Cichliden kwekers

Pseudotropheus Saulosi

Pseudotropheus Saulosi

pseudotropheus saulosiVan alle Malawi Cichliden heeft Pseudotropheus Saulosi het kleinste leefgebied.
Ps. Saulosi komt alleen voor ter hoogte van Taiwan Reef, een onderwater berg (rif), gelegen op 9 kilometer noordwest van het eiland Chisumulu.
Taiwan reef, ook wel ‘Taiwanee reef’ genoemd, betekent in het Chichewa (de lokale taal van Malawi) ‘verloren kind’.

Deze fraaie Mbuna is in Juni 1989 op Taiwan reef ontdekt op een expeditie van Ad Konings en Walter Dieckhoff.
Zoals voor hen gebruikelijk was, maakten Koning en Dieckhoff daarbij gebruik van een boot en medewerkers van de in Malawi gevestigde visexporteur Stuart Grant.
Ondanks barre weersomstandigheden en een levensgevaarlijke stroming, slaagde Stuart Grant’s medewerker Saulos Mwale er als enige in om op 20 Juni 1989 enkele van deze schitterende toen nog onbekende Cichliden boven water te halen.
In de 1e druk uit 1989 van “Malawi Cichlids in their natural habitat” maakt Ad Konings melding van deze nieuwe soort die hij “Pseudotropheus species Taiwan” noemde.
Echter, al minder dan èèn jaar later, in 1990, wordt deze nieuwe soort door Ad Konings nader omschreven en definitief vernoemd naar Saulos Mwale, dit vanwege diens heldhaftige duik van die 20e juni 1989 om de soort voor de liefhebberij te bemachtigen.

(Saulos Mwale is helaas op 1 april 1996 overleden aan de gevolgen van Aids, tot die tijd was Saulos hoofd van het duikteam van Stuart Grant en was tevens manager van het vangstation van Stuart Grant op Malawi).

Meteen in 1989 was het Stuart Grant duidelijk dat deze nieuwe soort een ongekend mooie Cichlide was, een parel die in de aquariumliefhebberij gretig aftrek zou vinden.
Door Stuart Grant werd op zijn erf in Salima een houten boot gevuld met water om daarin massaal met Saulosi’s te kweken.
Zijn bedoeling was om de soort in de liefhebberij te introduceren door in èèn keer honderden nakweek Saulosi’s op de markt te brengen.
Tot die tijd had Stuart Grant al vaak meegemaakt dat Europese kwekers wildvang van nieuwe soorten bij hem kochten, en de kwekers hiermee naam maakte en de nakweek voor veel geld verkochten.
Dit waren dingen die Stuart Grant graag op zijn eigen conto had geschreven.
Met de Saulosi wilde Stuart het dit keer dan ook anders doen.
Ook wilde Stuart Grant de regering van Malawi laten zien dat hij niet alleen vissen uit het meer wegnam, maar deze zelf ook nakweekte.
Daarvoor bouwde Stuart Grant in 1990 een groter vishuis met vele volumineuze betonnen (kweek) putten.
Zijn plan van een massale nakweek van de Saulosi slaagde echter maar gedeeltelijk want hoe absurd dit ook mag klinken, is het in Malawi niet eenvoudig om Malawi Cichliden te kweken. Het kan in de nacht zo koud zijn, dat de warmte behoevende Malawi Cichliden in onverwarmde bassins de lust tot kweken al snel vergaat.
Tevens is op winderige dagen het water bij Kambiri Point zeer troebel en voor Stuart Grant onbruikbaar om daar zijn kweekbassins mee te vullen.
Al met al werd Pseudotropheus Saulosi in 1990 toch door Stuart Grant op de markt gebracht.
In de aquariumwinkels bedroeg de prijs doorgaans 50 $ “US dollar” voor een koppel, een verkoopprijs welke in de daarop volgende jaren nauwelijks zou wijzigen.
Ook de afgelopen jaren bedroeg de prijs in de Nederland en Duitse speciaal handel € 50 a € 65 voor een wildvang koppel en € 35 voor een nakweek halfwas koppel.

