaliteit van het water getest en die is goed. Heeft u enig idee wat het zou kunnen zijn?

Heel erg bedankt,
Corinne

Beantwoorden
Beheerder

Beste Corinne,

Wat bedoeld u met sluierstaart visjes? Er zijn diverse soorten met een sluierstaart.
Is er de laatste dagen misschien gejaagd of wat stress geweest in het Aqaurium ?

M.vr.gr. de Beheerder

Beantwoorden
corinne

Hallo,

Dank voor u snelle reactie.
Het zijn kleine visjes, zo’n 5 tot 7 cm lang. Overwegend wit. Eentje heeft oranje ‘wangen’.

Er is voor zover ik weet geen stress geweest. Ik heb onlangs een deel van het water verschoond, maar dat doe ik regelmatig, dus dat is niet meer stress dan anders.

groetjes, Corinne

Beantwoorden
Tim

Hallo allemaal,

Een klein vraagje, ik heb een sluierstaart en sinds kort zit hij stil in zijn aquarium en heeft hij een opgezwollen kieuw. Hij ligt vaak op de bodem en hapt af en toe sprint hij naar het oppervlak voor lucht. Hij lijkt ook moeite te hebben met eten want spuugt het elke keer uit. Het lijkt er niet beter op te worden. Kan iemand mij vertellen wat het zou kunnen zijn zodat ik over kan gaan tot het kopen van een medicijn.

Alvast heel erg bedankt, Tim

Beantwoorden
Beheerder

Beste Tim,

Als eerste zou ik eens water verversen, dat hij naar lucht snapt kan een teken zijn dat er te min zuurstof aanwezig is in het water.

Omtrent de beschrijving niet eten en een verdikking aan de kiewen is moeilijk te bepalen.
Misschien dat de link JBL Hospital je een heel stuk op weg kan helpen.

Suc6

M.vr.gr. de Beheerder

Beantwoorden
wijnand

hoi hoi ik heb malawi vissen in me bak maar ze doen zo raar. ze blijven allemaal boven ?? somming hebben overal witte stippen al( net luchtbelletjes)
kunnen jullie mijn zo snelmogelijk hebben met dit probleem, ik zou het zonder vinden als ze morgen allemaal dood liggen .
groeten wijnand

Beantwoorden
Beheerder

Beste Wijnand,
Ik neem aan dat de vissen al langer in de bak zitten?
Als u spreekt over witte stippen, ziet het er dan uit zoals op deze foto: Foto witte stip
Zou dit het geval zijn dan is er sprake van witte stip ziekte.
U kunt hier meer lezen: https://www.cichlidenkwekers.nl/witte-stip-ichthyophthirtasis/
Hier zijn diverse medicijnen voor in de handel, een van de bekendste is eSHa Exit.
Zou dit niet het geval zijn dat het stip is, zoals op de link naar de foto probeer dan eens de diagnose te stellen via de volgende pagina: JBL online hospital
M.vr.gr. de Beheerder

Beantwoorden
brian

mijn kersenbuik mannetje heeft blauwgrijze blaasjes bij z,n rugvin heb hem in quarantaine gezet met vloeistofje voor de meest voorkomende visziekten.het heet general tonic . maar dit is al de tweede keer het is erger geworden. blaasjes zijn grooter maar hij eet goed zwemt moeilijk het is echt een taaie is vader van drie generaties.wat kan ik doen heeft iemand een idee.wat voor een ziekte dit kan zijn heb heel internet afgestruind,maar kwam niet echt verder HELP.mvr groet brian.

Beantwoorden
Beheerder

Hallo Brian,

Kun je niet een foto plaatsen?
Eventueel in het fotoalbum onder Overige op deze site, of op het forum.
Is moeilijk te zeggen wat het precies is, en met een foto word het vaker duidelijker.
M.vr.gr. de Beheerder

Beantwoorden
van rijswijk rené

Beste,

Ik heb een vraag over mijn cichliden.
Ik heb een aquarium van 200x60x40 en genoeg schuilplaatsen.
nu is het zo dat mijn cichliden niet goed groeien en achter blijven.
heb samen met mijn buurman cichliden gaan halen livingstones en die van hem groeien veel sneller dan die van mij terweil zijn bak kleiner is dan die van mij.
nu had ik geinformeerd wat dat kon zijn en ze dachten aan wormen.
ik heb nu een kuur van esha exit en escha 2000 gedaan en dit medicijn zit er nu op dit moment nog in.
hoelang moet ik dit medicijn er nog in laten zitten? en wat kan ik eventueel naderhand nog doen om de vissen te doen laten groeien zoals het hoort?

Heb een 30 tal cichliden in mijn aquarium en heb al zitten denken om een groter aquarium te kopen van 250x70x70 omdat sommige kwekers denken dat mijn aquarium de diepte van 40 cm te ondiep is

graag had ik hier wat meer informatie over

Beantwoorden
Beheerder

Hallo,
Ik weet niet zeker of u met Livingstones de Nimbochromis Livingstonnii bedoeld ?
Maar deze jongens samen met een 30 tal cichliden in een bak van 2.00×0.60×0.40 is veel te veel, want het worden aardige vissen.

Belangrijk is veel afwisselend voeren, en dan met mate voeren.
Je kunt beter 2x per dag een beetje voeren dan een keer per dag een berg.
Ook zorgen voor kwalitatief voer, diepvries en granulaat.
Ook water verversen 1x per week 1/3 is gewenst en heeft ook veel met de groei te maken.

Zou er spraken zijn van wormen dan moet er meer zijn te zien, bv. een ingevallen buik.
Exit is voor stip en zal niet werken tegen wormen.
eSHa 2000 is meer voor uitwendige ziektes, dus zal ook niet veel invloed uitoefenen op wormen.
M.vr.gr. de Beheerder

Beantwoorden
van rijswijk rené

ik heb net gebeld met de kweker en het zijn de Nibochromis Livingstonnii,hoe groot worden die precies? kwa voer geef ik spirulina van jbl en van die zwarte kleine cichliden sticks en diepvries voer,ik voer 2 keer per dag een klein beetje.
water verversen doe ik om de 14 dagen 1/3
ik ben ook van plan tegen eind dit jaar een groter aquarium te laten bouwen van 2.50×0.70×0.70 en dan met externe pompen enz.

vriendelijke groeten Rene van rijswijk

Beantwoorden
Beheerder

Meer over deze variant kun je vinden in het artikel Nimbochromis Livingstonii.
Wat betreft voer zorg voor eiwitrijk voer.
1/3 per 2 weken verversen is te weinig, vooral met je aantal vissen is het raadzaam om 1 x per week 1/3 te verversen.
M.vr.gr. de Beheerder

Beantwoorden
MJ

hallo beste …..

mijn 2 platy vissen (vrouw)hebben bloedrode kieuwen die licht naar buiten worden geduwd en zwemmen moeizaam naar beneden en kort er na drijven ze naar boven ze eten wel niet veel,
ik heb ze apart gezet en ben gaan zoeken wat het is
en ik kan het nergens vinden!
pas had ik klijne wormpjes in mijn aquarium daar voor heb ik speciaal zout voor gekregen kan het daar mee te maken hebben? mijn ph kh en gh waarden is wel wat hoog (8,00) heb water deels ververst.
kunnen jullie mij helpen?

Beantwoorden
Beheerder

Hallo,
Ik zou denken aan kieuwwormen, de kieuwen worden dan rood (donker) en de vissen zwemmen lusteloos door de bak en zullen ook niet vreten.
Ga voor een medicatie gericht voor kieuwwormen, bv. Colombo Dactycid.
Omtrent de waterwaardes, wat voor waardes heb je precies?
M.vr.gr. de Beheerder

Beantwoorden
Hans

Hallo Rene.

Ik heb bij mijn WV Champsochromis Spylorhyngis (vrouwtje) een soort puist op haar bovenlip geconstateert.
Dit moet iets van de laatste paar dagen zijn.
Waterwaarde van het aquarium is goed, enig idee wat dit kan zijn,en wat hiertegen te doen.
MVG H. Gelderbloem.

Beantwoorden
Beheerder

Hallo Hans,

Het is moeilijk te zeggen en vast te stellen wat het precies is, een foto zou meer kunnen vertellen.
Wat betreft die puist, verharde bult, knobbel, huidaandoening dat heb ik wel eens vaker gehoord, en ook over gelezen.

M.vr.gr. de Beheerder

Beantwoorden
denny

Mijn anphilopus labiatum hangt scheef boven in het aquarium. Wat zou er kunnen zijn?

Beantwoorden
ReneV

Hallo Denny,

Dit kan van alles zijn!
Hapt die naar lucht, of tolt hij in het rond, aub. wat meer informatie.

Zitten er ander vissen bij deze vis, en is er sprake van agressie in het aquarium?
Heb je al eens de waterwaardes gemeten, zoals nitriet of nitraat?

M.vr.gr. het Beheer

Beantwoorden
Manja

Hallo

Mijn Malawi chichlide doet sinds 2 dagen vreemd hij blijft boven in de hoek hangen op 1 plek en eet niks. Ook houdt hij zijn staart krom de hele tijd en gaat heel erg snel tekeer met zijn zij vinnen. Ik ben bezig met een kuur protalon – 707 een algen preparaat omdat mijn bak helemaal groen was. Kan het door dit middel komen dat mijn vis zo raar doet? Ik heb een bak van 230 liter met ongeveer 20 chichlides erin maat alleen deze doet zo vreemd

Groetjes

Beantwoorden
ReneV

Hallo,

Als er meer vissen de symptomen vertonen dan “kan” het zijn dat de chemicaliën een oorzaak zouden kunnen zijn.
Belangrijk is dat je de juiste hoeveelheid per liter (totaal aquarium water) gebruikt.

Betreft het maar een vis, dan kunnen er meer oorzaken zijn.
Deze vis zou kunnen zijn opgejaagd door andere vissen, bv. door een dominante man (wat denkelijk de oorzaak is als ik het goed lees omtrent het gedrag).

Indien je een apart bakje bezit laat de vis hier dan op rust komen!

M.vr.gr. Rene

Beantwoorden
m.e.ter veer

Hallo ik las in het verhaal van de pauwoog cichliden dat ze gevoelig zijn voor gaten ziekte en dat het komt door gebrek aan vitamine C.
Maar ik heb niet gelezen wat ik ze moet geven waar vitamine C in zit zou u dit nog even willen vermelden?

met vriendelijke groet

m.e.ter veer

Beantwoorden
Beheerder

Hallo,

In het artikel over de Pauwoog Cichliden staat dat het belangrijk is dat je gevarieerd doet voeren, hierbij staat een paar voorbeelden vermeld.
In deze voorbeelden zitten ook vitamine C wat belangrijk is, de hoeveelheid weet ik niet precies.

M.vr.gr. Rene

Beantwoorden
bert

hallo ik heb problemen met mijn cichliden ze hebben in gevallen buik het zijn Malawi s +- 1 1/2 jaar oud krijgen meestal droog voer wat is de oorzaak en welke behandeling kan ik doen

Beantwoorden
Beheerder

Hallo Bert,

Er kunnen diverse oorzaken zijn, maar doen ze wel eten ?
Als ze bijvoorbeeld wel eten maar niet dikker worden moet je denken aan wormen.

Tevens vermeld je ze krijgen meestal droog voer.
Wat voor voer is het, want regelmatige verandering, bijvoorbeeld diepvries voer, is zeker aanbevolen.

M.vr.gr. Rene

Beantwoorden
bert

voer zijn gekleurde schilfers en bruine kleine korrels eten doen ze als gekken en wat kan ik geven tegen wormen ik heb al paar dooie vissen gehad ongeveer 1 permaand

Beantwoorden
Beheerder

Hallo Bert,

Ik neem aan dat die bruine kleine korrels cichliden granulaat is, dat is niet verkeerd maar een afwisseling met diepvries zoals artemia, krill enz is nooit verkeerd.
Zijn het mbuna cichliden dan is spirulina ook een aanbeveling.

Maar kijk eens onder draadwormen of je hier bepaalde symptomen in terug kan vinden.
Er staat tevens een medicatie vermeld.

M.vr.gr. Rene

Beantwoorden
Mädchen

Goede dag, Ik zou graag het volgende willen voorleggen. Sinds geruime tijd bezit ik 2 pauwoog cichliden, een koppeltje dat inmiddels volledig is uitgegroeid en niet meer de jongste zijn. Ik heb dit koppel gehuisvest in een aquarium van 300liter en eigenlijk is het altijd perfect gegaan..goed eten, lekker rondzwemmen, zeer betrokken met elkaar, geen stress, goed op kleur..U kent het wel..een tevreden cichlide. echter…enkele dagen geleden heeft het vrouwtje een ‘out of the blue’ stuip gekregen en is als een bezetene door het aquarium gestoven waarbij ze zichzelf licht heeft verwond. In ieder geval, deze “stuip” duurde zo ongeveer een halve minuut. Daarna is zij op haar zij gaan liggen en dreef zij aan het wateroppervlakte. Ik was overtuigd dat ze dood was of aan het gaan was echter na enkele seconden kwam er weer leven in en zwom ze weer rond. Haar kleurstelling was gitzwart met wit/zilver en dan heel scherp afgetekend, terwijl ze doorgaans rood met geel en zwart is, en haar ogen stonden alsof ze psychotisch was..zo gedroeg ze zich ook en sinds die dag is dat ook zo gebleven. Ze zwemt inmiddels alleen nog maar met haar kop naar de grond en dan volledig horizontaal. Haar bek blijft heel dicht bij de bodem alsof ze ioets aan het zoeken is maar zelf ook niet weet wat eigenlijk. De affectie met haar partner is volledig voorbij en ze lijkt hem niet eens waar te nemen. Eten doet ze niet meer en waar ze doorgaans de vreetzak was van beide, is ze nu doodsbang voor voer, no matter what..! Ze schrikt van het minste of geringste en ik kan niet veel meer doen met of aan het aquarium. Simpel een doek over de buitenkant van de glasplaten halen behoort ook niet meer tot de mogelijkheden, ze verschiet hier enorm van en gaat dan wederom in een soortgelijke stuip door het aquarium heen rouzen. Ik weet net wat er aan de hand is maar ik zat te denken aan en soort van beroerte, is dat mogelijk ? Hoe kan ik haar weer gewoon laten zwemmen. hoe kan ik haar helpen..? Ik vind het zo vervelend voor haar en kan me niet voorstellen dat ze zelf nog in haar element is. Ze is compleet van de kaart en zwemt dus nooit meer normaal. Toch sluit ik niet uit dat ze op een bepaalde manier opzettelijk op ’n kop zwemt, als ik zo naar haar vinnen kijk dan lijken die haar opzettelijk aan te sturen om de bodem af te zoeken naar..? naar wat inderdaad..? ! Ze heeft verder nergens verdikkingen of zwellingen. op wat bollere ogen en de blik van een waanzinnige na is ze qua gedaante gewoon nog mooi en zonder gebreken en/of mankementen. Hetgeen ik vooralsnog heb gecontroleerd is allemaal prima in orde. Ik weet dus echt niet meer waar ik het zoeken moet…Wie kan mij helpen en/of adviseren in deze kwestie ?

Beantwoorden
Beheerder

Hallo Madchen,

De aandoening van je vis noemt men floating, waarbij de vaak aan de oppervlakte hangt of dat ze verticaal hangt.
Dit kan komen doordat de vis ergens van is geschrokken waarbij ze door harde klappen lucht in de zwemblaas heeft gekregen.

Lees eens het artikel tollende vis.
Ook op onze subpagina staat een uitgebreid artikel Floating

Tevens staan er in beide artikelen oplossingen die “misschien” kunnen helpen!

Suc6
M.vr.gr. Rene

Beantwoorden
Mädchen

Het mannetje mankeert overigens helemaal niets maar hij begint langzamerhand wel steeds meer stress te krijgen door het uitzonderlijke gedrag van het vrouwtje waardoor hij plots aanvallen inzet op het verwarmingselement en de ballen die zuurstof in het water pompen. ook de algeneter moet het zwaar ontgelden en ik vrees dat ik hem zelfs uit het aquarium moet verwijderen om hem te sparen. Vreemd vreemd vreemd..

