Cichlidenkwekers

Voor de Aquarium liefhebbers en hobbykwekers van Cichliden.

PH waarden

pH is de getalwaarde van de concentratie aan waterstof ionen [H+].
Deze wordt uitgedrukt op een schaal van 0 tot 14.
De pH-waarde benoemt het aquariumwater als zuur (pH<7), neutraal (pH=7) of alkalisch/hard (pH>7).

Waarom is het noodzakelijk om de pH van het aquariumwater te controleren?

test-setDe pH van het water is één van de belangrijkste parameters voor het bepalen van de gezondheid en voortbestaan van de vis, en is eveneens van belang voor waterplanten.
Voor de meeste vissoorten gehouden in aquaria is een pH van 6,5-7,5 voldoende, maar sommige soorten verlangen water met een veel lagere of hogere pH om gezond te blijven en zich voort te kunnen planten.
De verzorging van zulke vissoorten vereisen aangepast water en regelmatige controle van parameters zoals: pH en algemene en totale hardheid door gebruik van TROPICAL pH TEST 4,5-9,5, TROPICAL pH TEST 6,07,8 en TROPICAL GH/KH TEST.
Het is eveneens van belang de pH te controleren in nieuwe aquaria eer er vis in wordt geplaatst; na aanzienlijke waterverversingen (30-40%); bij het houden van waterplanten die bemesting vereisen en/of koolzuur (CO2) bemesting; en als onderdeel van de reguliere controle van de waterparameters in ieder aquarium.

De hoge graad van nauwkeurigheid ( 0.2) van TROPICAL pH TEST 6,07,8 is niet alleen bevredigend voor aquarianen in het algemeen die de pH in hun aquaria wensen te controleren, maar eveneens voor kwekers van gevoelige vissoorten waarvan de kweek voor een groot deel afhankelijk is van een juiste pH-waarde.

Waarschuwing!
Het verhogen van de pH van het water boven pH 7 zal leiden tot een gelijktijdige omzetting van de in het water aanwezige ammonium ionen (NH4+) naar ammoniak (NH3), giftig voor de vissen.
Vóór het doelbewust verhogen van de pH van het water verdient het aanbeveling om de concentratie ammonium ionen te controleren en, wanneer noodzakelijk, het water voor een deel te verversen.
Wij adviseren het gebruik van TROPICAL NH4+/NH3 TEST om de concentratie ammonium ionen te controleren.

Hoe reageert vis op een verkeerde pH?

Overmatige slijmproductie, lusteloosheid, nerveusiteit en een verhoogde vatbarheid voor ziekten zijn bekende verschijnselen bij vissen die voor langere tijd in water zijn gehouden met een voor desbetreffende vissoort ongunstige pH-waarde.
De pH dient geleidelijk aan geregeld te worden door gedeeltelijke waterverversingen, door gebruik te maken van water met een pH overeenkomstig de behoeften van desbetreffende vissoort.
Plotselinge pH schommelingen kunnen zuurvergiftiging of alkalivergiftiging veroorzaken bij vis.
In zulke gevallen zal de vis door het aquarium schieten, er proberen uit te springen en serieuze ademhalingsproblemen vertonen.
In het geval van zuur- en alkalivergiftiging dient direct het water voor ca. 30% ververst te worden met water met een bijna neutrale pH-waarde.
Vervolgens dient de pH geleidelijk aan aangepast te worden overeenkomstig de behoefte van desbetreffende vissoort.
Zuur- en alkalivergiftiging resulteert in zware kieuw- en huidbeschadigingen, en als dat gebeurt is de waarschijnlijkheid dat de vis herstelt zeer klein.

Wanneer daalt de pH-waarde?

  1. Bij filtering van het water over turf wat humuszuur afgeeft.
  2. Wanneer er hout, kokosnootschillen, elzenproppen, eikenbladeren etc in het aquarium aanwezig zijn.
  3. Als gevolg van de biologische afbraak van organisch afval.
  4. Wanneer planten met koolzuur (CO2) bemest worden.
  5. Als gevolg van het bewust aanzuren van het water door gebruik te maken van pH-regelaars als TROPICAL Aquacid pH Minus.

Wanneer stijgt de pH-waarde?

  1. Wanneer kalksteen of schelpen zijn gebruikt als decoratie.
  2. Wanneer koraalzand of vergruisd kalksteen als substraat is gebruikt.
  3. Gedurende sterke fotosynthese van planten in helder verlichte aquaria.
  4. Als gevolg van het bewust alkaliseren (aanharden) vanhet water door gebruik te maken van pH-regelaars als TROPICAL Aqualkal pH Plus.

Regelen van de pH.

Wij adviseren het gebruik van geschikte pH regelaars zoals TROPICAL Aquacid pH Minus of TROPICAL Aqualkal pH Plus om de pH van het aquariumwater in te stellen.

 
Reacties

Ik wil een nieuw aquarium opstarten.
Om het aqarium te vullen wil ik leidingwater gebruiken.
Er is echter een probleem.
Ik heb een waterontharder en het leidingwater heeft een PH van nul.
Wat moet ik doen?

Hallo George,

Het licht helemaal aan het biotoop wat je wil gaan houden.
Je PH is gebaseerd op je KH en als je bijvoorbeeld Malawi gaat houden en je hebt echt een lage KH dan zul je weer met KH+ moeten werken.
Misschien een optie om water ergens anders weg te halen ?

M.vr.gr. Rene

De waterontharder heeft een bypass.
Dus ik kan b.v. de helft van het aquarium vullen met gewoon leidingwater en de rest met onthardtwater.
De PH van het leidingwater is hier 7
Ik kan dus wel wat regelen.
Bedankt.

Dat is wel handig, als je bijvoorbeeld zacht water wilt hebben “denk aan amazone biotoop”.
Maar met Malawi Tanganyika etc. dan zou ik alleen de bypass gebruiken.

Ik denk dat ik voor Malawi ga.
Ik heb begrepen dat ik dan een hoge PH waarde moet hebben.
Bij mijn in de stad hebben we een goede zaak.
Aquafauna Alkmaar
Hij heeft mij al het e.a. uitgelegd.

Hallo George,
Misschien dat je in het artikel Het Malawi Meer iets meer info kan halen omtrent de waterwaarden.

Suc6, en veel plezier.

Gelezen. Goed artikel. Bedankt.

Hallo,

Ik ben in het bezit van een Aulonocara (20 stks) cichliden aquarium 150x65x50 waar mijn ph waarde standaard op 9.0 zit. Is dit schadelijk voor mijn cichliden? Ik vraag dit omdat ik er altijd vanuit ben gegaan dat een stabiele waarde altijd nog beter is dan dat je schommelingen in je ph waarden gaat krijgen

Plaats een reactie