(Stuart Grant is helaas op 70 jarige leeftijd op 11 oktober 2007 in Malawi overleden aan een hartaanval.
Zijn visvang- en exportbedrijf in Malawi wordt sindsdien voortzet door zijn aangehuwde zoon).

In het aquarium is Ps. Saulosi een zeer attractieve Mbuna.
Ps. Saulosi heeft een maximale lengte van 8 cm en behoort tot de kleinere blauw gestreepte Mbuna’s.
Overigens zijn alleen de mannetjes blauw met verticale zwarte strepen, de vrouwtjes zijn egaal oranje geel, exact de kleur van het doosje van de vroegere Kodak fotorolletjes.
Ondanks zijn geringe lengte is het mannetje uitstekend in staat om grotere vissen te verjagen.
In zijn natuurlijke leefomgeving leven de mannetjes solidair en vormen de gele exemplaren (vrouwtjes en nog niet ingekleurde mannetjes) groepen van 50 of meer exemplaren.
Mannetjes houden een territorium bezet van 2 bij 2 meter, hetgeen uitzonderlijk groot is voor een kleine Mbuna.
Dit territorium ligt doorgaans rond een steen en wordt vrijwel nooit door het mannetje verlaten en fel verdedigd tegen andere mannetjes en indringers.
Alleen mannetjes die erin geslaagd zijn een zulks een territorium veilig te stellen, zijn volledig op kleur.
Een dergelijke mannetje laat met deze “broedkleuren” aan vrouwtjes weten dat hij erin geslaagd is een paaiplaats te hebben veilig gesteld.

Het houden van de Pseudotropheus Saulosi

Ps. Saulosi kan gehouden worden in aquaria van tenminste 80cm, maar liever nog in een aquarium van 100cm of groter.
De mannetjes zijn nogal actief en druk, met name ook in het aanbalsen van vrouwtjes, zodat het, het beste is om een mannetje samen met meerdere vrouwtjes te houden.
Het ideale Saulosi aquarium bevat een ruime hoeveelheid gestapelde keien, zodat er in het aquarium voldoende schuilgelegenheid is.
Het mannetje houdt een territorium bezet rond een grote steen en de steenformaties dienen ook als paaiplaats.
Voor de bodem kunt u grof zand of fijn grind of een soortgelijk substraat gebruiken.
In het ideale Saulosi aquarium bevindt zich GEEN kien-, mangrove- of wortelhout, omdat dergelijk hout humus- en/of looizuur afgeeft en het water te zeer aanzuurt.
De pH moet in het Saulosi aquarium een waarde hebben tussen de 7 en 8 graden.
De temperatuur dient tussen de 24 en 27 C te zijn.
Ps. Saulosi kan goed gehouden worden met andere Malawi Cichliden.
De Saulosi mannetjes kunnen echter wel temperament vol reageren op andere Mbuna’s met verticale strepen, dit als zij hier een soortgenoot in menen te herkennen.

Voeding Pseudotropheus Saulosi

De moeilijkheid van het houden van Pseudotropheus Saulosi is niet alleen gelegen de territoraliteit van de mannetjes, maar ook in het aanbieden van de juiste soort en hoeveelheid voeding.
Saulosi’s lijken altijd hongerig en kunnen meerdere keren per dag enorme hoeveelheden voer naar binnen werken, en kunnen gemakkelijk worden overvoerd.
Saulosi’s voeden zich in het Malawi meer voornamelijk met algen van de Aufwuchs.
Die Aufwuchs bevat ook ongewervelde diertjes die door de Saulosi’s met de algen meegegeten worden, maar het hoofdbestanddeel van hun voeding is plantaardige kost.
Saulosi’s zijn dus overwegend herbivoren.
Ook in het aquarium dient de voeding hoofdzakelijk plantaardig en vezelrijk voeding te zijn, zoals bijvoorbeeld Spirulina houdende vlokken.
Alle goede droogvoeders worden door Saulosi’s graag gegeten en ook diepvries voeding van goede kwaliteit, zoals bijvoorbeeld mysis en cyclops, zijn geschikt voor Saulosi’s, mits maar geregeld afgewisseld wordt met een voeding die rijk is aan vezelstoffen.
Het droog- en diepvriesvoer dat u in het aquarium geeft zal echter altijd veel voedzamer zijn, dan het geen Saulosi’s in het meer vinden, zodat u dus spaarzaam dient te voederen.
Bijvoorbeeld 2 of 3x per dag en niet meer dan in 1 minuut wordt opgegeten.