Beantwoorden
Beheerder

Hallo Madchen,

Er is natuurlijk een hele verandering in het aquarium met een stressvol vrouwtje dat probeert aan de bodem te blijven zodat ze niet gaat drijven.
Wat ik zou doen is het vrouwtje er uit halen en haar zoals in het artikel Tollende vis staat beschreven proberen te helpen, het haar in ieder geval makkelijker maken.

Hierdoor zal er minder stress ontstaan in het hoofd aquarium!

M.vr.gr. Rene

Beantwoorden
Mädchen

Hey Rene, bedankt voor je snelle reactie, ik heb direct actie ondernomen en de vis in een klein aquarium overgeplaatst waar ze nu in het water ligt dat net boven haar rugvin komt. Ik vind het vreselijk zielig voor haar en kan het maar moeilijk aanzien hoe ze ligt te tollen in dat beetje water. Ik heb haar uiteraard moeten vangen om over te kunnen zetten van het een naar het ander aquarium en dit ging niet geheel zonder protest. Ik denk dat ze zich erg kwetsbaar voelt nu en daardoor erg paniekerig en overspannen reageert. ..in ieder geval heeft de stress van het vangen de status nog net iets verergerd. Laten we hopen dat ze herstelt..Het advies waarbij met en naald de lucht wordt afgetapt bewaar ik als aller aller aller laatste remedie. Vooralsnog is ze te paniekerig en zie ik mezelf nog niet gewapend met een naald een precisie ingreep uitvoeren. Ik breng nu zoals het advies luidt, de temperatuur stapsgewijs omhoog tot 28 a 29 graden en dan weer langzaam laten afnemen. Verder moet de vis het helemaal zelf doen. Als ik nu naar haar conditie kijk dan vrees ik dat ze morgenvroeg dood in het aquarium drijft. Heel jammer..na jaaaaren voor haar te hebben gezorgd. Stel nu dat ze inderdaad bezwijkt aan haar kwaal..hoe zit dat dan met met de verdere opvang van haar weduwe..? Is het verstandig om daar een nieuwe soortgenoot bij te zetten ? En is het dan verstandig om een jonge pauwoog cichlide aan te schaffen of juist een van om en nabij dezelfde leeftijd ? Maakt het uit of het een mannetje of vrouwtje is en stel het is een vrouwtje…bestaat er een kans dat hij met haar een nieuw koppeltje vormt ? Wat kan ik het beste doen aan zijn omstandigheden als het vrouwtje bezwijkt ? Hij is nu in ieder geval niet blij en valt alles aan dat hij maar kan pakken in zijn aquarium..planten, slangetjes, thermometer, verwarmingselement, algeneter (die groter is dan hijzelf) .

Beantwoorden
Mädchen

Waarom is het eigenlijk nodig om de temperatuur omhoog te brengen tot 29 graden als een vis met floating in carrantene wordt gehouden ? Ik heb haar in heel ondiep water en haart rugvin komt net tot het wateroppervlak. Toch komt haar achterlijf nog erg omhoog. Moet het nog iets ondieper Kan ik haar voer geven of is dat juist nu heel slecht ? Ik heb deze info niet uit de artikels kunnen haken helaas…

Beantwoorden
Beheerder

Hallo Madchen,

Indien het bij de vis na een dag of twee niet verandert dan ben ik bang dat het te laat is.
Voeren heeft totaal geen zin want zij zal toch niet vreten, en de optie omtrent de naald dan moet je echt weten wat je doet!

Om bij de man een andere vrouw te zetten dat kan gemakkelijk zijn, maar de kans is er ook dat de man de vrouw niet zal accepteert en er stress ontstaat. Dit is natuurlijk een kwestie van proberen.

Zorg in ieder geval dat de vrouw iets kleiner is (geen jong exemplaar).
Probeer ook met voeren de man af te leiden zodra je de vrouw doet plaatsen, en voer een tijdje op meerdere plaatsen.

Suc6
M.vr.gr. Rene

Beantwoorden
Mädchen

Hey Rene,

En wederom bedank ik je voor je snelle reactie !
Het vrouwtje gaat het niet halen..het gaat enkel van kwaad tot erger en morgenvroeg ga ik Benzocaine of Phenoxy Ethanol halen en verlos ik haar uit haar lijden In geval van aanschaf nieuw vrouwtje…hoe herken ik een vrouwtje het beste ? Ik hoop nl niet strax met 2 mannetjes te zitten..dat gaat nooit goed komen met de dominante kerel die ik nu heb,

Beantwoorden
Beheerder

Hallo Madchen,

Jammer voor het vrouwtje maar langer aan blijven kijken heeft ook weinig zin.
Een ander vrouwtje zal niet gemakkelijk worden, je kunt pas 100% zeker zijn dat het een vrouw is zodra ze paren en je de geslachtspapil ziet Astronotus Ocellatus.

Suc6
M.vr.gr. Rene

Beantwoorden
Mädchen

Hey Rene,
Ik heb hier half Noord Brabant afgereden maar nergens iets aan Benzocaïne en/of Phenoxy Ethanol te verkrijgen, M.a.w. Ik kan het arme best vooralsnog dus nog niet eens uit haar lijden verlossen. Er is wel iets veranderd aan haar status…i.p.v. rondtollen aan het wateroppervlakte ligt ze nu volledig gestrekt op haar zij op de bodem maar leeft nog wel en probeert wat rond te peddelen. .ik zie haar niet overeind gaan komen maar vreemd is wel dat ze vanwege de lucht eigenlijk niet zo plat gestrekt zou moeten kunnen liggen..toch ? Ze is verder heel kalm…en ze ademt heel geregeld.. bestaat r een kans dat ze toch wel weer rechtovereind gaat komen ? Als de lucht nog in haar zwemblaas zou zitten dan kan ze toch niet zo op haar zij op de bodem liggen ? Weet jij of er via internet benzocaine te verkrijgen is..?

Beantwoorden
Beheerder

Hallo Madchen,

Er zijn nog wel andere mogelijkheden: Dodingsmethode vissen.

Omtrent het gedrag, wat je zou kunnen doen is de waterstand verhogen (wel zelfde temperatuur).
Het is altijd het proberen waar.

M.vr.gr. Rene

Beantwoorden
Mädchen

Hey Rene..daar ben ik weer eventjes Ik heb alvorens het bad des doods te geven eerst contact opgenomen met de koidokter.com..deze heeft het vermoeden dat de vis lijdt aan een fikse darminfectie. Hetgeen hij mij heeft geadviseerd is een zoutbad waarbij 5 gr. zout per liter water gevoegd zou moeten worden en dan kan dit met EsHa2000 gecombineerd worden. De vis moet hier dan een dag of 3 in blijven liggen en dan nog eens verder kijken. Nu ben ik een kleiner quarantaine aquarium aan het maken voor dit zoutbad, nl een 20 liter, en volgens berekening moet er dan dus 5 x 20 = 100 gr. zout in !!!! Dat is toch kei veel en kan de vis daar inderdaad 3 dagen in verblijven ? Ik zou zeggen dat met deze hoeveelheid de vis direct ter plekke sterft als ik hem er in laat zakken. Klopt deze dosering of heb ik het verkeerd onthouden ? Mocht het inderdaad onjuist zijn…hoeveel gr dan wel per liter ?? Voor de zekerheid pak ik nu om te beginnen maar even 3 gram per liter.het is makkelijker extra zout toe te voegen dan andersom…toch.?! Graag je reactie, mocht je evt een verwijzing naar een artikel hierover weten dan is die info ook zeer welkom…!!!!
O ja..het floaten zou een tijdelijke bijwerking van de darmontsteking geweest kunnen zijn.. Ze ligt nu dus op de bodem en dat zou moeten betekenen dat de zwemblaas redelijk op orde is. Gelukkig maar…!! Ik durf weer te hopen op genezing. !!

Beantwoorden
Beheerder

Hallo Madchen,

Omtrent het zou vindt ik het erg veel, misschien dat het artikel Zout als vismedicijn je kan helpen.
Tevens zijn er betere medicaties als Esha2000 (beetje veroudert medicijn), misschien dat het artikel flagellaten je van dienst kan zijn.

Excuses voor de late reactie, maar je kunt ook op de website in de zoekfunctie op steekwoorden zoeken, dan vindt je misschien oplossingen en hoef je niet op mij te wachten, druk weekend gehad 🙂

M.vr.gr. Rene

Beantwoorden
Marleen.

Hallo Rene, mijn vis heeft een soort van blaasjes op zijn buik, maar het kunnen ook rechtopstaande schubben zijn. Zijn buik is ook dikker dan normaal. Ik heb geen flauw idee wat dit kan zijn..
Groetjes Marleen.

Beantwoorden
Beheerder

Hallo Marleen,

Kijk eens naar Buiwaterzucht of je deze symptomen herkent bij de betreffende vis.
In het artikel staat ook omschreven wat voor medicijnen je kunt gebruiken.

M.vr.gr. Rene

Beantwoorden
Tasuya

Hoihoi,

Waarschijnlijk een overbodige vraag, gezien het feit er verder niets mis lijkt te zijn met mn vissen. Maar toch even nieuwsgierig (en misschien enigszins bezorgd), dus even checken. Sinds kort (nadat ze jongen hebben gehad) hebben mijn vrouwtjes platy’s roodgekleurde kieuwen. De rest van mijn vissen heeft dit niet. Verder zijn ze ook goed actief en eten goed. Kan het zijn dat de rode kieuwen in verband staat met het baren van jongen? Want kieuwworm is toch besmettelijk? Maar het zijn alleen de mama-platy’s die dit hebben.

Alvast bedankt.

Lieve groet,
Tasuya

Beantwoorden
Beheerder

Hallo Tasuya,

Als de vrouwtjes goed eten is er niet veel aan de hand en kan het inderdaad zijn dat ze iets verkleuren.
Zou er spraken zijn van wormen, dan gaan de vissen zich meestal schuren, wegens irritatie, en zullen ze ook niet meer vreten.

Gewoon goed in de gaten houden, schuren ze niet en blijven ze eten dan zal er geen probleem zijn.

M.vr.gr. Rene

Beantwoorden
Rens

Hoi,

Ik heb zaterdag een nieuwe shubunkin (20 cm) in mijn vijver geplaatst. Het is een goede vijver waar de kwaliteit prima in orde is, nooit visziektes gehad. Nu moet ik toegeven dat de shibunkin 1 uur met de bus in een zak heeft gezeten en dat ik hem met deze kou na een half uur wennen in de zak in de vijver los heb gelaten. Het overgieten ben ik eerlijk gezegd vergeten. Nu kijk ik vandaag (2 dagen later) naar de vijver (eerste dag was hij niet te vinden) en zie ik hem heel rustig in een hoek van de vijver liggen, met een nogal trage houding. Ik ben ervan overtuigd dat hij moet wennen aan de nieuwe omgeving en dat hij daardoor wat stress heeft, maar is de overstap van de temperatuur plus de andere omgeving (standaard verschil in pH enzo) nu extra gestressed of is dit verschijnsel iets anders. Ik wil hem graag helpen maar ik ben bang dat ik hem nog meer stress aan doe en wachten lijkt me ook zo hard. Ik heb dit verschijnsel niet eerder gezien, heelt de tijd wonderen of is dat bij dit verschijnsel al vrij klein dat het met niks doen goed komt? Ik heb nog een andere shubunkin (15 cm) en nog wat goudvissen en een kleine karper en wat goudwinden die het prima doen. Zelf nu ik er geen zuurstofpomp in de vijver heb zitten (met vriestijden doe ik het wel). Weet iemand hoe ik mijn nieuwe vis kan helpen overleven?

Beantwoorden
Beheerder

Hallo Rens,

Het is altijd belangrijk bij het overzetten van vissen dat ze acclimatiseren, langzaam aan de temperatuur en waterwaarden kunnen wennen.
Doe je dit niet dan is er altijd de kans dat de vis gestrest is, en er een kans bestaat dat zij ziektes krijgen (slechte bacteriën overwinnen).

Wat kun je nu doen, ik zou hem niet eruit halen want dan is de kans op stress nog groter (helaas).
Hopelijk zal hij wennen, maar houd het goed in de gaten niet dat hij dadelijk een ziekte heeft en andere besmet.

Suc6, enb volgende keer echt laten wennen !

M.vr.gr. Rene

Beantwoorden
Dania

Hallo,
Ik heb 3 sluierstaarten waarvan eentje ersntig ziekis. Voor dat ik hem uit zijn lijden ga verlossen wil ik even weten of ik hem toch niet kan genezen. Het begon met scheef zwemmen en dan omkantelen op zijn rugje. Maar is nu overgegaan in stil liggen op de bodem op zijn zij.Hij eet niet meer en heeft ook geen schrik meer als ik hem aanraak. (ik probeer hem terug recht te kantelen) Hij zit in quarantaine en ademt precies moeilijk ik heb ook al gemerkt dat hij soms lucht ging happen toen hij nog actiefer was.

Ik heb al geprobeerd om hem erwtente voeren zodat zijn buik ontlast, ik heb ook al geprobeerd om stilaan de waterdruk te verhogen en na drie dagen was hij weer vrolijk aan het rond zwemmen maar de vierde dag lag hij al terug op de bodem. De andere twee vissen gedragen zich nog steeds normaal.Aan zijn uiterlijk is niets verandert alleen dat hij veel magerder is en dat een schubje is witgekleurd.

Ik heb nog geen antibiotica geprobeerd of dergelijke producten. Kan ik mijn visje Bob nog helpen of is het voor hem te laat?
Groeten Dania

Beantwoorden
Beheerder

Hallo Dania,

Excuus voor de late reactie, maar zo te lezen is het niet al te best met de betreffende vis.
Ik denk dat je vis een probleem heeft gehad met zijn zwemblaas en hierdoor niet normaal kon zwemmen.
Je hebt goede handelingen gedaan, en ben bang als deze niet helpen dat je de vis (Bob) niet verder kan helpen dan hem uit zijn leiden te helpen.

M.vr.gr. Rene

Beantwoorden
Benn

paar dagen geleden koppel aalmeervallen doodgegaan in mijn bak.heb die zo spoedig mogelijk eruit gehaald..
bak ontsmet en grondig gepoetst en 2x water ververst. maar mijn vissen die erbij zaten doen vreemd,zijn veel te rustig,eten wel maar voor de rest rusten ze op de grond.heb er zelfs een vuurstaart bij die slijmachtige vocht bij zen mond heeft.. maar moet nu ook zeggen er zitten gouramis bij en die doen heel normaal. wat kan het zijn? mvg alvast bedankt

Beantwoorden
Beheerder

Beste Benn,

Het is niet mogelijk om te zeggen het is dit of dat, maar wat je wel eens kunt doen is je waterwaardes meten.
Misschien dat dit je iets meer kan vertellen.

Beantwoorden
Suz

Hoi,

In mijn mooie 200x50x50 bak met Malawi cichliden zit o.a. een paar Nimbochromis livingstonii. Sinds een dag zit de man stil op de bodem, ‘kortademig’, lijkt het wel, of ‘happend naar lucht’. Het is niet het normale jachtgedrag, dat herken ik wel. Hij verplaatst zich wel nu en dan, maar zit voornamelijk stil in het midden van de bak op het zand. Zijn kleuren zijn mooi, net als anders. Alle andere vissen lijken ook gezond en gedragen zich normaal.
Vorige week heb ik er wel een nieuwe soort bijgeplaatst: een paartje van de Fossorochromis rostratus, waarvan de vrouw ook zonder (zichtbare) aanleiding gisteren dood bleek te zijn gegaan…
Het water wordt overigens wekelijks 1/3 ververst. Ik vraag me af of ik dit even aan moet kijken of dat ik hem in quarantaine moet plaatsen?

Mvg Suz

Beantwoorden
Beheerder

Hallo Suz,

Hoe gedraagt de man van de F. Rostratus zich in het aquarium ?
Is deze dominant, dan kan het zijn dat de N. Livinbgstonii is opgejaagd.
Weet uit ervaring dat hier ooit een Rostratus man diverse grote jongens het leven zuur maakte, met ook een paar verloren vissen puur door het opjagen etc.

Je zou dat eens in gaten moeten houden, ook als licht uit is.

M.vr.gr. Rene

Beantwoorden
Suz

Hoi Rene,

De man F. rostratus lijkt idd dominant te zijn. Vorige week waren man en vrouw nog gelijk van kleur, nu heeft de man al een volle kleurpracht. Hij jaagt niet echt achter anderen aan, overdag althans, maar zorgt wel dat ze allemaal uit zijn buurt blijven. Bij nacht zou dat anders kunnen zijn. Meteen een verklaring voor het feit dat de vrouw het loodje al gelegd heeft…
Ik zal er vannacht eens naar kijken als het licht uit is. Tenslotte was de N. livingstonii tot voor kort de (rustige) heerser.

Een goede tip. Bedankt hiervoor, ik laat uiteraard weten hoe het verder verloopt 🙂

Mvg Suz

Beantwoorden
Suz

Hoi Rene,

Helaas vroeg gisteravond bleek de N. livingstonii verdwenen… en ook vanmorgen nergens te bekennen. Dus ga ik ervan uit dat hij dood gegaan is. Heel jammer.
Ik denk achteraf niet dat de F.rostratus de oorzaak hiervan was. Deze is wel dominant, maar niet agressief. Hij jaagt niet op de anderen maar gedraagt zich wat stresserig, is vrij ‘druk’ in vergelijking met de andere vissen. Nouja, tis toch vaak giswerk als zoiets gebeurd. Gelukkig komt het niet te vaak voor.

Grtz, Suz

Beantwoorden
Beheerder

Hallo Suz,

Het is altijd gissen van wat zou er zijn kunnen gebeurt, maar vaak is het een optelsom en dan kom je snel tot de conclusie.
Het hoeft niet vannacht te zijn gebeurt maar kan ook al eerder zijn geweest dat de Livingstonii is opgejaagd en klappen heeft gehad, wat vaak is te zien doordat hij zich afzonderlijk of bijna stil houd.

Je sprak over twee er over dat de man van de Rostratus in een keer vol op kleur was, dat geeft al een indicatie.

Ik heb hier een aquarium gehad van 3 meter, vol met Malawi Cichliden, en heb ook een Rostratus erbij gehad.
Na verloop van tijd heb ik diverse soorten verloren (met name mannen), en meneer had de mooiste kleuren.
Het is dan soms moeilijk maar ik heb toen de stap genomen om deze etter toen eruit te halen, en de rust keerde terug.
Wel was ik diverse jongens kwijt, zoaqls C. Moorii, Bucco, N. Venustus en de VC10

Houd het goed in de gaten, let ook op het voeren wie vreet en wie niet en let op de ontlasting!
Suc6

M.vr.gr. Rene

Beantwoorden
Suz

Hoi Rene,

Ik ga er heel goed op letten. Ook ’s nachts regelmatig eens checken hoe het gedrag is. Het mag natuurlijk niet ten koste van de rest gaan. Lijkt me dat ik even wacht met een nieuwe man i.v.m. mogelijke agressie, maar hoe zit het met vrouwen van zijn eigen soort? Is het aan te bevelen die er spoedig bij te zetten of ook beter even af te wachten? Hij is nog niet volwassen/volgroeid.

Beantwoorden
Suz

Inmiddels maak ik me behoorlijk meer zorgen. De vrouw van de Nimbochromis livingstonii heeft het ook begeven, met dezelfde symptomen. De F. rostratus is niet de oorzaak want ook ’s nachts is de boel verder rustig. Inmiddels 4 vissen verloren en de 5e volgt zoals het er nu uitziet: de Protomelas taeniolatus man heeft ook dezelfde symptomen.
Het begint met de vis die zich meer op de bodem gaat ophouden. Na een dag of wat begint de kortademigheid en vervaagt langzaam maar zeker de kleur.
Ik ga de waterqualiteit nog eens nameten, maar ook daar lijkt alles in orde mee te zijn. De hele bak behandelen met esha 2000 misschien? Daar heb ik niet de beste ervaringen mee, althans: nooit gemerkt dat het wat uithaalde.
Quarantaine is denk ik dodelijk nu, omdat ik hem dan eerst moet vangen en hij lijkt al aardig ver heen. Toch maar proberen, niks doen is ook geen optie meer…

Mvg Suz

Beantwoorden
Beheerder

Beste Suz,

Excus voor de late reactie!
Esha 2000 is een veroudert middel en vandaag de dag zijn er betere vismedicaties te krijgen.
Kijk eens in het artikel Flagellaten.

M.vr.gr. Rene

Beantwoorden
Suz

Hoi Rene,

Bedankt voor je reactie. Het artikel heb ik gelezen, ik herken alleen het lucht happen, de rest niet.
De Nimbochromis livingstonii-vrouw heeft het ook niet overleefd.
Alle waterwaardes waren en zijn in orde… Ten einde raad ben ik rigoreus te werk gegaan door de bak leeg te halen, het zand te verschonen etc. Hopelijk heeft dat geholpen… het lijkt er wel op…. lastig omdat er geen vissen zichtbaar ziek waren, tot op het moment dat het meteen duidelijk te ver heen was om nog echt iets te kunnen doen. Het snelle proces was met name hetgeen waar ik me zorgen over maakte, en de besmetting van de rest natuurlijk.
Het ziet er momenteel naar uit dat de rust is wedergekeerd… Ik hoop het toch! Bedankt voor het meedenken en je tips!

Grt Suz

Beantwoorden
Peter

Hoi allemaal

Ik heb Malawi Cichliden ( verschillende soorten en kleuren) maar ik heb een probleem ik heb 10 gele malawi vissen en 10 blauwe en van allebij zijn er 1 die erg raar doen hun staart is helemaal fijn geknepen en ze zwemmen nu alleen met hun borstvinnen de gele hangt bovenin bij het binnen filter ( spons ) en de blauwe beneden met in geknepen staart ik weet me echt geen raad enig idee wat he kan zijn of is?? Graag hoor ik het snel. Alvast bedankt

Beantwoorden
Beheerder

Beste Peter,

Er zijn diverse soorten Malawi Cichliden, indien je de naam zou weten deze graag even vermelden.
Wat ik persoonlijk denk is dat er sommige vissen dominant zijn die andere opjagen, je ziet dan vaak dat zij zich afzonderen door ergens in een hoek met geknepen vinnen te hangen.
Bij Mbuna (ook vaak blauw en geel) zie je dit vaak voorkomen, een dominante man jaagt de andere man in een hoek.

M.vr.gr. Rene

Beantwoorden
Nicole

Hallo allen,

Ik heb 2 gewone goudvissen en 2 sluierstaarten. 1 van de goudvissen heeft een tijdje terug een soort gat/wond gehad (is bestempeld als gatenziekte). Dit heb ik behandeld met tetra goldfish goldmed en is volledig genezen (zag er goed uit).
Nu zit ik met 3 vissen met aangetaste lippen: beide gewone goudvissen en 1 van de sluierstaarten. Zou dit hetzelfde zijn/kunnen zijn?
Sluierstaart is ook erg onrustig en schiet door de bak. Hangt veel verticaal in de bak liefst naast de pomp.
Verdere informatie: vissen zijn ongeveer 7 jaar, zijn 15 – 20 cm, zitten momenteel nog in een 75ltr bak (groter wordt aangewerkt, ze blijven maar groeien!!!) krijgen sera goldy gran (ze krijgen met zn 4-en 2x daags 1 theelepel, dit is binnen 5 seconden op, is dit teveel?)

Hoop dat jullie mij wat (basis /beginners) informatie kunnen geven. (ook gelijk voor het opnieuw inrichten van een groot aquarium 😉
Groeten nicole

Beantwoorden
Beheerder

Beste Nicolle,

Belangrijk is dat je even je waterwaardes doet meten, en dan met name de Nitriet en Nitraat.
Tevens zorg er voor dat er genoeg zuurstof in het water komt, door middel van de uitstroom van de filter te verplaatsen naar de oppervlakte.

Na een behandeling van medicatie is het belangrijk dat er genoeg wordt ververst, zodat de medicatie uit het water wordt gehaald!
Tip: meten is weten !

M.vr.gr. Rene

Beantwoorden
Gokdeniz

Hallo,
Ik heb 2 goudvissen die ik nog net heb verschoond, en ik kom erachter dat ze allebei een witte pusachtige vlek hebben met een rode wand eromheen maar wat is dat precies en hoe kan ik het bestrijden, velen zeggen dat het door de paringtijd kan komen anderen zeggen weer schimmel maar wat is het nou precies

Bedankt,

Beantwoorden
Beheerder

Beste Gokdeniz,

Het is inderdaad mogelijk dat vissen in de paringstijd aandoeningen krijgen door het jagen, maar je spreekt dan wel over vijvers aangezien hier nu de water temperatuur stijgt.
In een aquarium is de temperatuur altijd hoger dan in een vijver, dus is de kans voor een periode van paring niet echt een bepaalde tijd.

Alleen nu rest de vraag zitten deze goudvissen in een vijver, aquarium of kom ?
Momenteel komen veel koi liefhebbers de koi-pokken tegen door de temperatuur schommelingen, misschien eens even google en zul je het antwoord al snel vinden.

M.vr.gr. Rene

Beantwoorden
Taelman

Hallo heb een vraagje ik heb een goudvisje helemaal oranje maar krijgt nu zwart op de zijkant niet helemaal maar met spikkels is dat zo ? Grtj alvast bedankt

Beantwoorden
Beheerder

Beste Taelman,

Zolang als de vis goed doet eten niet continue doet schuren, en de zwarte spikkels niet oppervlakkig zijn is er geen probleem.
Een goudvis kan namelijk zwarte pigment krijgen, zij zijn bij geboorte zwart en niet iedere goudvis blijft mooi oranje/rood.

M.vr.gr. Rene

Beantwoorden
Heleen

Hallo Rene,
In mijn aquarium heb ik een heel mooi ramirezi vrouwtje zwemmen, haar ogen zijn de afgelopen 3 maanden steeds boller geworden en helaas lijkt het steeds meer te groeien. Ik heb haar een paar dagen behandeld met eSHa2000, volgens de dierenwinkel zou dit helpen, maar helaas…. ik heb haar weer terug gedaan in het aquarium. Ik zie geen veranderingen kn haar gedrag, ze eet, ze reageert op dr man, ziet er mooi uit en lijkt dus verder gezond. Wat kan ik nu het beste doen? Wat kan ik verwachten? Als een oogbol knapt lijkt me dat dat gevolgen heeft voor de rest van de vissen.
Is er nog hoop? Kunt u me adviseren?

Beantwoorden
Beheerder

Beste Heleen,

Er staat op deze site een artikel ( Popeye ) waar staat omschreven wat voor oorzaak en behandeling van toepassing is.
Belangrijk is de waterwaardes meten, en ook kijken of er zowel overdag als in de nacht niet wordt gejaagd op dit vrouwtje.
Zijn de waardes goed, en er wordt totaal niet gejaagd, ben ik bang dat je niet veel kunt doen.
De oogbal zal niet knappen, alleen moet je, je afvragen als ze er last van heeft is het dan geen optie om haar uit haar lijden te halen.

Suc6
M.vr.gr. Rene

Beantwoorden
Rita

Ik heb 3 sluierstaarten en 1 daarvan gedraagt zich raar. Hij is minder actief ,reageert niet op eten en blijft soms hangen. Hij beweegt z’n bek alleen bij het lucht happen. Hij deed een paar uur geleden nog wel normaal

Beantwoorden
Wil

1 van de 2 sluierstaart goudvissen ligt vaak stilletjes op de bodem, wat betekent dit

Beantwoorden
Beheerder

Beste Rita en Wil,

Graag wat meer informatie, waar worden deze sluierstaarten gehouden, in een kom, aquarium of vijver?
Belangrijkste factoor die kan spelen zijn de waterwaardes, dus deze zou je eens moeten meten.
Denk dat je dan al snel een oorzaak vindt !

M.vr.gr. Rene

Beantwoorden
Anthonie

Hallo, ik ben Anthonie. Ik heb een paar dagen geleden nieuwe vissen gekocht en er zijn al 5 kardinaal tetra’s dood en 1 platy. Ik heb er eentje zien doodgaan en hij verkleurde en begon te tollenen daarna gind hij dood. Help me alsjeblieft anders sterven al mijn visjes.

Beantwoorden
Anthonie

de water waardes zijn oke dus weet niet wat er mis is

Beantwoorden
Anthonie

Vanochtend is er weer een kardinaaltje doodhelp me vlug

Beantwoorden
Beheerder

Hallo Anthonie,

Het is moeilijk om van afstand precies te zeggen wat er fout is en wat de oorzaak is.
Maar je kunt wel in bepaalde stappen proberen te achterhalen waar het eventueel fout gaat.
1). Meet de waterwaardes dan met name de Nitraat No2 en de Nitriet No3
2). Temperatuur? (misschien een te hoog verschil en slecht laten acclimatiseren).
3). Kijk naar het gedrag van de vissen, wat doen ze precies.
4). Eventueel 25% verversen.

Wanneer is het begonnen met de uitval van de vissen, is dit ontstaan toen je de nieuwe erbij had gezet?
Indien dit het geval zou zijn neem contact op met de zaak waar je de vissen hebt gekocht.

Suc6
M.vr.gr. Rene

Beantwoorden
Anthonie

Er was ook al een guppy gestorven voordat de rest kwam en en de tweede dag dat we nieuwe vissen hadden waren de eerste vissen al dood.

Beantwoorden
Beheerder

Hallo Anthonie,

Je schreef waterwaardes zijn goed, wat zijn dan de waterwaardes?

Beantwoorden
Michel

Hoi! Ik heb een blauwe spat (gourami) nou hapt hij sinds een paar dagen extreem veel naar zuurstof en 2 dagen geleden had hij n soort epileptische aanval leek wel, hij heb sinds 5 dagen n soort bloed Rond om z’n mond en vandaag is het onder z’n mond echt open, bij zijn bovenste vin wordt het ook dik en rood en zag dat er een guppy aan zat te “happen” het s een vrij dominante vis en dit gebeurt normaal NIET eetlust is verder goed! Enig idee wat het is en wat ik kan doen? Heb het water voor ongeveer 2/5 deel ververst gisteren. Hoop snel op reactie! Groetjes

Beantwoorden
Beheerder

Hallo Michel,

Het is altijd moeilijk om op afstand te bepalen wat een vis nu precies heeft.
Wel zijn er een paar dingen die je kunt doen!
Als eerste je water meten en dan met name op Nitriet en Nitraat, als deze te hoog zijn dan gaan ze wel eens happen.
Het is al goed dat je water hebt ververst, dit even een paar dagen achter elkaar doen.
Houd tevens de betreffende vissen in de gaten, zou het namelijk erger worden dan kun je eventueel een medicatie toevoegen denk hierbij aan een medicatie op een breder spectrum aangezien je niet precies weet wat de vissen hebben.

Suc6
M.vr.gr. Rene

Beantwoorden
semi

Hallo,

Ik heb 3 goudvissen 1 van mijn goudvissen had geen wit stipje toen ik hem kocht er was niks mee
maar op een dag had hij een wit stip boven hoor oog ik dacht dat er niks zal gebeuren maar paar dagen later verdween de stip maar werd er iets erger er was een gat in da wit stipje ik was een beetje bang dat hij dood zal gaan maar een dagje later kwam ik smorgens kijken of de vis terug oke is maar het was erger haar ene oog werd dikker da ws niet normaal

kun jij mij iets zeggen wat ik kan doen

Beantwoorden
Beheerder

Beste Semi,

Witte stip is niet een puntje maar zijn vaker meerdere die goed zichtbaar zijn op de vinnen en hier ook vaker als eerste aanwezig zijn.
Tevens als een vis dit heeft dan zullen de andere dit ook krijgen, maar ik heb het nog nooit bij goudvissen gezien.