CyclopsMysis

Kweek Pseudotropheus Saulosi

De kweek van Ps. Saulosi is niet erg moeilijk.
De paaiplaats ligt in het territorium van het mannetje, en wordt door het mannetje vrij gehouden van indringers.
Deze paaiplaats kan een door het mannetje naast een steen geconstrueerde kuil zijn, of een vlak stuk steen fungeert als paaiplaats.
Het mannetje probeert met zijn sidderend gepronk en baltsende zwembewegingen een vrouwtje het hof te maken en naar de paaiplaats te loken.
Als een vrouwtje zich paringsbereid toont, blijft zij in het territorium van het mannetje.
Het mannetje plaatst zich vervolgens voor het vrouwtje, laat zich zakken en drukt zijn aarsvin tegen de paaiplaats en stort zijn homvocht uit, terwijl het vrouwtje met haar mond de aarsvin van het mannetje aftast en zo hom in haar bek krijgt.(Het vrouwtje heeft dus al homvocht in haar bek genomen nog voor ook maar èèn eitje is afgezet!).
Het mannetje cirkelt vervolgens horizontaal om het vrouwtje heen die met het mannetje mee gaat cirkelen, het paar draait zo rondjes met een diameter van ongeveer 10cm.
Na een paar rondjes hapt het mannetje met zijn bek tegen de aarsvin van het vrouwtje, wat haar stimuleert enkele eitjes af te zetten, doorgaans 1, 2 of 3 stuks.Onmiddellijk na het leggen van de eitjes neemt het vrouwtje deze in haar bek waarna het vrouwtje opnieuw met haar bek de aarsvin van het mannetje aftast die zijn hom uitstoot.
De hele procedure van rondjes draaien en eitjes afzetten wordt zo’n 10 tot 35 keer herhaald, waarbij er totaal zo’n 15 tot 55 eitjes worden afgezet en in de bek genomen.
(Jonge en nog kleine vrouwtjes zetten 15- 20 eitjes en volledig uitgegroeide vrouwtjes zetten 40- 55 eitjes af.)
Het duurt 20 tot 35 minuten totdat alle eitjes zijn afgezet in de bek genomen zijn.
Tussen de verschillende ei afzettingrondes door, is het mannetje voortdurend bezig nieuwsgierige indringers te verjagen, het mannetje is daarbij nog feller dan gewoonlijk, het vrouwtje blijft tijdens de verjaging op de paaiplaats, en helpt in mindere mate en slechts incidenteel mee om indringers te verjagen.
Als alle eitjes zijn afgezet verlaat het vrouwtje de paaiplaats en trekt zich met haar bek vol met bevruchte eieren terug op een rustige plaats.
Ps. Saulosi is een maternale (moederlijke) muilbroeder, het mannetje bemoeit zich na de bevruchting niet meer met het broedsel en het vrouwtje.
Het vrouwtje houdt het broedsel in haar bek en zij eet de eerste dagen niet.
Na 5 tot 10 dagen eet zij af en toe kleine beetjes.
Na 3 weken (18 tot 24 dagen) laat zij de jongen los (15 tot 55 stuks) die dan nog allemaal geel zijn.


Op een leeftijd van 3 a 4 maanden (de Saulosi’s zijn dan 3 tot 4cm) beginnen de mannetjes blauw in te kleuren, de vrouwtjes blijven geel.
Nadat het vrouwtje de jongen heeft losgelaten, kan dit jongbroed gevoerd worden met artemia naupliën of ander stofvoer van een goede kwaliteit.
Het vrouwtje geeft tenminste nog een week postnatale bescherming, ze biedt de jongen beschutting bij dreigend gevaar of tijdens de nacht door de jongen weer terug in haar bek te nemen.