Heeft de betreffende vis zich ergens gestoten dat dit een wond is (beetje roze) ?
Kijk eens naar het artikel omtrent zout op deze website, misschien dat dit een oplossing voor je is.

M.vr.gr. Rene

Beantwoorden
caro

Hallo,

ik heb 4 vissen in mijn auqarium.de laatste 3 dagen doet één van de vissen raar, hij ligt plat ,krom en hij drijft .
Kunt u mij helpen?

Beantwoorden
Beheerder

Beste Caro,

Wat voor soort vissen betreft het ?
Zijn de waterwaardes en temperatuur goed?
Is er misschien een jagend of stress gedrag geweest de laatste tijd?
Kijk ook naar de ontlasting, mits de vis doet vreten.

M.vr.gr. Rene

Beantwoorden
caro

Het zijn goudvissen.

De verlichting staat regelmatig aan en af en toe wordt het water warm.Ik denk dat dat niet erg is.

Er is geen jagend of stressgedrag denk ik.

dank caro

Beantwoorden
Beheerder

Hallo Carlo,

Het enigste wat je kunt doen is de waterwaardes meten (meten is weten).
Dit kun je vandaag de dag bij iedere aquariumzaak laten doen en zal een betere indicatie geven omtrent de aandoening.
Het is moeilijk om op afstand te gaan zeggen, dat het dit of dat is en dat je dit of dat moet gaan doen.

Suc6
M.vr.gr. Rene

Beantwoorden
jdd

beste experts, ik heb een vraag aan jullie,
ik heb 2weken terug een koppel ramirezi toegevoegt aan mijn 120cm bak,
mijn aqarium draait al een half jaar zonder problemen, maar nu heeft sinds 2 miss 3 dagen het vrouwtje 1 wit stipje op haar staartvin, er lijkt weinig aan de hand, maar heb nog geen ervaring met deze soort.
nu lijkt het geen witte stip eerder beginnende schimmel?? (geen foto, lijkt alsof ene mini druppel verf is aan gebracht?), ook geen stress of problemen waterwaarde..
weten jullie miss meer??

Beantwoorden
Beheerder

Beste jdd,

Het is altijd moeilijk om te bepalen wat het precies is als je het niet kan zien.
Een schimmel is vaak een donsachtig gedeelte met fijne haartjes.
Belangrijk bij deze variant is de temperatuur en dat er geen schommeling in zit, hier zijn ze echt gevoelig voor.

Als het maar een vis betreft en dit voor geruime tijd, dan denk ik niet dat het een schimmel is omdat andere dit dan ook zouden moeten krijgen, het kan ook een wond zijn, en doordat het op een fin zit ziet dit vaak als een soort van kaarsen vet uit.

Even goed in de gaten houden of het erger wordt, hopelijk trekt het van zelf weer bij.

M.vr.gr. Rene

Beantwoorden
jdd

ik ben er inmiddels achter dat het wel om stip gaat, ik zie meerdere puntjes komen op bijde vissen!
water is altijd 24graden, ik heb ze niet lang, miss door het overwennen, heb vanochtend esha 2000 en esha exit in huis gehaald, en gebruikt, hoop dat het goed uitpakt

Beantwoorden
jdd

zag ook dat het mannetje zich probeerde te schuren langs planten.

Beantwoorden
Beheerder

Beste jdd,

Als het witte stip betreft, zo te horen van wel, aangezien ze zich ook al gaan schuren, is Esha Exit de juiste medicatie.
Lees goed de bijsluiter, en je kunt als extra misschien de temperatuur iets omhoog brengen.

Suc6
M.vr.gr. Rene

Laura H

Hallo,
Ik heb 5 shubunkin in een 54L aquarium.
1 van mijn vissen is in een keer heel dik geworden en uit haar anus kwamen slijmerige slierten, ze ademt heel erg snel en eet nauwelijks tot niks.
Iemand enig idee wat dit kan zijn?..
Ik maak me zorgen

Beantwoorden
jdd

beste laura, verder nog bijzonderheden? Deze goudvis kan makkelijk 20cm worden, hebben zij ruimte genoeg? en ht water mag ook niet te warm!

Beantwoorden
Laura H

Hij is nu 4-5 cm.
Hij is van het een op het andere moment dik geworden en ademt snel, eet nauwelijks tot niet, zwemt niet echt maar drijft vooral.
Het water is 18 graden.
Ook heeft ze bloeduitstortingen onderop haar buik. Volgens de medewerker van de dierenspeciaalzaak was het buikwaterzucht. Ik heb daarvoor eSHa2000 gekregen, maar zie nog steeds geen veranderingen.

Beantwoorden
jdd

genoeg zuurstof in het water (en test je je water?), op de bloeduitstorting na lees ik niks bijzonders, buikwaterzucht gaan de schubben heel wijd staan is dat het geval?

Beantwoorden
Laura H

Ja als een soort van dennenappel

Beantwoorden
jdd

ja dat klopt, veel info over zoeken op internet!, en beterschap!

Beantwoorden
Beheerder

Beste Laura,

Als er spraken is van buikwaterzucht dan is de medicatie van esha2000 niet juist.
Je zult dan eerder een medicatie moeten gebruiken voor de betreffende ziekte en geen medicatie die meer geschikt is voor diverse uitwendige ziektes.

Lees het artikel eens over Buikwaterzucht, hier staan ook medicaties bij.

Maar de oorzaak?
Ik denk persoonlijk dat het komt door slechte waterkwaliteit, 5 goudvissen op 54 liter is naar mijn mening te veel vis op het aantal liters water.
Je hebt dan snel de kans dat de waterkwaliteit slecht is, door bijvoorbeeld voeren en ontlasting.
Ook zal er een te min zijn aan zuurstof.

Laat het water eens meten op amoniak, nitraat en nitriet. “meten is weten” !

Suc6
M.vr.gr. Rene

Beantwoorden
Laura H

Oke dank u wel!
Mvg

Beantwoorden
Aad

Goedemorgen, mijn zoon heeft twee vissen (een soort goudvissen maar dan meer grijs van kleur) en één van beiden heeft sinds vandaag een zwart oog. Het gebruikelijk wit om de pupil is niet zichtbaar. Weet iemand misschien wat hier mis is en hoe dit kan worden behandeld? Op voorhand bedankt!

Beantwoorden
kubi

Hallo

K heb 6 cilchiden en 1 daarvan word heletijd achter na gejaagt de gene die “gepest” word is ook heel mager maar eet goed En mijn 2de vraag is dat soms een vis verdwijnt en na 2-3 dage terug opduikt hoe kan dit ze kunnen zich niet verstoppen achter het wand want k heb een 3D achtergrond

Alvast bedankt

Beantwoorden
Beheerder

Beste Kubi,

Wat voor Cichliden betreft het hier ?

Beantwoorden
kubi

K heb 2 malawi cilchiden en de 4 andere zijn onbekend k heb ze uit de winkel tom&co…

Beantwoorden
Beheerder

Hallo Kubi,

Bij Malawi Cichliden kan het voorkomen dat er aardig wordt gejaagd.
Indien het mbuna cichliden betreft dan is er vaak bij de verhouding van 2 mannen op meerdere vrouwen de kans dat een man totaal de vernietiging in wordt gejaagd.
Deze man zal dan vermageren, zich niet tonen en tevens geen mooie kleuren bezitten.

Vrouwtjes kunnen we eens een tijd niet zichtbaar zijn, dit kan komen omdat ze ook worden opgejaagd of dat ze jongbroed bezitten.
Ze zullen dan ergens tussen de rotsen hangen.

Komt het vrouwtje niet eten en je ziet er steeds met de bek happen dan is de kans groot dat ze eieren in de bek heeft.

M.vr.gr. Rene

Beantwoorden
kubi

En wat kan k eraan doen?

Beantwoorden
Beheerder

Hallo Kubi,

Als je 100% zeker bent dat de opgejaagde vis een man betreft dan zul je deze moeten verwijderen, want hij zal de dood in worden gejaagd door de dominante man.

De rest gewoon zijn gang laten gaan.

M.vr.gr. Rene

Beantwoorden
kubi

oww…

hartelijk bedankt nog

Beantwoorden
Astrid

Hoi René,

Ik heb een aantal Malawi cichliden, waarvan m.n. de Aulonocara’s “raar doen”. Dat wil zeggen, sinds pakweg 2 weken knijpt de dominantste man dan weer de linker, dan weer de rechter vin en gebruikt dan alleen de andere. Eerst was dat veelal de linkervin en nu sinds een paar dagen de rechter. Na een tijdje begonnen de andere Aulo’s dat ook te doen, evenals een Fryeri (jonger) mannetje. De grote Aulo man is goed op kleur, de andere Aulo’s verliezen kleur, zien bleek en hebben vrij rode kieuwen. Een van deze twee wil sinds 2 dagen niet meer eten. Ook schiet een er van af en toe door de bak en kromt het lichaam daarbij zijdelings.
Straks viel het me op dat een Fryeri vrouwtje met krop ook opeens erg bleek zag. Die eet nu sowieso niet.
De overige vissen (Mbuna’s, pleco en syno) evenals een hoop jonkies van de Pseudo’s hebben nergens last van.
Zaterdag heb ik de wekelijkse waterwissel gedaan. Zondag, omdat ik het niet vertrouwde en geen quarantaine bak heb, toch maar een kuurtje Omnipur er in gedaan. Dat gaf geen verbetering. Omdat ik de Aulo’s en Fryeri vandaag zo bleek vond worden, een extra waterwissel van ca. 30% gedaan. Het lijkt (maar dat kan ook hopen zijn) dat de dames weer iets donkerder van kleur zijn.
Ik heb gedacht aan kieuwworm i.v.m. de rode vinnen en dat rare kronkelen af en toe. Misschien ook wel gewone wormen. Op en aan de huid van de vissen is niets te zien.
Wél heeft de Aulo man een paar weken terug een dikkere buik gehad, vlak bij zijn zijvinnen. Paar erwtjes er in gegooid en drie dagen later was die dikke buik weg.
Heb jij enig idee waar ik aan moet denken?

M.vr.gr.
Astrid

Beantwoorden
Beheerder

Beste Astrid,

Het knijpen van vinnen duidt inderdaad op irritatie zo ook het verliezen van kleur.
Zoals je zelf al aangeeft is er kans op wormen, en je kuur Sera Omnipur is niet verkeerd, aangezien je hiermee uitwendige wormen bestrijd.

Je geeft tevens aan dat nu de kuur er een verbetering zichtbaar is, misschien kun je de kuur (na 7dagen) nog eens herhalen.
“vergeet bij deze medicatie niet actievekool uit je filter te halen, en uv uit te zetten indien deze aanwezig is”

Tevens na de behandeling dagelijks een aantal liters verversen.
Ook zou ik het water eens meten op No2 en No3.

Helaas is het niet eenvoudig om gelijk te zeggen van doe dit of doe dat, wel is het altijd raadzaam als je het niet 100% zeker weet dat je een medicatie pakt op een breder spectrum.

Hopelijk heb ik je hierbij een beetje kunnen helpen, aangezien je zelf “na mijn mening” al de goede keuzes en handelingen hebt getroffen.

Suc6
M.vr.gr. Rene

Beantwoorden
Astrid

Bedankt voor je antwoord René. No2 en no3 zijn eigenlijk altijd heel constant. Gisteren nog gemeten (weliswaar met een JBL strip) en dat is nog hetzelfde. De Omnipur heeft naar mijn idee juist niets gedaan, echter de waterwissel van gisteren lijkt wel iets verbetering te geven. Vandaag dus nog maar eens een 30% verversen, net als gisteren en er ook maar een paar lepels zeezout bij doen.
Lastige is wel dat ik de filters nu even niet schoon kan maken omdat de bacteriehuishouding nu natuurlijk al naar z’n grootje is i.v.m. die kuur. Actieve kool en UV heb ik niet.

Ik ga maar duimen dat het goed gaat komen! Nogmaals bedankt.

Groeten,
Astrid

Beantwoorden
Beheerder

Hallo Astrid,

Als alleen de waterverversing zorgt voor een verbetering dat zal er ook iets niet pluis zijn betreffende de waterwaardes.
Bij veel aquarium zaken kun je water laten testen, zou dit zeker eens overwegen “mits ze druppel set gebruiken”, die strip dingen kunnen wel eens afwijken.

Omtrent het filter, ik denk niet dat je bacterie cultuur is aangetast dus kun je filter gerust schoonmaken.
Zou het wel zijn aangetast dan zou ik hem zeker schoonmaken zodat je niet over dode rotzooi filtert.
Desnoods je filter even mee helpen omtrent de bacterie.

Hopelijk komt het allemaal goed.

M.vr.gr. Rene

Beantwoorden
Astrid

De waterwissel zorgt waarschijnlijk tijdelijk voor een opleving, het blijft nu hetzelfde als het was, hooguit met wat minder parasieten of wat het ook is wat voor de problemen zorgt. Morgen dan toch maar even de filters schoonmaken. Haal wel even een flesje Denitrol of hoe het heet, om die bacteriën op gang te helpen inderdaad. Thanks!

Groeten,
Astrid

Beantwoorden
kubi

Sorry maar k heb paar dage geleden 2 cichilden gekocht op het beging ging het goed maar nu is het aquarium een vecht party iedereen is mekaar achterna er is nu zelfs een vis die niet meer recht zwemt maar schuin?

Beantwoorden
Beheerder

Beste Kubi,

Het kan voorkomen dat zodra ze in een aquarium zitten met bijvoorbeeld een vrouwtje erbij of een ander verhouding dat een bepaalde Cichlide heel dominant gaat worden.
De vis die schuin hangt zal zo erg zijn opgejaagd dat hij misschien last heeft van zijn zwemblaas.
In de zwemblaas zit dan te veel lucht en de vis kan zich niet meer recht houden.

Het is altijd moeilijk om een goede verhouding te krijgen, en als het om een vis gaat die echt de boel op stelten zet dan zou ik deze eens eruit halen.
Zodra je hem eruit hebt gehaald is de kans groot dat een ander dominant gaat worden.

Helaas kun je niet alle Cichliden varianten samen houden, dus een goede samenstelling is belangrijk, en kan vaak veel geld kosten door de een eruit te halen en de ander weer erbij te zetten.

M.vr.gr. Rene

Beantwoorden
kubi

Pffff…. wat moet k dan doen met deze vis? Die altijd de andere aanjaagt? K kan hem niet terug geven aan de winkel…

Beantwoorden
Beheerder

Hallo Kubi,

Als de betreffende “nieuwe” vis de rest allemaal opjaagt dan is de keuze niet goed geweest.
Ik zou hem er dan uit halen en apart zetten in een andere bak, en dan kijken of de rust terug keert in je gezelschap aquarium.

Waarom kun je de betreffende vis niet terug brengen naar de Aquarium zaak ?
Zat deze daar ook in een groep of zat hij hier apart ?

M.vr.gr. Rene

Beantwoorden
kubi

K heb het al eens geprobeert maar toen hebbe ze het niet aangenomen en jaa daar zat hij wel met zijn eige “soort” k wouw hem in een bakjr doen maar hij is verdwene met paar andere visse?

Beantwoorden
Puck

beste allemaal,

Vandaag heb ik twee goudvissen naar een nieuwe bak verplaatst. De vissen kenden elkaar nog niet, maar vertonen (vooralsnog) geen agressief gedrag. Volgens de verkoopster in de dierenwinkel was de bak groot genoeg en er zitten ook plantjes in. Het water zit nu slechts een paar uur in de bak. De vissen blazen echter regelmatig belletjes aan de oppervlakte. Weet iemand wat er aan de hand is? Toch zuurstoftekort of iets anders?

Groeten Puck

Beantwoorden
kubi

Beste

Sorry dat k zoveel vraag dat vorige vraag heb k al geregeld nu zit er in mijn bak alleen maar cilchiden dat is tog goed? Maar nu is er 1 vis die de dominate wilt zijn die achter iedereen na zwemt k vind het erg voor de andere wat kan k doen de dominaten weg halen? Maar dan zal zeker een andere de dominaten spele denk k tog

Alvast bedankt

Beantwoorden
Beheerder

Beste Kubi,

Het is niet altijd makkelijk om een goeie samenstelling tot stand te brengen.
Bijvoorbeeld een ander heeft de zelfde vissen als jou en daar gaat het super en bij jou zit er dan een etter die de bak op stelten zet.
Hier kun je weinig tegen doen, dan er voor te zorgen dat je altijd over een reserve aquarium beschikt.

Er zijn een paar dingen die wel belangrijk zijn, maar soms de meningen van liefhebbers verschillen.

Zorg voor een aquarium van formaat voor de betreffende Cichliden.
Bij bijvoorbeeld Mbuna is een overbevolking niet verkeerd, mits je een goeie filter bezit.
Bij het houden van Grote Cichliden, zorg dan voor optimale ruimte.
Als je rotsen (holen) in je decoratie hebt gemaakt, maak dan genoeg holen zodat er veel verstekplaatsen zijn.
Ander optie, hoe minder verstekplaatsen hoe minder agressie voor verdediging.
De juiste verhouding man/vrouw (is niet eenvoudig en kan soms ook niet de oplossing zijn).

Stukje eigen ervaring:

Mijn aquarium 3.00x.075×0.75 met diverse Malawi Cichliden “voornamelijk rovers” liep altijd goed.
Ik heb destijds een F. Rostratus “van zelfde formaat” erbij gezet en dit heeft mij diverse vissen gekost door agressie.
De Rostratus heb ik toen weg gedaan en de rest aangevuld, resultaat?
Toen werd de Buccorchromis de boosdoener die normaal rustig was.

Dus het is niet altijd eenvoudig, maar je kunt een beetje helpen door bovenstaande punten en ook wel kijken van wat hoort bij elkaar en wat hoort er niet tussen.

M.vr.gr. Rene

Beantwoorden
Sanne

Beste,

Mijn sluierstaart goudvis had gisteren een grote (ongeveer 3 cm lange) witte worm/sliert uit zijn bekje steken, die vervolgens losliet. Ik vraag mijzelf af wat dit kan zijn geweest, weet u misschien wat dit kan zijn? En wat er evt aan te doen is?

Mvg.

Beantwoorden
Beheerder

Beste Sanne,

Ik denk niet dat het hier een worm betreft, met een afmeting van 3cm is dit erg groot.
Eerder denk ik aan ontlasting, maar dit is natuurlijk moeilijk te zeggen door middel van tekst.

Kunt u de 3cm langte witte sliert terug vinden?
Haal hem eruit en probeer eens te kijken wat het precies is.

M.vr.gr. het Beheer

Beantwoorden
Kimmetje

Goedemiddag,
Wellicht kunt u mij helpen.
Ik heb een erg grote (1100 liter) bak met Malawi cichliden.
Al heel lang heb ik telkens 1 of 2 dieren met bulten in de rugvin. He’t is begonnen met nieuw aangekochte wildvang. De importeur gaf aan dat het om parasieten ging, en dat dat prima te behandelen valt. Ik heben echter al diverse malen de zieke dieren apart behandeld of de gehele bak, ik kom er maar niet vanaf. Ik heb zelfs al zieke dieren gedood, omdat niets hielp en het steeds erger werd. Ik heb er nu weer 2 met bulten in de rugvin, en ook 2 met dezelfde bulten in de bek (op proberen te eten?) Ik kamp al bijna een jaar met dit probleem en denk er serieus over de hele bak weg te doen als ik geen oplossing vind. Help?!

Beantwoorden
Beheerder

Beste Kimmetje,

Is moeilijk te beantwoorden zonder een foto, of meer informatie.

Het kan zijn dat de windvang een bacterie infectie heeft opgelopen, en was dit pas zichtbaar in uw aquarium, of kwam dit ook al voor bij de importeur waar ze in de qbak zaten?

Wat voor medicatie heeft u gebruikt voor de aandoening?

Tevens spreekt u er over dat u bepaalde vissen “apart” heeft behandeld, en u heeft er nu weer twee (zijn dit de zelfde).
Ik denk eerder dat u de 1100lieter aquarium moet behandelen.
Als namelijk meer vissen last hebben van deze aandoening “ziekte”, en u behandeld alleen de vissen waar het zichtbaar is, wil dit niet zeggen dat de rest waar u het niet ziet deze aandoening niet bezitten.

M.vr.gr. het Beheer

Beantwoorden
Kimmetje

Bedankt voor de reactie!
Volgens de importeur zijn het parasieten, die in deze bulten zitten. Hij had daar gele tabletten voor, naam heeft hij niet genoemd. De gehele bak heb ik daar ook al 3 keer mee behandeld. Het blijkt niet meer te verkrijgen te zijn. Zieke dieren heb ik ook al met esha getracht te behandelen, in de hoop dat dat zou werken. Niets helpt, uiteindelijk sterven de dieren. De bulten zitten meestal op de rugvin of lip en variëren in maat van nauwelijks zichtbaar tot 5 mm groot. Meestal hebben ze er meer dan 1. Kleur van de bulten is in later stadium zwart of, nog later, dieprood.

Beantwoorden
Beheerder

Beste Kimmetje,

Het is altijd moeilijk om te zeggen van het is dit of dat.
Als de importeur kan aangeven dat het echt parasieten betreft, dan zal hij wel bekend zijn met deze aandoening?

Maar als je al drie keer een zelfde medicatie hebt gebruikt en er zijn geen verbeteringen dan neem maar aan dat de medicatie niet werkt, en dan is de vraag groot of het wel parasieten betreft ?

Je spreekt over gele tabletten, ik denk dat het dan Sera: baktopur of boktopur direct betreft.

Toch is het heel belangrijk om te weten wat voor medicatie je gebruikt, omdat je niet alle medicaties achter elkaar “in een korte periode” kunt gebruiken!
De Sera medicatie zit in een verpakking met diverse hoeveelheden.

Esha is een medicatie voor uitwendige aandoeningen, en als het om inwendige parasieten zou gaan, dan zal deze medicatie niet werken.

De aandoening en stadiums zijn mij onbekend, helaas.
Heb je al eens geprobeerd op forums omtrent Malawi Cichliden te vragen, misschien dat daar mensen zijn die ook deze ziekte hebben gehad bij hun vissen.

Anders zou ik toch nog eens vragen bij je importeur, en vraag tevens wat voor tabletten het waren die je mee kreeg!

M.vr.gr. het Beheer

Beantwoorden
Wadiah

Hallo,

Ik heb bet een nieuwr bak aangeschaft van 180-60-50 en er zitten 3 grote pauwoogcichliden in.
En een wat kleinere cichlide helaas zijn de drie grote cichliden zeer aggressief tegen de kleinere en de kleine hangt de hele tijd schuin en is een beetje beschadigt.
Ook is een van de wat groter cichliden de pineut en is ook beschadigt aan allebei de kanten van de vis.
Is dit tijdelijk vanwege een nieuwe bak of moet ik ingrijpen?
En zijn beschadigde schubben een groot probleem ?

Beantwoorden
Beheerder

Beste Wadiah,

Die kleinere cichliden hoort niet thuis bij de drie grotere, dit wordt bekeken als voer.
Lees het artikel Astronotus ocellatus maar eens.

Als het alleen schubben betreft kan dit bij trekken, misschien beschadigingen bij vervoeren ?
Ik zou het even aankijken, zorg voor een reserve aquarium, gaat het helemaal mis kun je de beschadigde altijd even apart zetten.

M.vr.gr. het Beheer

Beantwoorden
ellen dierickx

hallo

mijn sluierstaartvissen hebben een witte schimmel. hiervoor hebben we hen vandaag behandeld.
nu (enkele uren later) blijft een van de vissen aan het wateroppervlak drijven. als je hem aanraakt begint die steeds terug rond te zwemmen. maar later gaat deze terug drijven.
wat zou dit kunnen zijn?

mvg
ellen

Beantwoorden
Beheerder

Hallo Ellen,

Als eerste goed de bijsluiter lezen, lijkt een beetje op zuurstof gebrek wat je omschrijft.
Misschien dat je niet de juiste hoeveelheid hebt toegevoegd?
Indien je niet de juiste hoeveelheid hebt gebruikt gelijk water gedeelte verversen.

Ook moet je altijd bij de meeste medicaties extra beluchten!

M.vr.gr. het Beheer

Beantwoorden
Noa

Hallo

Ik heb nog maar twee maanden een aquarium met guppen en de laatste dagen heb ik iets vreemd opgemerkt.
(Er zaten 9 vrouwtjes en 4 mannetjes in.)

Een paar dagen geleden deed een van de mannetjes vreemd: hij hield zijn staartvin niet meer in waaiersvorm, maar in een punt. Ik had hem apart gezet, maar vandaag is hij dood gegaan.
Nu net kijk ik weer in het aquarium en zie ik dat weer een mannetje zijn staart bijna tot een punt heeft samengeknepen…

Opvallend is wel dat ze op geen enkel moment andere ziektekenmerken vertoonden, dus ze aten goed, zwommen rustig tussen de anderen. Ze zijn even levendig als anders.

Ik heb het internet al afgestruind, maar geen duidelijke verklaring of oplossing gevonden.
Ik zag dat mensen hier heel goed geholpen worden, dus ik hoop dat ik hier goed zit.

MGV

Beantwoorden
Beheerder

Beste Noa,

Dit kunnen zoveel mogelijkheden zijn waarom een vis met geknepen staart rond zwemt.
Maar als dit gebeurt is het een teken dat er iets mis is.
Als eerste zou ik waterwaardes controleren, en regelmatig water verversen.

Het is moeilijk doormiddel van wat tekst te omschrijven het is dit of dat.
Kijk eens onder de categorie Ziektes of je misschien iets herkend met het gene wat in de artikelen staat omschreven.

M.vr.gr. het Beheer

Beantwoorden
Christian

Ik heb een 10 tal Malawi cychliden in een aquarium van 400 L ze zijn sinds enkele dagen precies naar zuurstof aan het happen en 2 opeenvolgende dagen had ik telkens 1dode vis

Beantwoorden
Beheerder

Beste Christian,

Lijkt er op dat je water niet in orde is! Of er is nitriet, of je nitraat is veel te hoog.
Even je water “laten” testen.
Voor nu zou ik zeggen verversen en blijven verversen, circa 10% !

M.vr.gr. het Beheer

Beantwoorden
Lukasz

Sinds enkele dagen heb ik mijn Ciano Emotions Nature (270 liter) test gedraaid, en na alle waterwaarden constant zijn gebleven het nodige visbestand aangeschaft. Wat blijkt, geleidelijk aan komt er steeds een visje aan het oppervlakte in mijn Zuid-Amerika biotoop. Eergisteren betrof het een keizertetra welke inmiddels de geest heeft gegeven (er zwemmen er nog 11 rond die nergens last van blijken te hebben). Uiteindelijk mijn JBL 1501e pomp/filter aan een schoonmaakbeurt onderworpen, en 50 liter water ververst. Resultaat, een bijlzalm die hetzelfde vertoond en niet veel later overlijdt. Enkele uren later wederom een biklzalm die hetzelfde lot tegemoet zag. Al mijn waarden zijn verder correct (zuurgraad, hardheid, geen nitriet/nitraat en heb voldoende oppervlaktestroming). Nu op de derde dag heb ik voor alle zekerheid weer water ververst (de nodige Nitrivec en filtermedium uiteraard toegevoegd), en zie ik na enkele uren wederom een keizertetra apathisch aan het oppervlakte zitten die vrijwel nergens op reageert, zo ook een kardinaaltetra. Wat ik vreemd vind is dat het steeds een enkeling betreft, en niet het collectief wat naar zuurstof hapt. Heeft iemand enig idee wat dit betreft, en/of wat voor interventies hierop toegepast kunnen worden?

Beantwoorden
Beheerder

Beste Lukasz,

De eerste fout die je maakt is “het nodige visbestand aangeschaft”, je had beter een 5tal vissen kunnen aanschaffen.
Reden hiervoor is dat er totaal geen bacterie cultuur aanwezig is, ook al zou je nitrivec toevoegen, dan zijn er geen afvalstoffen waar de bacterie van kunnen leven.

Door de schoonmaak beurt van je filter gooi je ook nog eens de bacterie weg die er eventueel zouden zijn aangemaakt.
Verversen (10%) is niet kwalijk mits je de zelfde temperatuur aanhoud, dus kan er geen spraken zijn van zuurstof gebrek.

Heb je het water ook al eens getest op nh3 ammoniak?

Andere moeglijk, is ook maar raden, is er een wand in gekit en is de kit uitgehard?
Wat voor decoratie materiaal is er gebruikt?

Wat ik zou doen is even meten op Ammoniak en Chloor.

M.vr.gr. het Beheer

Beantwoorden
Lukasz

Hartelijk dank voor de snelle reactie.

Het ammoniakgehalte bedraagd minder dan 10 mg/l.
Morgen zal ik even wat testen aanschaffen om het chloorgehalte in kaart te brengen.
De pomp/filter is globaal uitgespoeld.
Hierbij zijn slechts de grovere resten handmatig verwijderd.
De keramische pijpjes en hydrokorrels zijn in onaangetaste staat gebleven ten bate van de eco c.q. biologische huishouding.

Er zit inderdaad een achterwand in welke enkele maanden heeft uitgehard om alvorens de bak verder in te richting.
De zuurvrije kit heeft denk ik voldoende tijd gehad om uit te harden.

De temperatuur houdt ik bij het verversen 2 graden kouder dan de 25 graden van het aquariumwater.

Wat mij verder opvalt is dat de juist gevoelige vissen zoals mijn koppeltje ramirezi’s elektric blue nergens last van blijken te hebben, en de juist ”hardere” vissen als keizertetra’s het nazien hebben.
Uiteraard zijn de kardinalen ook vissen die als vrij gevoelig te boek staan.

Het grote probleem is dat ik de vissen heb overgezet van mijn oude Juwel bak, welke ik vandaag verkocht heb.
Bijkomend detail is dat ik de bijsluiter op de fles Nitrovec te letterlijk heb geïnterpreteerd (hoewel deze de huisvesting binnen 24 uur toelaat, en ik de bak enkele dagen heb laten draaien. Weliswaar met mijn oude pomp en toebehoren).

Verdere zaken in de bak zijn 3 grote stukken spiderhout en een royale hoeveelheid valisnera en zwaardplanten.

Met vriendelijke groet,

Lukasx

Beantwoorden
Beheerder

Beste Lukasx,

Een lastig probleem, en als ik zo je berichten lees is er toch wel goed nagedacht omtrent het omzetten van de vissen etc.
Zover ik weet is de Electric blue een kweek variant, dus denk niet dat hij erg gevoelig is, in tegenstelling tot de keizertetra.

IK hoop dat je met wat meer watertesten kunt achterhalen wat de oorzaak kan zijn, anders ben ik bang dat het een lastig verhaal word.

M.vr.gr. het Beheer

Beantwoorden
Lukasz

Na wat gerichte testjes blijkt het fosfaat wat verhoogd te zijn.