Reacties
van bezoekers

Guven Gurler

Beste Renee,

Ik kan de waterwaardes niet achterhalen op je website welke ideaal zijn voor deze vissen. Welke waterwaardes moet ik aanhouden als ik de ps. saulosi en m. livingstonii wil gaan houden?

Alvast bedankt.

Groetjes,

Guven

Beantwoorden
ReneV

Hallo Guven,

Omtrent de waterwaardes kun je eens kijken in het artikel over het Malawimeer.
Hier staan alle waardes omschreven.

M.vr.gr. Rene

Beantwoorden
Guven

Welke hardheid moet ik aanhouden voor deze soort. Bij het artikel van het malawimeer wordt aangegeven 12-15 en ergens anders bij water kwaliteit artikel staat weer een waarde van 20-30 (zeer hard).

Welke kan ik aanhouden?

En hoe kan ik eventueel de hardheid verhogen?

Alvast bedankt.

Groetjes,

Guven

Beantwoorden
ReneV

Hallo Guven,

Een waarde van 12 15 is goed, 20/30 weet ik even niet waar dit staat en hoe het staat omschreven.
Onder PH waarden staan diverse opties, maar ook onder de diverse filtersubstraten staan diverse opties.

Je zult even moeten kijken wat voor jou de meest en handigste methode is.

M.vr.gr. Rene

Beantwoorden
Guven

Beste Renee,

Ik heb nu 1m/2v ps saulosis en 1m/2v aulonocara stuartgranti ngara mdoka in zitten. Op sommige forums lees ik dat dit niet echt samen gaat. Dan hebben ze het met name over voeding. Klopt dit? Ze kunnen het in ieder geval goed met elkaar vinden.
En ik heb nog een vraagje. Mijn mannetjes Ps Saulosi is nogal licht van kleur. De strepen zijn ook niet donker. Ziet er erg lichtblauw uit. Moet hij nog op kleur komen? Of blijft hij zo?

Alvast bedankt.

Groetjes,

Guven

Beantwoorden
ReneV

Hallo Guven,

Mijn ervaring is dat zij in een aquarium zeker samen kunnen, zou niet weten waarom niet (dacht zelfs dat ze beide in het zelfde biotoop voor kwamen)?
Als je spreekt over voeding, zowel de Ps. Saulosi als de Aulonocara vreten spirulina en kleine dierlijke soorten.
Daarbij houden zij zich allebei op, nabij de grotten (overgang habitat).

Ik weet niet hoe groot (oud) je Ps. Saulosi is maar normaal zijn zij donker van kleur.
Kan zijn dat het jonge exemplaren zijn dan zal de kleur later zeker donkerder worden.

M.vr.gr. Rene

Beantwoorden
Guven

Beste Renee,

Bedankt voor je reactie. Mijn saulosi is ong een jaar oud. Klopt het dan dat hij licht van kleur nog is?
En ik zit er aan te denken om nog een trio saulosi erbij te doen aangezien ik heel veel schuilgeleden heb in mijn aquarium. Ik vind een trio saulosi erg weinig en ik merk dat de vrouwtjes zich graag samen ophouden en zwemmen en spelen dan samen.
Is het aan te raden om nog een trio saulosi erbij te doen? Ik vind ze prachtig om te zien.

Mvg,

Guven

Beantwoorden
ReneV

Hallo Guven,

Excus voor de late reactie maar beter laat dan geen reactie.
Als je genoeg schuilgelegenheden bezit kun je zeker een trio erbij zetten, zou het dan toch mis gaan heb je wel de keuze om de mooiste man te behouden.
De kans is ook groter dat de mannen meer kleur vertonen als je twee mannen hebt zitten!
Wel zou ik proberen om de zelfde grote te krijgen, zodat alle vissen het zelfde formaat bezitten.