Zoals al eerder vermeld werd ben ik inderdaad wat enthousiast geweest met de verhuizing.
Het gebrek aan de bekende bacteriën welke ontbreken kunnen de nitriet uit de uitwerpselen niet tot nauwelijks afbreken tot nitraat wat de planten tot zich kunnen nemen. Ik heb bewust een tros cabomba voor de O2 ontwikkeling bijgeplant als natuurlijke munitie om verdere ellende te reduceren. De nodige middeltjes e.d. zullen in dit stadium enkel fluctuerende waarden in de hand helpen vrees ik.
Nu eerst de bak de komende weken met rust laten en hopen dat er niet teveel ammoniak op zal treden (en er na een paar weken een algenplaag op zal treden door het fosfaat).

Gelukkige zijn er vandaag nog geen vissen gesneuveld.
Hopelijk blijft dit zo want elk leven is er een wat telt.
Al met al een goede leer.

Beantwoorden
Beheerder

Beste Lukasz,

Alles heeft natuurlijk zijn tijd nodig, helaas denk ik dat de zwakkere exemplaren het hebben begeven door de wisseling.
Zoals je zelf aangeeft laat het even met rust, zou wel de regelmaat toepassen omtrent verversen.
Hopelijk “denk het wel” zal de rest het overleven.

Suc6
M.vr.gr. het Beheer

Beantwoorden
Anton

hallo ik heb een zoette warmwater algeneter ik heb net een andere luchtpomp en warmte element opgehaald en erin geplaats en iets langer dan een uur later… lijkt t wel alsof de alg het heel druk heeft met alg eten overal maar hij heeft ook continie een lange sliert van ontlasting achter zich aan en dat is tot nu toe al aan een stuk minstens drie kwartier. verder heb ik 3 maanvissen erbij.. kan iemand mij vertellen wat er hier aan de hand is? Mvg,

Beantwoorden
Beheerder

Beste Anton,

Belangrijk is dat de temperatuur van het water het zelfde blijft als voorheen, bijvoorbeeld 24graden.
Het kan wel eens voorkomen dat een verwarmingselement warmer word dan staat aangegeven met het aantal graden op het element zelf.
Dus houd dit goed in de gaten !!!

Iedere tropische algenvreter (l-nummer) is anders, de een vreet de hele dag en de ander maar af en toe.
De sliert ontlasting bij een algenvreter kan wel eens voorkomen, deze zal ook weer los laten.

Het zijn sterke dieren, eerder zou ik de maanvissen in de gaten houden aangezien die sneller laten blijken dat er iets niet juist is.

Misschien dat het artikel: L-nummers van pas kan komen.
Zou de betreffende algenvreter erbij staan, kun je hier wat meer informatie vinden omtrent het houden, eten en verzorgen van deze vis.

M.vr.gr. het Beheer

Beantwoorden
Jenny

Hallo Allemaal,

Ik heb sinds kort Malawi vissen, zijn hele drukke vissen volop heen en weer zwemmen alleen nu de laatst week heb ik opeens 7 doden en vind de vissen ook niet meer actief ze hangen meer en sommige liggen op de grond zeg maar .. wie weet wat dit zou kunnen zijn???? heb een bak van 80 en misschien heb ik er wel teveel in had er 30 bij iemand gekocht , het zijn er nu nog 23 dan !!
Hoop dat iemand het weet want vind het echt zielig en ook zo zonde vind het hele leuke vissen.

Hoor het graag,
Groetjes,
Jenny

Beantwoorden
Beheerder

Beste Jenny,

Ik weet niet hoe groot je vissen zijn, maar 23 stuks op een bakje van 80cm dat vraagt eigenlijk om problemen.
De reden dat je vissen niet meer actief zijn, en dat ze moedeloos op de bodem of aan het oppervlakte hangen zal komen door een probleem met je waterwaardes.
Je zult wel een nitriet piek bezitten of je nitraat is veel en veel te hoog.

Wat kun je nu doen?
Als eerste verversen zeker dagelijks 10% van de aantal liters water.
Dan zorgen dat je zeker 2/3 van je vissen ziet kwijt te raken, door te verkopen of weg te geven.

M.vr.gr. het Beheer

Beantwoorden
Jim

Beste beheerder,

graag even uw reactie op het volgende,
bak 200*60*60 goede stromingen en juist ingericht voor Malawi
ze zijn actief eten goed en zijn mooi op kleur dus zou je zeggen alles oke.
helaas heb ik al enige malen het volgende aan de hand gehad.
de vis gaat vertikaal ” tollen ” en sterft daarna vrij snel ( uurtje )
ik heb navraag gedaan bij diverse zaken en leveranciers maar geen antwoord
water goed niet overvoerd vissen zijn actief mooi op kleur en mooi van vorm.
jij misschien enig idee???

gr
Jim

Beantwoorden
Beheerder

Beste Jim,

Het gene wat je vermeld dat een vis gaat tollen, duid op een zwemblaas probleem.
Lees eens het artikel: Tollende vis.

Een ander oorzaak zou kunnen zijn, dat er flink gejaagd wordt in het aquarium?

M.vr.gr. het Beheer

Beantwoorden
Miranda

Beste beheerder,
Ik heb een vraag waarbij ik hoop dat u mij kan helpen…. Ik heb een Malawi bak en heb sinds 3 weken nieuwe vissen in de bak zitten, een van die Malawi vissen (mannetje) hangt nu sinds een paar dagen links in de hoek boven in…. Hij eet wel maar niet veel lijkt niet ziek te zijn en heeft zijn vinnen veel plat liggen… Wat zou dit zijn, moet ik me zorgen maken en wat kan ik hier aan doen?
Alvast bedankt voor de moeite

Beantwoorden
Beheerder

Beste Miranda,

Als eerste even je water controleren of er geen spraken is van nitriet etc.
Je vermeld dat andere vissen hem met rust laten, is dit ook in de nacht zo ?
Tevens even kijken naar de ontlasting, als die wit lang sliertig is kan er spraken zijn van bloat.

M.vr.gr. het Beheer

Beantwoorden
Miranda

Ps de andere vissen vallen hem niet aan sterker nog ze laten hem met rust

Beantwoorden
Miranda

Helaas is de vis overleden…. De waardes van het water waren goed, en ook geen witte ontlasting. Volgens mij werd hij S nachts ook met rust gelaten… Maar helaas niks meer aan te doen….

Beantwoorden
Beheerder

Beste Miranda,

Jammer dat de vis het niet heeft gehaald.
Maar waterwaardes meten is nooit verkeerd, ook regelmatig verversen is aanbevolen.

Het kan zijn dat hij in de nacht flink is opgejaagd waardoor er problemen zijn ontstaan.
Het zijn en blijven Cichliden, die plezierig zijn om te bekijken en te houden maar ook soms de boel aardig kunnen verzieken.

In ieder geval veel plezier en succes met deze hobby.
M.vr.gr. het Beheer

Beantwoorden
Dennis

Mijn rode acara als mede mijn green spot kogeltje hebben beide ( ondanks dat ze beide in een andere bak zitten ) een opgeblazen rode openstaande anus , ze lijken beide nog goed te eten maar ben toch huiverig daar dit de eerste keer is dat ik zoiets bij 1 van mijn vissen heb gezien. Iemand hier wellicht een suggestie waar te beginnen ?

Beantwoorden
Beheerder

Beste Dennis,

Aangezien ze nog vreten, hebben ze ook nog ontlasting?
Er kan spraken zijn van een verstopping.

M.vr.gr. het Beheer

Beantwoorden
Loni

Hallo,

Ik heb een platy die de laatste tijd erg rustig is. Eerder had ik twee vrouwtjes en 1 mannetje, maar jammer genoeg is het vrouwtje ongeveer een maand geleden overleden. Nu werd het andere vrouwtje wat dikker, dus ik dacht dat ze zwanger was. Nu is ze al een aantal weken erg dik, maar nog niet bevallen. Wanneer ze eerder zwanger was kon ik de jonge visjes ook al zien in de buik (de ogen zag je dan), maar nu zie ik dat niet. De vis is ineens heel rustig, blijft tussen de planten zitten, zwemt niet veel meer, maar eet nog wel af en toe. Nu heeft ze sinds twee dagen een rode opgezwollen anus en hangt wat wit slijmerig spul uit. Ze heeft verder geen ontlasting meer gehad, dus ik dacht dat ze misschien ook wel verstopt zit op de een of andere manier? Ik heb haar nu apart gezet en ze blijft stil aan de oppervlakte hangen, maar hapt absoluut niet naar lucht of zo. Zonet hing ze wel met haar staart omhoog en haar kop helemaal naar beneden. Ik heb al heel veel sites gehad, maar ik kan niks vinden wat dit nu kan verklaren. Iemand suggesties wat ik kan doen en wat het kan zijn?

Beantwoorden
Beheerder

Beste Loni,

Als eerste even je waterwaarden meten.
En het kan zijn dat er een verstopping is, waardoor de vis op rare manieren in het aquarium hangt of zwemt.
Helaas kun je niet veel doen, bij grotere vissen kun je proberen de vis bij de verdikking te maseren, maar dat zal moeilijk gaan bij een klein visje.

Kan ook zijn dat ze is opgejaagd en dat er een zwemblaas probleem is ontstaan waardoor ze niet meer recht blijft zwemmen.

M.vr.gr. het Beheer

Beantwoorden
isabella

Ik heb 2 goudvissen. Gisteren heb ik grind gekocht en waterplantjes, ook direct verschoond. Nadat ik ze had verschoond werd de ene vis minder actief. Vandaag ligt hij stil, helemaal onderin. Het lijkt alsof hij naar lucht probeert te happen en als hij zwemt zwemt hij schuin en in soms cirkels. Kan dit met de kwaliteit van het water te maken hebben of bepaalde bacterien die mee zijn gekomen met de planten/grind? Of dat ie een steentje heeft ingeslikt? Ik hoop dat ik hier wat aan kan doen want het wordt met het uur erger…

Beantwoorden
Beheerder

Bete Isabella,

Ik neem aan dat je de grind, voor dat je deze gebruikte, ook hebt uitgespoeld?
Bij verversen is altijd van belang dat je het in stappen doet, dus niet in een keer een geheel aquarium verversen.
Er kunnen namelijk problemen ontstaan door het verschil van water temperatuur.

Als eerste zou ik even de waterwaarden meten dan kun je al veel uitsluiten wat het niet is.
Als je geen gebruik maakt van een filter, en je verandert alles in een keer zoals bodembedekking en water dan zijn er geen bacterie die voor een biologisch evenwicht zorgen.

M.vr.gr. het Beheer

Beantwoorden
Monica

Goedemorgen wij hebben 2 a 3 cichliden die beetje halve wegen van de bak hangt en beetje stil blijft zitten. We kunnen er niks aan zien en onze water kwaliteit is goef

Beantwoorden
Beheerder

Beste Monica,

Dit kunnen veel oorzaken zijn, denk aan het gedrag van dominante mannetjes waardoor sommige cichliden zich een beetje terughoudend en rustig houden.
Maar ook waterwaardes, zuurstof gebrek, en voeding kunnen een oorzaak zijn.
Observeer het eet gedrag en de ontlasting van de betreffende cichliden, hier kun je ook al veel uithalen.

Het is moeilijk om te gaan vermelden het is dit of het is dat, dit is niet te bepalen door foto’s of paar tekst regels “helaas”.

M.vr.gr. het Beheer

Beantwoorden
Rob

Hallo, ik heb laatst last gehad van vissen sterfte in mijn vijver, ik ben toen naar koi Farm gegaan om mijn water en mijn vissen te laten nakijken blijkt dat er wormen aanwezig waren op de vissen water was oké, dus ik heb een middeltje meegekregen tegen twee soorten wormen. Nu kijk ik naar mijn vissen zie ik tot mijn grote schrik bij een van mijn vissen dat er een lange dunne sliert uit zijn bek beweegt bij het open en dicht doen van zijn bek. Mijn vraag heeft u enig idee wat dat kan zijn ? Wat kan ik er aan doen?

Beantwoorden
Beheerder

Beste Rob,

De twee soorten wormen zullen wel Huidworm “Gyrodactylus”en Kieuwworm “Dactylogyrus” zijn, geconstateerd met een Microscoop?

Ik weet niet wat voor medicatie u heeft gekregen, Triclam of Lernex enz. maar vaak bij kieuwwormen deze medicatie herhalen omdat ook de eitjes kapot moeten gaan.
Belangrijk is vijver goed beluchten, UV en Ozon uitzetten.

De betreffende sliert kan slijm zijn, maar dat is vie tekst niet waar te nemen.
Indien u het niet vertrouwd even terug gaan naar de Koi Doktor.

M.vr.gr. het Beheer

Beantwoorden
Rob

Hallo beheerder, inderdaad met microscoop vastgesteld ik heb zelf ook een kijkje mogen nemen en inderdaad wormen gezien die met het blote oog niet te zien waren . Het middel weet ik niet wat het is geweest het kwam uit een grote emmer die hij zelf in gebruik had volgens mij , hij heb gezegd dat ik 12 dagen de filter uit moest zetten en geen eten meer mocht geven, daarna zijn ze weer bekeken en was alles goed, hij heeft gezegd dat ik over een half jaartje weer moet ontwormen, er is niks over eitjes gezegd . Grtjes Rob

Beantwoorden
Beheerder

Beste Rob,

Het is wel belangrijk dat je weet wat voor medicatie je gebruikt in de vijver!
Je kunt namelijk niet iedere medicatie in combinatie met een andere medicatie in korte tijd gebruiken.

12 dagen filter uit “is not don” !!
Als je, je filter uitzet dan is alles aan bacterie kapot, en moet je helemaal van voren beginnen.
Sommige medicaties kun je gebruiken en over het filter laten lopen, en bij andere medicaties zul je bij je filter een bypass moeten maken “stil staand water is dood water”.

Bij kieuwwormen moet je een herhaling doen, binnen korte tijd, want ook de eitjes moeten kapot!

Om de medicatie achter een half jaar weer te gebruiken, lijkt me niet nodig.
Want waarom zou je dit doen? Of je moet nu al 100% zeker weten dat er weer huid- en kieuwwormen zijn.

Lees je goed in, bv. via internet omtrent ziektes en medicatie die je toepast bij Koi vissen!

M.vr.gr. het Beheer

Beantwoorden
Rob

Hallo beheerder, ik ben nu een beetje verwart ik ben vorige week gestopt met medicatie filter weer aan gezet dan zou ik weer naar de koi farm moeten om meer medicatie te halen of ben ik daar nu te laat mee? Daar betaalde ik best een hoop geld dus ik had zelf al een busje lernex aangeschaft dus wat moet ik nu ?

Beantwoorden
Beheerder

Hallo Rob,

Wat je moet doen is een Koi meenemen naar de KoidDoktor en deze laten checken, zo ben je 100% zeker of er nog wormen aanwezig zijn of niet.
Het heeft geen zin om zomaar weer een medicatie toe te voegen, want zijn ze schoon of niet? En dat zie je alleen onder de microscoop.

Dan spreek je er over dat je filter hebt aangezet, ik neem aan dat je deze helemaal schoon hebt gemaakt?

Van afstand kan met niet zeggen je moet nu lernex gebruiken ja of nee, want je weet niet wat je er van te voren in hebt gedaan aan medicatie!
Dat het allemaal veel geld kost is bekend, maar dat is nu eenmaal de Koi hobby.

Ik weet niet waar je woont, maar er zijn diverse plaatsen waar KoiDoktors of erkende personen zijn die aan huis komen.

M.vr.gr. het Beheer

Beantwoorden
Rob

Hallo beheerder , ik ben vandaag bij de koi farm geweest weer gekeken weer niks gevonden ook men water is oké, toch blijven sommige vissen vreemd gedrag vertonen, versnelde ademhaling, komen niet meer van de bodem af,kruipen weg op vreemde plekken, zwemmen tegen de vijverwand aan. heb het idee dat er weer een paar dood gaan weet er geen raad mee de koi boer heeft gezegd dat het nog door het ontwormen kan komen dat ze daardoor zwak zijn . ik geloof het niet echt, ik ben bang dat het om een ander ziekte beeld gaat Het gaat trouwens niet om koi maar om goud en siervissen

Beantwoorden
Beheerder

Beste Rob,

Nu de temperaturen minder zijn aan het worden koelt het water snel af en zullen de vissen zich anders gedragen.
Je zult merken dat ze op de bodem gaan hangen “let op de gestrekte vinnen, dus niet geknepen vinnen”.