M.vr.gr. Rene

Beantwoorden
Guven Gurler

Hi Renee,

Bedankt voor je reactie! Ik ben er nog niet helemaal over uit. Ik wil zo graag nog een andere mbuna soort erbij doen, maar weet zo niet welke geschikt is. Heb je misschien voorbeeld visbetanden, net als dat je dat hebt bij tanganyika in een forum?
Ik zit de denken om bij mijn Aulonocara (1m/2v) en Ps. Saulosi (1m/2v) en koppel synodontis, om een trio Ps. Flavus te doen, of Ps. demasoni, of misschien Ps. Socolofi. Welke is aan te raden? Of weet je nog andere leuke mbuna’s die ofwel beter samen gaan of leuker zijn, haha.
Als het goed is heb ik genoeg schuilruimtes. Heb veel stenen erin geplaatst.
Alvast bedankt voor je reactie.

Groetjes, Guven

Beantwoorden
ReneV

Hallo Guven,

Een koppel synodontis zal moeilijk worden aangezien deze toch vaak in een groep worden gehouden.
Wat betreft een ander mbuna, waar je op moet letten is dat het geen grote mbuna is, en dat ze verschillen van kleur zowel de man als de vrouw.
Maar er zijn zoveel mbuna’s te krijgen, dat de keuze soms makkelijk en soms moeilijk is.

Schuilruimte is nooit verkeerd, maar ook het aantal liters water is belangrijk dus ben je toch wel beperkt.

Weet niet of mijn antwoord het gene is wat je wilde horen, maar zoals ik zij er is zoveel keus en mijn smaak is weer anders dan die van jou.

M.vr.gr. Rene

Beantwoorden
Guven

Bedankt renee!
Wat is de reden dat de synodontis in een koppel wordt gehouden? Ik heb nu een man en vrouw maar is dit niet mogelijk dan?
En kunnen de mbuna en aulonocara hun mannetje staan tegenover de synodontis? Soms lijkt het dat ze schrikken van de synodontis en ruimte vrijmaken als de meerval langs zwemt. Ze krijgen geen last van de meerval tijdens de broedperiode?

Groetjes,

Guven

Beantwoorden
Guven

Met koppel bedoel ik groep…

Beantwoorden
ReneV

Hallo Guven,

Als men niet 100% zeker weet dat het een koppel is, dan houd men deze in een groep zodat er koppels ontstaan.
Je kunt pas 100% zeker zijn als er ook jongen zijn ontstaan.

Bij Malawi Cichliden worden vaak Synodontis varianten gehouden, zowel de petriocola dwarf als de multipunctatis.

Een Malawi staat zijn mannetje als ze iets moeten verdedigen, maar bij die zenuwachtige synodontis soorten en een kleine bak kan het ook leiden tot stress, een synodontis is een druk visje vooral in de nacht.

In het Malawimeer is er maar een variant, de Synodontis Njassae.

M.vr.gr. Rene

Beantwoorden
Guven

Beste Renee,

Graag wil ik nog iets vragen over de saulosi. Eigenlijk 2 vraagjes.

Mijn vrouwtjes saulosi heeft nu denk ik wel een aantal kleintjes in haar bekkie, als ik goed kijk zie ik daar een visje staren :D. Ik heb dit vrouwtje nu apart gedaan in een andere aquarium. Mijn vraag is, of dat goed is geweest of dat ze gewoon in mijn normale bak kon blijven. In mijn normale bak, zitten dus 2 synodontissen in en trio aulonocara (en dus nog 1m/1v saulosi). Kan het vrouwtje hier dan als ze eitjes heeft en jonkies in blijven? Of worden deze dan opgegeten?

Ik wil ook graagvragen of jij me kan uitleggen of het normaal is dat mijn mannetjes saulosi nog steeds niet gekleurd is. In ieder geval niet mooi. Zijn staart is nog redelijk geel en dit loopt een beetje door. Is ook niet blauw, maar erg licht paarsig en de strepen zijn ook niet donker. Heb hem nu al 6 maanden in mijn bak, maar blijft hetzelfde. Denk je dat dit nog gaat veranderen? Of is er iets mis met het visje?

Groeten,
Guven

Beantwoorden
ReneV

Hallo Guven,

Als je jongen wilt gaan opkweken is het verstandig om het vrouwtje na maten van tijd (als ze de bek nog vol heeft) apart te zetten.
Zodra ze de jongen los laat, is het belangrijk om te kijken als het licht uit gaat of zij deze jongen terug in de bek neemt.
Zou dit neg het geval zijn, kun je het beste het vrouwtje uit de kweekbak halen en even apart op sterkte laten komen voordat je haar weer terug zet bij de man.
In je aquarium jongen opkweken is moeilijk aangezien andere als voer bekijken.