Dat er niks meer werd gevonden is alleen maar een voordeel.
Maar nogmaals ik weet niet wat voor medicatie je hebt gebruikt, dus is moeilijk te zeggen of deze er helemaal uit is of dat deze meer schade heeft aangericht aangezien je best wel een lange kuur hebt gedaan.

Zoals in eerder bericht stelde ik de vraag waar je woont?
Er zijn namelijk genoeg Koi Doktoren die aan huis komen en iets meer kunnen betekenen dan een Koi Farm.

Wat ik nu zou doen is veel verversen (houd temperatuur in de gaten in verband met stip).

Belangrijk is de naam van de medicatie!!!!
Ook een Koi Doktor zal dit vragen, zodat er stappen kunnen worden gemaakt voor het herstel van de vissen.

M.vr.gr. het Beheer

Beantwoorden
Rob

Hallo beheerder, ik woon in de regio Krimpenerwaard

Beantwoorden
Beheerder

Beste rob,

Kijk eens op de website van Nishikigoi Vereniging Nederland hier staan diverse K.V.A. Koidoktors.
Denk dat je er beter aan doet om contact op te nemen met een KoiDoktor!

M.vr.gr. het Beheer

Beantwoorden
Rob

Hallo beheerder heb even gekeken naar de vinnen bij sommige normaal bewegend bij sommige zit er geen beweging in.ik heb ook een paar windes die hebben nergens last van zwemmen gewoon nog rondjes. Verder weet ik nog niet wat ik ga doen heb een beetje de hoop opgegeven miss kijk ik het gewoon aan en kijk ik wel wat er gaat gebeuren. In iedergeval bedankt voor u advies en tips !

Beantwoorden
Beheerder

Beste Rob,

De hobby Koivissen is toch even iets anders dan een paar goudvissen.
Het zijn dure vissen en vragen toch iets meer dan een goudvis, denk hierbij aan juiste voer, filtratie, waterbehandelingen enz.

In ieder geval veel suc6 met de vissen.

M.vr.gr. het Beheer

Beantwoorden
Jordy

Ik heb malawi yellow cichliden maar het mannetje heeft een wit/roze bult bij de anus vin zeg maar bij de anus gisteren zag je niks vanmorgen zag ik het opeens wat kan het zijn en kan ik er aan doen en een kleine yellow heb ik in een zaak gekocht heeft witte stippen op de staart ze is de enige en zit alleen op de staart ze zijn fel wit maar ze is wel heel erg actief

Mvg jordy

Beantwoorden
Beheerder

Beste Jordy,

Er kan een verstopping zitten waardoor er geen ontlasting is en de anus ‘geïrriteerd wordt.
Hier kun je weinig tegen doen helaas, als echt niet weg gaat zou zeker de vis apart zetten.

Wat betreft de witte stippen, is het geen Witte stip?
Dit is besmettelijk en kan overslaan op andere dieren, daarom is altijd verstandig als je iets nieuws koopt om dit even op quarantaine te zetten.

M.vr.gr. het Beheer

Beantwoorden
Tania

Beste, wij hebben een schooltje kardinaaltetras in ons aquarium. Die zitten er nu 2 jaar in, maar nu viel me gisteren op dat er eentje tussen zwemt die z’n bek niet meer dicht krijgt. Hij zwemt nog vinnig rond en als er gevoedert word probeert hij eten in z’n bek te “scheppen” . Zijn buikje is wel opvallend minder dik dan de andere tetra’s. Al andere vissen in het aquarium zien er goed uit, Wijst dit op een ziekte of eerder een beschadiging door bvb botsing met andere vissen. (Er zit nl ook een Chinese algeneter in en die durft al eens door de bak,vliegen 🙂 )

Beantwoorden
Beheerder

Beste Tania,

Dit kan wel eens voorkomen bij scholenvisjes en er is dan weinig aan te doen, hier zijn geen medicaties voor.
Helaas zal het visje het straks niet overleven doordat hij geen weerstand meer heeft aangezien er geen voer kan worden opgenomen.

Het kan zijn dat de betreffende vis is geschrokken zoals je zelf aangeeft.

M.vr.gr. het Beheer

Beantwoorden
lux

beste beheerder,
Ik heb sinds ruim een maand nu twee goudvissen (ik weet niet welk soort, ze zijn klein, goud en hebben een witte buik.
sinds een paar dagen heeft een van mijn goudvissen een soort wondje op de plek waar het poep uit komt. Ik wil deze goudvissen graag lang in leven houden, dus ging even googelen. Ik kon niks vinden. Voor de rest doen alle twee mijn vissen normaal. Soms happen ze naar lucht (Mijn filter is momenteel stuk) maar eten normaal. Ook merk ik bij de vis met het wondje dat hij zijn aarsvin en buikvin tegen zich aan gedrukt houd, weet u misschien wat het probleem is?
mvg Lux

Beantwoorden
Beheerder

Beste Lux,

Dit kan van alles zijn, maar het hart (filter) van aquarium of vijver is het belangrijkste voor het houden van vissen.
Zodra je filter niet meer werkt, zal het zuurstof gedeelte afnemen en kwaadaardige bacterie krijgen de vrije hand omdat de goed aardige bacterie afsterven wegens zuurstof gebruik en slechte waterwaarden.

Hierdoor zullen parasieten ook groeien en je vissen krijgen van allerlei kwalen.
Dat een vis zijn vinnen tegen zich drukt is een teken dat hij zich niet goed voelt.

Advies:
Zorg dat je filter werkt, maak de substraten goed schoon en voeg bij opstarten desnoods goede bacteriën toe.
Ververs regelmatig het aquarium of vijver, minimaal 10% per week. “misschien nu wel 2x 10%”.
Stop met voeren, vissen eten en er ontstaat ammoniak door uitwerpselen wat weer wordt omgezet naar nitriet (hoge meting is giftig voor je vissen), en doordat je filter dood is, kan nitriet niet worden omgezet naar nitraat.

M.vr.gr. het beheer

Beantwoorden
lux

heel erg bedankt, ik zal snel een nieuw pompje kopen en de bak een grote schoonmaak geven

Beantwoorden
rick

Beste,

Ik heb een platy, hij ligt alleen telkens bovenin de kom en doet weinig ook hangt zijn staat wat naar beneden. Ik heb hem 3 dagen geleden gekocht heeft dit er iets mee te maken? Ik hoor graag van u wat dit kan zijn.

Mvg rick

Beantwoorden
Beheerder

Beste Rick,

Dit kunnen veel oorzaken zijn!

1). heb je de vis laten wennen aan het nieuwe water, bij het overzetten?
2). je spreekt over een kom, wat is de temperatuur van het water?
3). zijn er meer vissen die dit gedrag vertonen?
4). hoe zijn de waterwaardes?
5). doe je regelmatig verversen?

Dus het is niet 123 even gezegd het is dit of dat, helaas.

M.vr.gr. het Beheer

Beantwoorden
Derk Jan

Beste Beheerder,
Ik heb een blauwe spat in mijn aquarium die ineens 1 rode vlek heeft rechts naast zijn/haar vin, en ook rechts boven het oog heeft u enig idee wat de oorzaak kan zijn?
Derk Jan

Beantwoorden
Derk Jan

Beste Beheerder, op mijn insta account heb ik een foto gezet van de blauwe spat omdat ik niet weet hoe ik hier een foto op kan plaatsen.
Insta= derk_jan_01

Beantwoorden
Beheerder

Beste Derk,

Op de site kunt u inderdaad geen foto’s plaatsen dit omdat er in verleden misbruik werd gemaakt.
Helaas kunnen wij niet uw instagram account benaderen, misschien is het een optie om ons de foto te tonen via facebook.
Maar het is niet eenvoudig om vanaf een foto te kunnen bepalen wat er precies aan de hand is.

Wat u zelf eventueel kunt doen is ook ander visen goed bekijken of hier de zelfde aandoeningen zichtbaar zijn.
Bekijk ook het gedrag van de vis, en andere vissen of er geen agressie is waardoor hij zich heeft gestoten.
Tevens is belangrijk om uw waterwaardes te controleren, denk aan Amonie, nitriet, nitraat etc.

M.vr.gr. het Beheer

Beantwoorden
Miriam

Hallo ik heb een vraag. Ik heb malawi chicliden waarvan er een vrouwtje zwanger was. We hebben de kleintjes er uit gehaald maar nu ligt ze op haar rug. Nou is mijn vraag wat er aan de hand kan zijn.

Beantwoorden
Beheerder

Beste Miriam,

Je had het beste in de tijd dat vrouwtje de bek vol had, deze apart moeten zetten.
Als ze de jongen dan los laat dan ga je bijvoeren, en zodra je merkt (als licht uit gaat) dat ze de jongen niet meer in haar bek pakt, dan zet je het vrouwtje ook apart en doet haar goed voeren.

Het kan zijn dat het mannetje het vrouwtje heeft opgejaagd, mannen zijn net konijnen.
Doordat het vrouwtje zwak is “aangezien ze een tijd niet heeft gevreten” heeft ze misschien problemen met haar zwemblaas.

Haal vrouwtje eruit en zet haar apart en laat haar op rust komen zodat ze weer kan aansterken.

M.vr.gr. het Beheer

Beantwoorden
Huib

“Meestal treedt deze aandoening op bij een nonchalante waterverversing.
Leidingwater uit de boiler wordt onder druk geleverd en zit vol luchtbellen.
Als nu koud water wordt gemengd met warm water, stijgt de temperatuur en vormt de aanwezige luchtbelletjes.
Die belletjes of gasblaasjes kunnen in de bloedvaten terechtkomen.

Zo’n luchtbel verstopt een bloedvat en laat geen bloed meer door.
De regio achter de bel wordt niet meer voorzien van bloed en sterft af door zuurstoftekort.”

Beste beheerder.
Ik vrees dat bovenstaande citaat er de oorzaak van is (ik kan niet anders bedenken) dat die paar platys die ik nu (binnen een dag) bovenin hangen bij de hoekfilter en daar naar zuurstof lijken te happen. De kleintjes van een paar dagen oud hebben het niet overleefd. De Dennerle bak van 30 liter (zonder aparte zuurstofpomp) draait al ruim een jaar met veel snelgroeiende planten die goed groeien (die dagelijks vloeibare CO2 krijgen van Sera). Helemaal algenvrij, is nog niet gelukt. Nog niet zo lang geleden ben ik overgestapt om handwarm leidingwater (uit de boiler) te mengen met osmosewater. Dit laat ik altijd een paar dagen staan alvorens het voor het verversen te gebruiken (2x per week). Ik doe er dan ook een paar druppels Sera aquatan bij en een snufje mineral salt. Mijn vraag aan u: Hoe kan ik de watervoorbereiding verbeteren?
Bij voorbaat dank.

Beantwoorden
Beheerder

Hallo Huib,

Je zit inderdaad in de goede richting.
Ik denk dat je een teveel aan zuurstof bezit in het aquarium, hierdoor ontstaan er luchtbellen op de planten die de zuurstof niet kunnen oplossen.
Door een combinatie van veel licht, Co2 en ook nog extra voeding dan zal er veel fotosynthese plaats vinden.
Die luchtbelletjes kunnen op zich geen kwaad, maar geven wel aan dat er een te hoog zuurstof gehalte is.

Dus je eerste stukje zal zeker invloed hebben op de vissen, zoals je het omschreef.

Oplossing zal zoeken zijn naar de beste combinatie, minder Co2, minder plantenvoeding of minder licht.

M.vr.gr. het Beheer

Beantwoorden
Huib

Aanvulling: Er zitten allemaal kleine luchtbelletjes op de waterpest. Dat zal er wel mee te maken hebben. Wat kan ik doen om de vissen te ontlasten / in leven te houden. Ik zal maar even wachten met water verversen (normaal 2x per week 1/5 met stofzuigen). Waterwaardes geven geen extreme dingen aan. NH3 en NH 4 zijn ook goed.

Beantwoorden
Kai

Hallo!
Ik hoop dat jullie mij met een probleem kunnen helpen, gistermiddag heb ik een koppeltje antennebaarsjes gehaald (electric blue) ze zijn na een dag echter nog steeds niet helemaal blauw en blijven maar stilhangen onderin de bak.. Nu lees ik overal de het zulke leuke visjes zijn door hun gedrag, dus zou dit niet moeten kloppen. Ik zou graag een foto plaatsen maar geen idee hoe.
Alvast hartelijk bedankt!

Beantwoorden
Beheerder

Beste Kai,

Vanaf een foto is het helaas niet te achterhalen wat er precies aan de hand is.
Het kan van alles zijn:

1). Misschien te snel omgezet, niet laten wennen aan het aquarium water.
2). Niet de juiste waterwaardes.
3). Dominante medebewoners.
4). Verkeerde inrichting.

Misschien dat het artikel M. ramirezi je op weg kan helpen.

M.vr.gr. het Beheer

Beantwoorden
michael

Beste,
Ik heb in mijn aquarium een guppie zitten die enorm dik is. Normaal denk je drachtig maar ze werpt niet. Haar schubben staan iets naar buiten en ze heeft een klein wondje aan haar buik. Heeft ze last van vochtophoping of is dit anders?

Beantwoorden
Beheerder

Beste Michael,

Denk dat er veel meer aan de hand is, lees eens naar het artikel Buikwaterzucht en kijk of deze symptomen overeen komen.

M.vr.gr. het Beheer

Beantwoorden
Nina

Hi,
Ik heb op dit moment vier rode platy vissen in mijn zoetwater aquarium. Een van die vissen zakt naar de bodem en komt niet meer overeind. Soms probeert hij omhoog te gaan, maar dan maakt hij een rare draaibeweging en zakt hij weer naar de bodem. De andere vissen tonen geen opmerkelijk gedrag. De zieke vis lijkt dood te gaan. Verder is er niks te zien aan de vinnen, schubben, kieuwen, enz. Ik heb veel moeite gehad om een diagnose op te stellen en dus welk medicijn ik moet geven. Ik wil morgen geen dode vis in mijn aquarium.
Alvast bedankt, Nina

Beantwoorden
Beheerder

Beste Nina,

Lees eens het artikel Tollende vis misschien komen de kenmerken van deze aandoening je bekend voor.

M.vr.gr. het Beheer

Beantwoorden
Tatiana deketelaere

Hallo

Een van mojn platy’s is zeer smal geworden en legt zichzelf op de bodem en gaat soms naar boven voor zuurstof. Deze platy is wel geboren in ons aquarium, we hadden namelijk een zwanger vrouwtje meegekregen en dit ene visje is als enige geboren of overleefd maar we zagen geen enkel ander kleintje. De zieke platy is nu toch al 5 maanden eerst was ze al niet zo groot maar nu is ze ook nog zeer mager geworden .We zien haar wel eten en onze andere platy’s lijken perfect gezond. Kunt u mij hierbij helpen?

Alvast bedankt Tatiana

Beantwoorden
Beheerder

Beset Tatiana,

Het vrouwtje kan door vervoeren en vangen toch wel wat stress met zich mee hebben gekregen, hierdoor is er een grote kans dat het jongbroed niet 100% is bij de geboorte.
Dat kunnen allerlei oorzaken zijn, denk aan te vroeg geboren, niet volgroeid, stress of dergelijke hebben mee gekregen.

Als de rest van de vissen geen gekke symptomen tonen, zou ik het visje uit zijn leiden halen.
Hopelijk bij de volgende broed dat er wel mooie jongen komen.

M.vr.gr. het Beheer

Beantwoorden
Tatiana deketelaere

Dank u voor de snelle respons en de goede raad.

We zullen ons visje dan maar uit haar lijden verlossen als dit het beste is.