Wat betreft de kleuren van een man, als dit een doorgekweekte variant is kan het voorkomen dat de kleuren (blauw) steeds minder worden, hoe meer je naar de wildgang gaat hoe mooiere de mannen “ook vrouwen”.

M.vr.gr. Rene

Beantwoorden
Guven

Ik heb mijn saulosi bij hoofddorpcichlids gehaald zoals jij me had aangeraden. Als het goed is zouden dit de nakweek moeten zijn van de wildvang. Echter de mannetjes saulosi komt niet op kleur. En de vrouwtjes hebben ook beide kleine zwarte vlekjes, dus niet egaal geel. Ik hoop wel dat het F1 tjes zijn. Hoe kan ik daar achter komen? En weet je waar ik anders wildvang kan kopen? Heb jij geen wildvang saulosi?
Groeten,
Guven

Beantwoorden
ReneV

Hallo Guven,

Neem eens contact op met Hoofddorp-Cichlids en vraag daar eens waarom zij niet voldoende kleuren etc.
Wat voor Filial de vis heeft kun je niet echt achter komen, dan het woord nemen van de kweker.
Ik weet niet precies waar je woont, misschien dat er in de buurt (erkende) kwekers zitten ?

Zelf heb ik geen Malawi’s, momenteel heb ik zelf geen aquarium meer 🙂
Ben met een nieuw projectje bezig voor dadelijk in de winter.

M.vr.gr. Rene

Beantwoorden
bram

beste,

drie weken geleden is het paar ritueel begonnen. sinds die tijd heeft ze niet zichtbaar meer gegeten. haar onderkaak lijkt wel vol te zitten. van de buitenkant is de onderkant ook een stuk donkerder. zoals een donkere buik van een zwangere gup.. zitten de jonkies dan nog in de mond? mn bak zit aardig vol dus zou ze daarom de jongen niet los laten? moet ik hem in een appart kweekbakje zetten? zo’n guppenbakje die je in hetzelfde aquarium plaatst. hoor graag jullie bevindingen 🙂

Beantwoorden
Beheerder

Hallo Bram,
Zolang als het vrouwtje de eitjes/jongen in de bek heeft zal ze niet vreten.
Als het donker van kleur is dan zijn de eitjes al uitgekomen.
Zij houd de jongen zolang vast dat het nodig is, en zal ze een keer los laten ergens waar je het misschien helemaal niet ziet.
Zodra er gevaar is, of het licht gaat uit dan neemt zij ze weer in de bek.
Tot een gegeven ogenblik en dan moet je oppassen want dan is er geen broedzorg meer en is er de kans dat ze, ze zelf opvreet.
Zoon guppen bakje is te klein je kunt beter een 60cm aquarium nemen en ze hier in zetten, dit kun je al doen zodra ze de bek vol heeft.
Als ze dan de jongen lost laat en zodra licht uit is en ze neemt ze niet terug in de bek dan zou ik de vrouw er uit halen.

Suc6
M.vr.gr. Rene

Beantwoorden
Paul

Dag liefhebbers van Malawi cichliden,

Ik heb een 250 liter bak met deze cichliden en gecombineerd met albino mbuna, yellows en Ja dit is mijn vraag: een 2 Aulonacora paartjes

Tot nu toe gaat het verder goed, maar ik ben bang dat dit niet de juiste combinatie. Weet iemand of deze cichliden te houden zijn in 1 bak?

Beantwoorden

Reactie plaatsen:

Control

Aquarium en Cichliden artikelen

Bent u op zoek naar informatie betreffende het aquarium, filtersystemen en filtersubstraat, extra randapparatuur, gegevens over het houden van tropische vissen zoals bijvoorbeeld cichliden, of wilt u een biotoop realiseren?

Dan bent u bij Cichlidenkwekers.nl aan het juiste adres!