Met vriendelijke groeten

Tatiana

Beantwoorden
Niki

Hallo,
Al een tijdje lijkt onze Hemichromis Guttatus ziek. Hij hangt zielig in een hoekje bovenin met zijn vinnetjes tegen zijn lijf en zijn buik is ingevallen. Hij was eerder wat grijs/grauw geworden, maar sinds ik het heb geprobeerd met eSHa 2000 op te lossen heeft ie weer wat kleur. Zijn ontlasting heb ik al een tijdje niet kunnen zien, voor de esha was het een keer zwart en bobbelig, terwijl het normaal rood sliertig is. Hij eet vrij slecht voor zijn doen, hij komt wel naar me toe, maar eet alleen wat aan de oppervlakte is (voornamelijk rode larf en af en toe droogvoer) en alles wat zakt laat ie liggen, terwijl hij eerder net een piranha was. Zojuist zag ik hem een soort van hikken. Dit doet ie waarschijnlijk vaker, want het geluid is wel bekend. Nu zag ik hem het ook echt doen, er kwam een luchtbed uit en een wit sliertje zag ik daar in zijn buurt rondzweven.
Andere vissen lijken nergens last van te hebben.

Enig idee wat dit kan zijn en wat we er tegen kunnen doen? Het was onze eerste cichlide en deze normaal gesproken stoere koning & allemansvriend van de bak heeft gek genoeg een plekje in ons hart weten te veroveren!

Met vriendelijke groet,
Niki

Beantwoorden
Beheerder

Beste Niki,

ESHA 2000 is een medicatie voor voornamelijk uitwendige ziektes.
Je zou eerder kunnen gaan voor Sera Baktopur direct of Mycopur.
De symptomen die je aangeeft lijken op kieuwwormen “maar 100% is dit niet te bevestigen”.
Als de rest van de vissen totaal geen last hebben, zou ik de betreffende H. Guttatus apart zetten en behandelen.

M.vr.gr. het Beheer

Beantwoorden
Evelien Koenders

Beste,

Ik had 3 sluierstaarten, 2 zwarte telescoopogen en 1 witte, in een 100L aquarium en dat ging voor een geruime tijd goed, totdat ze het witte visje begonnen te pesten. Ik heb hem overgezet naar een ander aquarium waar ik later een paar garnalen, japonica, aan toe heb gevoegd. Een tijdje later kreeg hij een soort van blauwe plekken op zijn lijfje en begon hij te schuren over de bodem. Hij eet wel goed en de uitscheding is ook normaal. Ik heb wel last van baardalg, maar ik heb al CO2 tabletten in huis gehaald. Wat zou dit kunnen zijn?

Met vriendelijke groet,

Evelien

Beantwoorden
Beheerder

Beste Evelien,

Moeilijk te bepalen wat het visje heeft.
Het kan zijn dat de overzet een soort van irritatie heeft veroorzaakt, maar het kan ook goed zijn dat er parasieten actief zijn.
Je zou eventueel een behandeling op een breder gebied kunnen starten, zoals bactopur.

M.vr.gr. het Beheer

Beantwoorden
Tim O.

Hallo,

Ik heb 20 cichliden in mijn 350 liter aquarium zwemmen..
ik heb de parasiet, witte stip net uitgeroeid en ze doen het allemaal goed behalve 1
deze houd zich afgezonderd van de rest van de vissen die af en toe ook samen schoolen
hij eet slecht, zijn huid ziet er slecht uit en laat regelmatig schubben los.
ook heeft i regelmatig ‘spastische trekjes’ om het zo maar te noemen (dit deden de rest van de vissen
die besmet waren met witten stip ook).

kunt u mij uitleggen wat er aan de hand kan zijn met deze informatie?

Met vriendelijke groet, Tim.

Beantwoorden
Beheerder

Beset Tim,

Misschien dat de bepaalde vis toch nog wat op zich heeft zitten, dat is moeilijk te zeggen.
Eventueel de vis apart zetten en nog een behandeling geven.

Door de behandeling kunnen vissen wat zwakker zijn, en hierdoor kunnen andere parasieten weer toeslaan.
Maar ik zou hem zeker even apart zetten zodat hij niet de andere vissen weer kan besmetten.

M.vr.gr. het Beheer

Beantwoorden
Elvira

Hallo!
Ik heb 3 goudvissen, reeds een jaar nu. Ze zitten in een bak van 30liter water. Voor het eerst legt 1 van mijn goudvissen zich gewoon rustig op het grind. Alsof hij moe is. Ik weet niet wat te doen.

Groetjes Elvira

Beantwoorden
Remo

Goedeavond
Ik heb een koppel ramirezi gold in mijn aquarium zitten en nu zag ik dat het mannetje aan het uiteinde van zijn staartvinnen een beetje aan het rafelen is en wit aan het worden ! Wat zou het kunnen zijn en wat kan ik er tegen doen ? Voor de rest gedragen ze zich normaal eten goed en vertonen paargedrag , alvast bedankt
Remo

Beantwoorden
Rob

Paar van mijn malawi vissen krijgen ingevallen koppen.. En beetje vermagerd. Je ziet gewoon dat ze zich niet goed voelen! Help?!!

Beantwoorden
Beheerder

Beste Rob,

Wat bedoel je precies met ingevallen kop ?
Kijk eens in de categorie visziektes of je bepaalde symptomen ziet die overeen komen met jou vissen.

M.vr.gr. het Beheer

Beantwoorden
Anna

Hallo!
Ik heb een aantall guppies nu blijkt het dat 1 heel erg afgevallen is en 1 kieuw opeens wat meer uitsteekt dan de ander. Ik heb de waterwaardes getest en de no3 bleek te hoog te zijn. Heb het water vervest en nu ziet het er goed uit alleen is mijnn visje nog ziek, ben ik al 3 dagen bezig met esha2000 en heb de temperatuur verhoogd maar het lijkt niet echt te werken. Weet iemand wat de oorzaak is en wat ik nog kan doen

Beantwoorden
Nathalie

Onze vijvervissen blijven stil hangen in het Water. Reageren practis niet. Zelfs eten latten ze voor wat het is. We hebben ondertussen al 4 dode vissen. Hebben een hoop planten er uit gegooid. Want ze konden bijna niet meer zwemmen met al die planten. Hebben ook algen (draadalgen) die we behandeld hebben. Nu lijkt het water zuiver. Maar lijken de vissen niet zo goed meer…

Beantwoorden
Anoushka

Please help!
Ik heb een guppy die opeens heel dik is, ik dacht aan buikwaterzucht. Maar nu zie ik een sliert uit haar anus hangen doe doorzichtig is. Temperatuur in de bak is 28 graden en ik heb twee guppies. Ze is actief en eet veel en heeft al 5 dagen een dikke buik

Beantwoorden
Beheerder

Beste Anoushka,

Het gene wat je omschrijft lijkt eerder op flaggellaten.

M.vr.gr. het Beheer

Beantwoorden
De heer

Hoi,
Ik heb 12 malawi cychlide ze doen het allemaal goed behalve 1 ik zag dit op het begin van overplaatsing dat hij actief was en veel at maar nu blijft ze/hij tussen de plant zitten en wil niet eten, Wat kan ik hier aan doen?

Mvg
De heer

Beantwoorden
Thino

Mijn sommige cichliden hebben een dikke Buikje waar de ze dood gaan denk ik daarom heb ik er 1 gepakt en op zijn buikje geduwd maar er komt water uit enig wat er aan de hand zou zijn

Beantwoorden
Anne

Ik heb even een vraag over mijn moori cichhliden de vis is ongeveer 10cm
Sinds een week heeft hij een gekke bult onder ze lichaam zitten ongeveer bij ze anus wat kan dit zijn ik heb hem nu even apart gezet ik hoop dat iemand een antwoord heeft voor me

Beantwoorden
Beheerder

Beste Anne,

Moeilijk te zeggen wat het precies is, maar kan een verstopping of een ontsteking zijn.
Heeft de vis er last van, merk je iets aan zijn eetgedrag of schuurt hij vaker over de bodem ?

M.vr.gr. het Beheer

Beantwoorden
Nita

Hallo,

Vraag: Sinds ca. 6 jaar een ‘malawi’-aquarium. Sinds ca. 2 weken ‘ineens’ na elkaar 4 dode vissen. M.n. 2 Acei werden wat ‘grauw’ van kleur en de rest was ‘futloos’.
Na een eerste behandeling (eergisteren) met Exit zag je alle vissen weer ‘normaal’ doen, en 1 van de 2 zieke Acei’s knapte zienderogen op. De ander hangt nu al zo’n 3 dagen met de kop omhoog, soms horizontaal andere mannetjes op hun donder gevend. Vandaag de laatste dosis.
Heeft iemand een idee wat dit kan zijn… dat verticaal met de kop omhoog hangen, én de ziekte die erin zat/zit?
n.b. de waterwaarden zijn prima.

Beantwoorden
Beheerder

Beste Nita,

Goed om te horen dat de medicatie zijn werk heeft gedaan.
Natuurlijk helpt het niet altijd bij iedere vis, of komt het juist te laat voor een vis.

De betreffende vis is erg zwak en het geen wat je omschrijft kan misschien te laat zijn.
Ik zou deze dan ook apart zetten, zodat de ziekte niet kan terug komen.

Na de laatste dosering, goed en veel verversen.
Zuurstof is nu van belang.

M.vr.gr. het Beheer

Beantwoorden
Robin

Sommige cichlides in mijn aquarium hebben gele stippen aan de aarsvin, de stippen zijn 1a2 mm groot.
Wat zijn dit voor stippen kan er nergens iets over vinden, is dit normaal of moet dit behandeld worden??

Beantwoorden
Beheerder

Beste Robin,

Geen nooit dit noemt men eivlekken.

Wat zijn eivlekken?
Eivlekken zijn de ovale lichte vlekken op de anaalvin.
Eivlekken zijn ervoor dat de vrouw denkt dat het eitjes zijn en zal dan ook tijdens het paren happen naar deze vlekken vanwege ze automatisch eitjes wilt opnemen.

M.vr.gr. het Beheer

Beantwoorden
Diego

Beste, had al tijdje troebel water bij mn malawi cichliden. Na een grondige reiniging van aquarium, herinrichting en toevoeging van tetra aqua safe en opstartbacterien zit ik met één vis die precies zelfmoordneigingen heeft. Hij knelt zichzelf tussen de rotsen en hapt constant om lucht, ligt ook veel op zijn zij en meestal met hoifd naar beneden. Als ik voeder (afwisselend droogvoer, sticks en diepvries), eet hij volledig mee. Wat zou dit zijn en wat kan ik hier aan doen?

Beantwoorden
Beheerder

Beste Diego,

Het kan zijn dat deze vis wordt opgejaagd door een ander waardoor de vis zich probeert te verschuilen.
Dit kan bij sommige varianten soms hevig er aan toe gaan, soms tot in de dood.

Probeer het aquarium en de vissen zoveel mogelijk in de gaten te houden, ook als het licht uit is !

Indien je de mogelijkheid bezit om de betreffende vis apart te zetten is dit zeker raadzaam.

M.vr.gr. het Beheer

Beantwoorden
Marijn

Ik heb heel wat cychlide en ik ben in 3 dagen 2 kingsizei cychlide kwijt geraakt en mijn laatste is begonnen met het opzwellen van z’n buik en ik dacht dit komt door wormen en ben dus ook voor de zekerheid gaan ontwormen.
Wat zou het probleem van deze cychlide zijn?

Hopende op een snelle reactie

MVG
Marijn

Beantwoorden
Beheerder

Beste Martijn,
Dat klinkt niet goed, lees eens volgende artikel Buikwaterzucht misschien dat je overeenkomsten ziet.
M.vr.gr. het Beheer

Beantwoorden
Denissa

Hoi, ik heb een vraagje. Ik heb 2 pauwoog cichliden, van zo 2 maanden oud. We hebben alles eraan gedaan, grotere aquarium, zuurstofpomp, 3 verschillende soorten voedsel voor ze. Alleen nu groeit er dus 1 heel erg mooi, en de ander blijft erg klein? Ik denk dat hij ziek is omdat zijn vinnen er slap bijhangen en hij lijkt ook wel plekjes te hebben.. Wat zou ik moeten doen?

Groetjes en alvast bedankt!

Beantwoorden
Beheerder

Beste Denissa,

Indien u de mogelijk heeft om de zwakke pauwoog even apart te zetten zou ik dit zeker doen.
Er bestaat de mogelijkheid dat de dominante er voor zorgt dat de zwakkere niet aan zijn behoeften komt.
Ander oplossing is eens apart voeren.

M.vr.gr. het Beheer

Beantwoorden
Lieve

wij hebben al een tijdje een nest van jewel cichlid, wij hadden het geluk de kleine visjes te vangen en in een aparte aquarium te zetten, ze zijn nu ongeveer een 5 tal weken denk ik en groeien goed, er is geen enkel visje gestorven tot de laatste dagen, ze zijn vrij stil en happen naar elkaar, bij sommigen zijn ook de kleur anders, bij de kleintjes zijn het dus lichtgrijze en sommige worden donkergrijs.
we hebben al een aparte (dus 2e kleine) aquarium bijgezet om hen wat te splitsen, degene die we in de aparte gezet hebben zijn vrij actief, de andere blijven stil, hebben al meermaals water uitgenomen en nieuw bij gedaan.
wat kan de reden hiervan zijn dat ze naar elkaar beginnen te happen?

Beantwoorden
Beheerder

Beste Lieve,

Door het lezen van uw vraag, en u zelf al vermeld dat de vissen in het nieuw aquarium en nu veel beter doen, zou ik de rest ook in dat aquarium plaatsen.
Het lijkt er op dat in het huidige aquarium iets niet pluis is.
Verschoon het aquarium en filter, eventueel de bodem opschonen, en bij terug plaatsen goed in de gaten houden of ze het nu wel goed doen.

Het kan dat er vervuiling is door het voren en de ontlasting.

M.vr.gr. het Beheer

Beantwoorden
Jeannette

In dit artikel geef je de tip om bij vermoeden van ziektes de vissen in quarantaine te plaatsen. Ik ben bang dat mijn vissen besmet zijn met pleistophora, dus ze zitten al een paar weken apart.
Mijn vraag is nu: hoe lang moet ik ze apart houden? Hoe snel verloopt die ziekte?
Het is begonnen met drie nieuwe tetra’s die op het oog gezond waren. Een daarvan werd bleker en ging raar zwemmen. Die is inmiddels dood.

Beantwoorden
Beheerder

Beste Jeannette,

Bij de Neonziekte is het raadzaam om het gehele aquarium te behandelen.

M.vr.gr. het Beheer

Beantwoorden
carolne

hey hallo ik heb twee papegaai chicliden ze hebben eitjes af gelegd
nu mijn mannetje verliest zijn kleur en ziet van onder zwart dat is door afleggen hoe lang duurt dit voor hij terug kleurt krijgt
grtjes

Beantwoorden
Emmy

Ik heb malawis voornamelijk Mbunas. Nu zijn er twee dit rondtollen en rechtop zwemmen. Wat kan dit zijn?

Beantwoorden
eddy cools

Beste Cichlide vrienden,
ik ben ten einde raad, mijn cichlide ligt en blijft op de bodem van het aquarium liggen. als hij mij ziet komt hij traag naar het venster en keert dan terug opzijn plaats; hij eet ook niet.
normaal is hij donker met lichte strepen, Nu werd hij helemaal licht grijs.
Ik heb photos gemaakt maar ik weet niet hoe ik ze hier kan opladen.
Ik heb mijn cichlide nu 7 jaar.
Wat moet ik doen.

Beantwoorden

Reactie plaatsen:

Control

Aquarium en Cichliden artikelen

Bent u op zoek naar informatie betreffende het aquarium, filtersystemen en filtersubstraat, extra randapparatuur, gegevens over het houden van tropische vissen zoals bijvoorbeeld cichliden, of wilt u een biotoop realiseren?

Dan bent u bij Cichlidenkwekers.nl aan het juiste adres!